Přerušení výuky - vzkazy jednotlivým třídám + úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláře: 8:00 - 11:00 hod. (potvrzení tiskopisů žádosti o ošetřovné).

tiskopis - 1. strana

tiskopis - 2. strana

Pro zapomenuté učebnice, pracovní sešity, sešity a jiné pomůcky je možné se jednotlivě stavit ve škole v libovolný pracovní den od 8:00 hod.

Vzkaz od paní Urbancové: potřebovala bych, aby mi moji žáci (jejich rodiče) poslali jejich mail a já je mohla přidat na google classroom....Zanuna@seznam.cz

 

1. A

- https://1-a-luhacovice2.webnode.cz/

 

1. B

https://1-b-zs-luhacovice6.webnode.cz

- zadáno

- viz odkaz

 

2. A

- práce zadána + písanka (17 - 21); Č (13 - 15); M (6 - 10); 

práce na termín 23. -27. 3., ČJ: pracovní sešit str. 16 - 18; Písanka: str. 22 - 23; M: pracovní sešit str.11 - 13; Prvouka: pracovní sešit str. 58

 

2. B

Prosím rodiče,aby sledovali svůj mail,pro vzájemnou komunikaci využijte e-mail:ilonamatulova@seznam.cz

- práce zadána + PÍS (po str. 21); M (prac. sešit po str. 10) a Č (prac. sešit po str. 15); 

práce na termín 23. -27. 3., ČJ: pracovní sešit str. 16 - 18; Písanka: str. 22 - 23; M: pracovní sešit str.11 - 13; Prvouka: pracovní sešit str. 58

 

3. A

aby měli rodiče vše pohromadě: https://domaci-skola-3-a.webnode.cz/ucivo/

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

 

 

3. B

- pokračování v e-mailové komunikaci; kontrola

- Úkoly pro domácí výuku naleznete zde: mgr-dana-josefikova.webnode.cz/. 

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- A - (skupina paní Mrkvičkové) -  https://domaci-skola-3-a.webnode.cz/anglicky-jazyk/

 
 

4. A

 

4. B

- VL - vyhledat zajímavosti o Karlu IV. a o husitech

- Č - úkoly zadány + opakování (opakovat vyjm. slova, mluvnic. kategorie, PS - udělat do str. 14 (žen. vz.), učebnice do str. 70 - psát mohou do dom. sešitů)

- M - úkoly zadány + opakování (opakovat násobilku a pís. dělení; mat. minutovky 1. díl (celé); učebnice po str. 32 - procvič. dom. sešity, bez geometrie)

 

5. A

- zadáno

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- A - (skupina pana Polácha) - https://mgr-martin-polach.webnode.cz/a5-a-5-b-anglicky-jazyk-skupinka-mgr-et-mgr-martin-polach/; Každý týden zde žáci naleznou nové úkoly na procvičení a upevnění látky. V případě dotazů k učivu, pište na mail mgrpolach4a@seznam.cz. Do předmětu zprávy uveďte: AJ, 5.A, 5.B

- Mhttps://kanova9.webnode.cz/

- Č https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a5-a-cestina

 

5. B

- práce zadána

- VL - vyhledat zajímavosti o jednotlivých státech Evropy

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- A - (skupina pana Polácha) - https://mgr-martin-polach.webnode.cz/a5-a-5-b-anglicky-jazyk-skupinka-mgr-et-mgr-martin-polach/; Každý týden zde žáci naleznou nové úkoly na procvičení a upevnění látky. V případě dotazů k učivu, pište na mail mgrpolach4a@seznam.cz. Do předmětu zprávy uveďte: AJ, 5.A, 5.B

- M

- úkoly jsou průbězně zveřejňovány na  https://hyskovazsluhacovice4.webnode.cz/
 
- prosím rodiče, kteří mě ještě nekontaktovali, aby tak učinili na
 email hanhys@seznam.cz

 

6. A

- Č - učebnice str. 72/9 a, b, c - 77/8 - 78/10 a; pracovní sešit str. 43 vše; dále příloha;

- pokračování na Google Classroom (6.A,6.B,8.B,8.D) prosím o sledování svých e-mailů, přijde pozvánka do virtuální tridy.

- D - osnova zápisu - doplnit uč. str. 100 - 102, přečíst a doplnit zápis (příloha - 6. A - D); dále příloha

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se jednotlivých fyz.veličin / objem, hmotnost, teplota, čas /; do sešitu str. 83/ překresli obrázek i s popisem - rovnoramenné váhy 2.21a

- M - PS 3.díl  str. 184/ A2, A3; učeb. 74/1, 75/3, 76/6, 79/3, 80/7; učebnice aritmetika “ Dělitelnost”
str. 118/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
str. 119/ 10, 11 - nahoře
Vypočítat do 3. 4. 2020. V případě potřeby kontakt hana.konecna@volny.cz

- práce zadána v classroomu

- A - pro obě skupiny stejné: dokončit slovíčka 4.lekce, čtení v učeb. str. 46, 48; PS - dokončit cvičení 4.lekce a zopakovat pravidla vzadu v PS

- P - ze sešitu naučit Měkkýši, Kroužkovci; v učebnici poznávačka str.30 - 46; kdo nemá zápisy z důvodu nepřítomnosti ve škole - viz příloha

- Z - v učebnici pročíst po str.28; PS - uprostřed III podtrhnout shrnutí a doplnit cvičení po str.16

 

6. B

- Č - učebnice str. 72/9 a, b, c - 77/8 - 78/10 a; pracovní sešit str. 43 vše;

- pokračování na Google Classroom (6.A,6.B,8.B,8.D) prosím o sledování svých e-mailů, přijde pozvánka do virtuální tridy.

- M - Dělitelnost - PS 2. díl: 116/A5; 120/A1; 125/1, 2. Dále učebnice: 69/1; 72/1, 2; 78/1, 2, 8, 9; učebnice aritmetika “ Znaky dělitelnosti”
str. 57/ 1, 2, 3, 4, 5, 6
str. 58/ 11
str. 60/ 3, 4, 5, 6
str. 62/ 3, 4, 5
str. 68/ 5 ; str. 72/ 3
Vypočítat do 3. 4. 2020. V případě potřeby kontakt hana.konecna@volny.cz

- práce zadána v classroomu

- D - příloha1, příloha2

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se jednotlivých fyz.veličin / objem, hmotnost, teplota, čas /; do sešitu str. 83/ překresli obrázek i s popisem - rovnoramenné váhy 2.21a

- P - ze sešitu naučit Měkkýši, Kroužkovci; v učebnici poznávačka str.30 - 46; kdo nemá zápisy z důvodu nepřítomnosti ve škole - viz příloha

 

6. C

- F - přečíst z učebnice kapitoly, týkající se jednotlivých fyzikálních veličin

- Z - do SŠ nákres sopky (uč. str. 14); PS 7/5, 6 + 8/1, 4 + 9/2, 3 + 10/5, 6, 7, 8, 10; 

na týden 23. - 27. 3.
 
Zápis do školního sešitu:
Utváření zemského povrchu:
1/    vnitřní přírodní činitelé = utvářejí zemský povrch 
         a/ vrásnění       b/ kerná činnost        c/ sopečná činnost        d/ zemětřesení
2/     vnější přírodní činitelé  = dotvářejí zemský povrch
         a/ voda       b/ vítr        c/ teplota        d/ rostliny a živočichové         e/ člověk
1a / vrásnění  - tlakem a napětím v místě dotyku dvou litosférických desek se desky prohýbají a vznikají vrásy 
          a vrásová pohoří - horský hřbet tvoří sedlo vrásy a údolí tvoří koryto vrásy
1b/  kerná činnost - pokud je tlak příliš velký, litosférické desky se lámou na kry, ty se podél zlomu vysouvají 
         nahoru a tvoří horský hřbet kerného pohoří nebo propadají dolů a tvoří příkopovou propadlinu
1c/  sopečná činnost
1d/  zemětřesení
 
+ přečtěte si text v učebnici na str. 17-20, pak vypracujte cvičení z  PS str. 11/ 1, 2, 3 + 12/ 4, 5, 6 (pracujte s učebnicí).

- M - do 20. 3. udělat opakování Dělitelnost, učebnice ARITMETIKA str. 118, 119; https://kanova9.webnode.cz/

- D - příloha1

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- PKorýši, vzdušnicovci - učebnice strana 43-46 -přečíst a doplnit zápis - viz odkaz1, viz odkaz2

 - naučit se na poznávačku, učebnice strana 30-46.
- vypracovat pracovní list - KORÝŠI - poslat na email: kovarik.lenka@seznam.cz, kdo nemá možnost poslat na email, vypracovat  a vložit do sešitu. příloha1. příloha2;
přírodopis najdete na webu: https: //peleskova2.webnode.cz/

- Č1.Naučit se zpaměti zájmena; 2.Každý den udělat pravopisné cvičení na www.umimecesky.cz;    Věty s chybami napsat do školního sešitu bez chyb; 3.Přečít knihu a připravit si o ní referát

 

6. D

VZKAZ PRO MOJE ŽÁKY 6.D:

Přeji vám i vašim rodičům víru a naději, že bude lépe. Učte se, opakujte a procvičujte získané znalosti s pomocí vzdělávacích pořadů i úkolů na webových stránkách naší školy. Neseďte však stále u PC, pomáhejte svým rodičům i sourozencům, povídejte si spolu, hrajte si, hýbejte se. Dodržujte životosprávu s dostatečně dlouhým spánkem, abychom se všichni ve zdraví opět shledali. Vaše třídní učitelka.

- F - přečíst z učebnice kapitoly, týkající se jednotlivých fyzikálních veličin

- D - příloha1

- Č - PS str. 50 - přečíst a podtrhat info v modrých rámečcích, doplnit cv. 8,9,10 a)b), 11, zkontrolovat spránost řešení v zadní části PS ,,Klíč k vybraným cvičením" - zde na str.9 je celá str. 50 z PS; dále Udělejte si test na ,,zájmena" PS str. 51, výsledky si zkontrolujte v Klíči v zadní části PS, dál PS str. 52 ,,Číslovky", přečíst, podtrhat dvě modré tabulky, zopakovat, popřípadě naučit se podle nich druhy číslovek (probráno v 5. ročníku 1. stupně), udělat celé cvičení 1 a 2 na str. 52.

- PS str. 52/cv.3-8, kontrolujte dle ,,Klíče" v zadní části PS, každý den tři cvičení na www.umimecesky.cz. Přečtěte si nějakou knihu, nachystejte si o ní povídání - referát pro ostatní. Poslouchejte audioknihy. doplňujte zápisy ve čtenářském deníku. Do sloh. sešitu napište ,,Popis našeho domu" - postupně od největších částí k detailům, nejméně 10 vět. 

Do neděle 29.3. mi pošlete slohovky v přílohách na e-mail:irena.115@seznam.cz

- P - ze sešitu naučit Měkkýši, Kroužkovci; v učebnici poznávačka str.30 - 46; kdo nemá zápisy z důvodu nepřítomnosti ve škole - viz příloha

- M - zadáno pracovní sešit  M 6.r. - 2.díl - str. 106/A1,2,3,4,7,8,9; str.107/A10; celou stranu 109; celou stranu 110; str. 114/A1; + str. 102/A7,8,11; str. 114/A2; geometrie - pracovní sešit M 6. r. 2. díl - str. 146/C11, 12; str. 162/A5, 6, 7; celou stranu 161, celou stranu 163;

6.D – M: pracovní sešit M 6.r. 2.díl – strana 146-147/Test-30 minut  (vysvětlení ke cvičení 1   k přímce p

                        přeneste  postupně  do bodu V vnitřní  úhly α, β, γ  ∆ABC – sestrojte jejich grafický součet, který označte 

                       barevně obloučkem; vysvětlení ke cvičení 3 – všechny vnitřní úhly trojúhelníka ostroúhlého jsou ostré, ale 

                       v trojúhelníku tupoúhlém je jeden jeho vnitřní úhel tupý)

                        v příloze jsou základní poznatky z tématu ÚHEL (příloha)

příloha A; příloha B, příloha C, příloha D, příloha E

- Z - v učebnici pročíst po str.28; PS - uprostřed III podtrhnout shrnutí a doplnit cvičení po str.16

 

7. A

- vzkaz od paní Miltonové: Vzkaz pro všechny moje třídy. Problémy, dotazy, konzultace můžeme řešit přes e-mail, messenger nebo WhatsApp. MT 602493072, miltonova@seznam.cz.

- M - zadána; Matematika Projekt PS str.84; Opakovat pojmy viz Hravá matematika; přes classroom

- F - přečíst z učebnice kapitoly, týkající se kapalin a plynů

- D - příloha1

- A (skupina paní Urbancové) - Na procvičování slovní zásoby:
https://quizlet.com/422797148/project-3-abc-flash-cards/
https://quizlet.com/397167386/project-3-unit-4-our-trip-to-london-flash-cards/
další možnost Online platforma, přihlašovací udaje jsou v pracovním sešitě. Pokud bude problém kontaktujte mě zanuna@seznam.cz

- R - doučit se slovíčka, v učebnici slovesa str. 33 - umět časování sloves; naučit se číst v učeb. str. 34 - 37

- Č - Dodělat PS do str.47; Vypracovat na A4 metafory ( platí pro ty, co byli 10.3.ve škole); Každý den udělat pravopis.cvičení na www.umimecesky.cz- věty s chybami přepsat bez chyb do školního sešitu; Přečíst knihu a připravit si o ní referát

- P - zadáno - přehled řádů ptáků (dostali ve škole vytištěné tabulky); "poznávačka" - z učebnice obrázky strana  23 - 39; "poznávačka" savců - učebnice str. 40 - 71

- N - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a7-a-nemcina/

- ZZeměpis
Uč. 2.díl Asie...
uč. str. 5-9
vypsat a najít v mapě kudy prochází hranice mezi Evropou a Asií
pojmy, nej..
PS str.4-5/1,2,1-vodstvo

 

7. B

- F - přečíst z učebnice kapitoly, týkající se kapalin a plynů

- M - středová souměrnost - uč. geometrie - str. 40/1, 2, 3; 41/4, 5. konstrukce trojúhelníků str. 25/1, 8; str. 28/1; str. 29/2; str. 31/1; str. 32/3; učebnice aritmetika str. 135/1, 2, 3, 4; 136 /6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - vypracovat do školního sešitu, kontrola ve výsledcích v učebnici.

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D - příloha1

- Č - PS str. 32 - 33 - přečíst a podtrhat info ve čtyřech modrých rámečcích na těchto dvou stranách, vypracovat;  cv. 1-8 a)b) (b je na zač. str. 34). Správnost řešení zkontrolovat v zadní části PS ,,Klíč k vybraným cvičením" na str. 5 a 6 jsou strany 32 - 34 z PS; dále PS - podtrhnout a naučit informace z modrých rámečků na str. 34, udělat cv. 9 - 11, str. 34. Dál podtrhnout modrý rámeček na str. 35 - naučit a udělat cv. 12 - celá 15, str. 35.

- PS str. 36 - podtrhnout a naučit modrý rámeček, vypracovat z PS cv. 16 a,b, 17a,b, 18/ str.36. Každý den tři cvičení na www.umimecesky.cz. Přečtěte si nějakou knihu, nachystejte si o ní povídání - referát pro ostatní. Poslouchejte audioknihy. doplňujte zápisy ve čtenářském deníku. Do sloh. sešitu napište ,,Charakteristiku maminky (nebo tatínka, babičky, dědečka). Minimálně 10 vět. Do neděle 29.3. mi pošlete slohovky v přílohách na e-mail:irena.115@seznam.cz

- P - doplnění systému a procvičování + poznávačka z uč. str. 26 - 71

- R - doučit se slovíčka, v učebnici slovesa str. 33 - umět časování sloves; naučit se číst v učeb. str. 34 - 37 

- Z - pokračovat v PS - 6 dalších stran😁 a omrknout Asii👀

 

7. C

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D - příloha1

- M - sčítání a odčítání úhlů str.6/ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- konstrukce trojúhelníku str.25/ 5, 8 str.28/1 str.29/2c str.31/1, 9
- středová souměrnost str. 34/2 str.41/ 4, 5
/ vše vypracovat do sešitu - geometrie /

- Učebnice Aritmetika /zelená knížka/ - str. 135, str.136 - všechny příklady 1. až 13.  vypočítat do sešitu aritmetiky 

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se mech.vlastností kapalin a plynů / tlak v kapalině, hydrostatický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon/
- do sešitu str.124/překresli obrázek + opsat celou tabulku pod obrázkem /

- R - doučit se slovíčka, v učebnici slovesa str. 33 - umět časování sloves; naučit se číst v učeb. str. 34 - 37

- P - zadáno - přehled řádů ptáků (dostali ve škole vytištěné tabulky); "poznávačka" - z učebnice obrázky strana  23 - 39; "poznávačka" savců - učebnice str. 40 - 71

- Č - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a7-c-cestina/

 

7. D

- F - přečíst z učebnice kapitoly, týkající se kapalin a plynů

- P - poznávačka z uč. str. 32-39; ptáci - určování řádů; poznávačka z uč. str. 40-71

- N - naučit slovíčka + číslovky; viz příloha

- M - konstrukce trojúhelníku učebnice: 25/1; 26/9; 28/1; 29/2, 3; 31/1; 32/2, 4; osová souměrnost - učebnice: 34/1; 34/2 a 40/3; učebnice aritmetika “ Zlomky, celá a racionální čísla”
str. 135/ 1, 2, 3, 4
str. 136/ 6, 8, 9, 10, 11, 12
Vypočítat do 3. 4. 2020. V případě potřeby kontakt hana.konecna@volny.cz

- D - příloha1

- Č - odkaz1; odkaz2; vypracovat zadanou slohovou práci, přečíst libovolnou knihu, zjisti obsah knihy D. Defoa - Robinson Crusoe, pravopis procvičovat na  www.umimecesky.cz

Prac. sešit str. 59 -Shoda přísudku s podmětem cv.1,2 dole, str.60 cv.1/2
Zkontrolujte si správné odpovědi v prac. listech z minulého týdne/viz příloha/
Procvičujte shodu podmětu s přísudkem také na umimecesky.cz, pravopisne.cz

 

- R - doučit se slovíčka, v učebnici slovesa str. 33 - umět časování sloves; naučit se číst v učeb. str. 34 - 37

- A (paní Houserková) - zadanou práci-4.lekce; čtete si texty vzadu v učebnici-Reading.Najděte si stránky.Umíme to ,7. třída,je tam spousta příkladů na procvičení.

- Z - pokračovat v PS - 6 dalších stran😁 a omrknout Asii👀

 

8. A

- M - práce částečně zadány po splnění úkolů pokračovat: číselné výrazy: uč. algebra str. 63/ cv. 1 - 4; algebraické výrazy: uč. algebra str. 76; 77; 79/1, 2, 3, 4; 81/1, 2, 3; 82/1, 2; příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- Č - práce zadána; 8.A má zadané-mluvnice-opak.větných členú,vět vedlejších,prac.sšit1-str29-32, prac sešit 2,str 4-18.Sloh-úvaha.Doporučená četba-Neruda,Mácha,Dumas,Hugo;

prostudujte téma Uvaha,přečtěte -na internetu je jich spousta,vyberte téma,jednu napište,dbejte na pravopis a odstavce.Najděte si stránky :Umíme to.Najdete tu procvičení pravopisu,skladby i práci s textem

- A (skupina paní Herre) - zadáno

- A (skupina paní Mentzlové) - zadáno

- CH - pís. do prac. sešitu učebnice 67/1 - 5; 63/ 1 - 3; 60/1 - 9; přečíst a zapsat do sešitu učivo z učebnice sr. 68 - 69  HYDROXIDY, do pracovního sešitu písemně úkoly 69/1,2,3

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D - příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- F - přečíst z učebnice kapitoly - Zdroje el.napětí, Ohmův zákon, el.odpor, reostat str. 133 až 155;  do sešitu str.133/překresli obrázek 2.44 - Voltův článek + str.134/ obrázek 2.45 - Suchý článek s popisem

- R - dokončit v PS 10. lekci a naučit slovíčka

- P - zadáno - ze sešitu celá opěrná soustava člověka včetně obrázků; "poznávačka" kostí a svalů člověka podle obrázků v učebnici strana 43 - 46, 49 - 50; pohybová soustava včetně ošetření zlomenin

- N - (skupina paní Ulrichové) - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a8-a-a-8-d-nemcina/

 

8. B

- Z -zápis Visegrádské země; uč. ČR - zápis Vývoj stát. úz. (PS str. I); PS II. str. VIII - orientace; PS II. str. 4-6 - vypracovat

- P - poznávačka + obrázky z učebnice str. 43 - 50

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D - viz odkaz

- F - přečíst z učebnice kapitoly - Zdroje el.napětí, Ohmův zákon, el.odpor, reostat str. 133 až 155;  do sešitu str.133/překresli obrázek 2.44 - Voltův článek + str.134/ obrázek 2.45 - Suchý článek s popisem

- A (skupina paní Urbancové) - Na procvičování slovní zásoby:
https://quizlet.com/422797148/project-3-abc-flash-cards/
https://quizlet.com/397167386/project-3-unit-4-our-trip-to-london-flash-cards/
další možnost Online platforma, přihlašovací udaje jsou v pracovním sešitě. Pokud bude problém kontaktujte mě zanuna@seznam.cz

- Č - PS - dokončit poslední 2 věty cv. 2/45 + celé cv. 3/45, což bylo zadáno za DÚ na středu. Dál pokračovat; v PS na str. 45, cv. 4, 5 a) b) a str. 46, cv. 6. To je všechno o přísudku, další zadání už bude ,,podmět". Správnost řešení zadání kontrolujte v ,,Klíči ke cvičením" na zadní straně PS, kde str. 45 a 46 z PS je na str. 9.; dále 

PS - str. 46 podtrhat a naučit dva modré rámečky - dodávám: dopište si k druhému rámečku:
 PODMĚT VŠEOBECNÝ - je nevyjádřený a činnost vytváří kdokoliv z místa, kterého se přísudek týká,
 např. ,, V televizi dávali pohádku. V rozhlase vysílali rozhovor. Ve škole nám dali pokyny." - nemůžeme přesně říct, kdo konkrétně činnost ve větě dělá, je to někdo a jako by všichni zároveň z toho místa. 
Udělat celé cv. 1 a 2, str. 46-47. Dál na str. 47 podtrhnout a naučit modrou tabulku a udělat cv. 4, 5, 6.
-  PS str. 48 / cv. 7 - celé cv. 10
 Každý den tři cvičení na www.umimecesky.cz. Přečtěte si nějakou knihu, nachystejte si o ní povídání - referát pro ostatní. Poslouchejte audioknihy, doplňujte zápisy ve čtenářském deníku. 
- pokračování na Google Classroom (6.A,6.B,8.B,8.D) prosím o sledování svých e-mailů, přijde pozvánka do virtuální tridy.

- A (skupina paní Leblochové) - všechna slovíčka 4. lekce; - učebnice str. 48, 50  čtení, překlad ústně; - PS dokončit cvičení 4. lekce a zopakovat pravidla str.77

- CH - nekovy - vypsat zápis uč. str. 48 - 53; jen ty prvky, které ještě nemáme; vypisují všichni, i ti, kteří dostávají tištěné zápisy

- R - dokončit v PS 10. lekci a naučit slovíčka

- M - dne 11. 3. zadáno: počítání s mocninami, učebnice algebra str. 76/1, 2, 4, 6, 7; 77/1, 2, 3, 4; 49/1; 56/13; dále pak číselné výrazy str. 63/1, 2, 3, 4; příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

 

8. C

- Z - zápis Visegrádské země; uč. ČR - zápis Vývoj stát. úz. (PS str. I); PS II. str. VIII - orientace; PS II. str. 4-6 - vypracovat

- P - poznávačka + obrázky z učebnice str. 40; 43-50

- CH - číst z učebnice str. 46 - 54

- M - prac. sešit II. - dokončit chybějící příklady str. 97 - 103; učebnice algebra - str. 67/8; 87/1 (E); 73/4; 111/1; další práce zajištěna individuálně

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- F - přečíst z učebnice kapitoly - Zdroje el.napětí, Ohmův zákon, el.odpor, reostat str. 133 až 155;  do sešitu str.133/překresli obrázek 2.44 - Voltův článek + str.134/ obrázek 2.45 - Suchý článek s popisem

- A (skupina paní Leblochové) - všechna slovíčka 4. lekce; - učebnice str. 48, 50  čtení, překlad ústně; - PS dokončit cvičení 4. lekce a zopakovat pravidla str.77

- R - dokončit v PS 10. lekci a naučit slovíčka

 

8. D

- vzkaz od paní Miltonové: Vzkaz pro všechny moje třídy. Problémy, dotazy, konzultace můžeme řešit přes e-mail, messenger nebo WhatsApp. MT 602493072, miltonova@seznam.cz.

- M - zadána; přes classroom

- P - písemka: smyslové orgány a rozmnožování z obratlovců; číst z uč. str. 34 - 37; poznávačka + obrázky z učebnice str. 40, 43 - 50

- CH - číst z učebnice str. 46 - 54

- N (skupina paní Vařákové) - procvičovat to, co bylo zadáno před prázdninami + opakovat slovní zásobu; doplnit v pracovním sešitě zpětně všechna cvičení

- Č - PS 8. roč. - str. 58, 59; poměr slučovací cv. 1, 2; poměr odporovací cv. 1, 2; poměr stupňovací cv. 1; dále příloha;

- pokračování na Google Classroom (6.A,6.B,8.B,8.D) prosím o sledování svých e-mailů, přijde pozvánka do virtuální tridy.

- D - viz odkaz; dále příloha

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- F - přečíst z učebnice kapitoly - Zdroje el.napětí, Ohmův zákon, el.odpor, reostat str. 133 až 155;  do sešitu str.133/překresli obrázek 2.44 - Voltův článek + str.134/ obrázek 2.45 - Suchý článek s popisem

- A (skupina paní Leblochové) - všechna slovíčka 4. lekce; - učebnice str. 48, 50  čtení, překlad ústně; - PS dokončit cvičení 4. lekce a zopakovat pravidla str.77

- R - dokončit v PS 10. lekci a naučit slovíčka

- A - (skupina paní Gbelcové) - St.Book 49/ 4a,b; 50/ přečíst příběh a doplnit podle něj PS 40/1; pracovní sešit 39 - vše; opakovat slovíčka a nepravidelná slovesa; dále příloha

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- N - (skupina paní Ulrichové) - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a8-a-a-8-d-nemcina/

- ZZeměpis uč. do str. 13
PS vše do str.11

 

9. A

- CH - učebnice str. 47/1-11, úkoly písemně do pracovního sešitu; učebnice str. 48-67 přečíst; do sešitů stručně zapsat učivo z kapitoly Chemie kolem nás (str.84 - 93)

- D - příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- M - zajištěno individuálně

- Č - zajištěno individuálně

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se elektromagnetického záření - str.86 až 100;  do sešitu opsat celou tabulku str. 87

- R - slovíčka 4. lekce, čtení str. 69

- P - zadáno - stupnice tvrdosti nerostů; dále: vytisknout a nalepit zápis - viz. příloha "úkol pro 9.A"; pak podle tabulky PŘEHLED A ZNAKY KRYSTALOVÝCH SOUSTAV vytvořit pomocí špejlí a motouzu model jedné vybrané krystalové soustavy - umět a popsat na své modelu osní kříž, ukázat roviny souměrnosti a uvést příklad nerostu; příloha.

Postup zhotovení modelu krystalové soustavy:

1)      pomocí 3 popřípadě 4 špejlí vytvořit osní kříž vybrané krystalové soustavy; různé délky špejlí představují úseky a, b, c (ab≠c) nebo stejně dlouhé špejle jsou úseky a1=a2=a3

2)      spojit nití, lepidlem nebo tavicí pistolí tyto špejle tak, aby se protínaly ve středu souměrnosti a přitom svíraly buď kosé úhly nebo byly na sebe kolmé dle vybrané krystalové soustavy (viz. tabulka)

3)      konce špejlí pospojovat nití nebo bavlnkou, které jsou hranami stěn modelu krystalové soustavy (viz. foto), příloha A, příloha B

- N - (skupina paní Ulrichové) - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a9-a-a-9-d-nemcina/

 

9. B

- P - učebnice str. 19 - 30

- CH - číst z učebnice str. 30 - 46

- M - práce zadána - TAKTIK; dále testy CERMAT (všechny přijímací zkoušky); učebnice algebra opakování
str. 133/ 1
str. 134/ 12, 13
str. 137/ 34
Vypočítat do 3. 4. 2020. V případě potřeby kontakt hana.konecna@volny.cz

- práce zadána v classroomu

- Č - práce zadána; 1. TAKTIK - dokončit testy, zopakovat učivo dle tabulek k jedn. oddílům; 2. Na internetu testy k př.zk.; Cermat; 3. Doplnit neznalosti z JČ Melichar-Styblík - přehled u čiva ZŠ (procvičovat pravopis, velká písmena, syntax); 

1/Pokračovat v testech Cermat a opakování (neznalosti nebo systematicky postupně )z Melichar+Styblík - JČ
2/Postupovat v dalších cvičeních od zadání na jar. prazd. v Prac. sešitech Nová škola 9.r.2.díl
3/Sledujte www.ceskatelevize.cz/skoladoma - výuka pro 9. roč., ale také si opakujte s vysíláním pro 1. stupeň, zda jste lepší (slovní druhy např.:-))
Splňte zadané úkoly - tj. Saturnin, nebo četba doporučené knihy
dál jakákoliv cvičení na umimecesky.cz , pravopisně.cz
1.Dle výuky v tv zopakovat v M+S JČ doplněk str.184 a přímá řeč str.216 (z minula podmiňovací zp. - kmen minulý str.132) - podtrhat nejdůlež.info a vyplnit cvičení+kontrola a označení chyb.
2.Sloh:učebnice JČ pro9.r. Uvod do slohu str.224 - 228: podtrhat v textu to nejdůl.a naučit se.
3.LV:B. Němcová -najdi o autorce info na intern., zhlédni pořad Obrazy ze života B.N.(archiv čt1), popř. Babička - zfilm. kniha

- D - příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se elektromagnetického záření - str.86 až 100;  do sešitu opsat celou tabulku str. 87

- N - (skupina pana Polácha) - https://mgr-martin-polach.webnode.cz/a9-b-nemecky-jazyk/

- R - slovíčka 4. lekce, čtení str. 69

- A (skupina paní Houserkové) - opakovat lekce 1-3,projít 4.L-slovíčka,gramatika,text; čtěte Vzadu v učebnici Reading.stránky :Umíme to-možnost opakování a práce s textem  

 

9. C

- vzkaz od paní Miltonové: Vzkaz pro všechny moje třídy. Problémy, dotazy, konzultace můžeme řešit přes e-mail, messenger nebo WhatsApp. MT 602493072, miltonova@seznam.cz.

- M - zadána; Dodělat vše z PS Přijímačky, opakovat základní pojmy-vysvětlení v PS Hravá a Přijímačky; Sledovat ČT 1 čtvrtek 14h; opakovat základní pojmy viz Hravámatematika
Samostatný projekt PS str.84 - profil tratě
Sledovat ČT 1,čtvrtek 14h;

https://vpohode.cz/cs/ ... kdo by měl případně problémy, ať se ozve. Doporučení - poctivě udělat 1 lekci z přijímacích zkoušek denně.

Scio-online testy, procvičovat od 6.roč.-9.roč., zábavné, užitečné  : https://www.matika.in/cs/

- N (skupina paní Vařákové) - http://nemcina-varakova.icreation.cz/

- D - příloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- A - (skupina paní Herre) - https://anglicky-jazyk9.webnode.cz/

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se elektromagnetického záření - str.86 až 100;  do sešitu opsat celou tabulku str. 87

- CH - vypsat zápis uč. str. 43 - 46; do cvičného sešitu str. 47

- R - slovíčka 4. lekce, čtení str. 69

- ČPodrobné třídnické i JČ pokyny na FB skupině ,,Učivo 9.C - karanténa". Jestli náhodou někdo ve skupině ještě nejste, prosím, domluvte se a přidejte se tam. Pro jistotu ale pokyny do JČ i zde: PS Přijímačky str. 54 -60. Řešení možno zjistit dle odkazu na zadní straně PS. Dál učebnice str. 98 - 101 - pročíst, naučit (zopakovat) žluté tabulky, udělat cv. 1 - 6.

- ZZeměpis 9.C, D
uč. str.32-opakování
uč. Světové hospodářstvístr. 33-35
PS do str.25

 

9. D

- vzkaz od paní Miltonové: Vzkaz pro všechny moje třídy. Problémy, dotazy, konzultace můžeme řešit přes e-mail, messenger nebo WhatsApp. MT 602493072, miltonova@seznam.cz.

- P - učebnice str. 19 - 30

- Dpříloha1, příloha2, příloha3, příloha4

- F - přečíst z učebnice kapitoly týkajících se elektromagnetického záření - str.86 až 100;  do sešitu opsat celou tabulku str. 87

- A (slupina paní Urbancové) - https://quizlet.com/451545334/phrasal-verbs-pre-intermediate-flash-cards/
https://quizlet.com/482504084/irregular-verbs-project-2-flash-cards/
https://quizlet.com/452346665/prepositions-of-time-in-on-at-flash-cards/

AJ další možnost Online platforma, přihlašovací udaje jsou v pracovním sešitě. Pokud bude problém kontaktujte mě zanuna@seznam.cz

- R - slovíčka 4. lekce, čtení str. 69

- Č - práce zadána; 1. TAKTIK - dokončit testy, zopakovat učivo dle tabulek k jedn. oddílům; 2. Na internetu testy k př.zk.; Cermat; 3. Doplnit neznalosti z JČ Melichar-Styblík - přehled u čiva ZŠ (procvičovat pravopis, velká písmena, syntax); 

1/Pokračovat v testech Cermat a opakování (neznalosti nebo systematicky postupně )z Melichar+Styblík - JČ
2/Postupovat v dalších cvičeních od zadání na jar. prazd. v Prac. sešitech Nová škola 9.r.2.díl
3/Sledujte www.ceskatelevize.cz/skoladoma - výuka pro 9. roč., ale také si opakujte s vysíláním pro 1. stupeň, zda jste lepší (slovní druhy např.:-))
Splňte zadané úkoly - tj. Saturnin, nebo četba doporučené knihy
dál jakákoliv cvičení na umimecesky.cz , pravopisně.cz
1.Dle výuky v tv zopakovat v M+S JČ doplněk str.184 a přímá řeč str.216 (z minula podmiňovací zp. - kmen minulý str.132) - podtrhat nejdůlež.info a vyplnit cvičení+kontrola a označení chyb.
2.Sloh:učebnice JČ pro9.r. Uvod do slohu str.224 - 228: podtrhat v textu to nejdůl.a naučit se.
3.LV:B. Němcová -najdi o autorce info na intern., zhlédni pořad Obrazy ze života B.N.(archiv čt1), popř. Babička - zfilm. kniha

- N - (skupina paní Ulrichové) - https://zs-luhacovice-ulrichova5.webnode.cz/a9-d-nemcina/

- ZZeměpis 9.C, D
uč. str.32-opakování
uč. Světové hospodářstvístr. 33-35
PS do str.25

 

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: