Informace rodičům, žákům, učitelům

V současné době připravujeme on-line přístup do systému Bakaláři, který bude v příštím školním roce nahrazovat papírovou žákovskou knížku, třídní knihu a další. Součástí je také systém KOMENS, který můžete využívat už nyní. Jedná se o  jednotnou komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Od správce sítě vám proto budou na e-mail přicházet přístupové údaje, které neztraťte. Budete je v budoucnu potřebovat k nahlížení do klasifikace svého dítěte (žáka).

Do dalších dnů přejeme všem dětem, jejich rodinám a vůbec všem lidem na prvním místě zdraví!

Společně všechny problémy překonáme.

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: