Žáci 9. ročníku naší školy byli úspěšní při PZ.

Společnost CERMAT zaslala oficiální výsledky úspěšnosti žáků 9. tříd při přijímacích zkouškách, které se konaly v dubnu. Žáci byli dobře připraveni, protože v souhrnu naší školy byl percentil 59 (byli úspěšnější než 59 % žáků konajících PZ v celé ČR) a konkrétně v tolik sledované matematice pak byl percentil 69, čímž se zařadili do nejlepší třetiny v republice. Tyto výborné výsledky nás nesmí uspokojit a naší společnou snahou je jejich další zlepšení.

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: