Kontrola e-mailových kontaktů; žádost o ošetřovné

Prosíme o zaslání následujícíh údajů na e-mail koudpa.poz@seznam.cz:

- jméno dítěte - třída - e-mail (rodič), + případně e-mail (žák). 

Většina rodičů se již ozvala; prosíme, pokud máte některé rodiče našich žáků ve svém okolí, zeptejte se jich, jestli patří mezi ně. Potřebujeme tuto část již uzavřít a přistoupit k dalšímu plánovanému bodu.

 

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě ....

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat „ Žádost o ošetřovné ............." , své žádosti posílejte nejlépe e-mailem na: kancelar@zsluhacovice.cz

 Pokud nemáte tuto možnost, potvrzujeme v úředních hodinách od 8,00 – 11,30 hod.

Do své žádosti uveďte jméno a třídu.

             

Přeji Vám všem hlavně zdraví!

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: