Zápis do 1. ročníku

Opatření k zápisům do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

Z důvodu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti

s koronavirem COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis proběhne / podání žádostí/ od 7. – 20. dubna, upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Tiskopisy je možné doručit:

· datovou schránkou – ID k48mpis

· email s elektronickým podpisem

· vhodit do poštovní schránky u hl. vchodu do školy

· zaslat poštou

 

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Kdo měl v loňském roce odklad, vypíše si žádost znovu.

 

Tiskopisy k dispozici zde:

/ kdo je vyplnil a odevzdal v MŠ již nevyplňuje/

 

1. Zápisový list / vyplní všichni/

2. Žádost o přijetí / kdo nežádá odklad/

3. Žádost o odklad / vyplní pouze ti, kteří žádají odklad /

 

Kdo žádá odklad přiloží :

- doporučení školského poradenského zařízení – PPP

- doporučení odborného lékaře / obvodního /

 

 

Případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky: 577 731 070

 

 

 

Mgr. Roman Lebloch

ředitel ZŠ Luhačovice

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: