Modernizace naší školy

 

   Na jaře roku 2019 byla provedena modernizace a pořízeno vybavení do pěti odborných učeben Základní školy Luhačovice za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a přírodních věd.

 

   Došlo k vybavení a k drobným stavebním úpravám pěti odborných učeben,

byla vyřešena bezbariérová dostupnost daných místností (schodišťová plošina)

 a zajištění konektivity školy v souladu s předepsaným standardem. Ve všech učebnách došlo k pořízení tabulí (keramických nebo interaktivních), dataprojektorů, případně LED monitorů. Tam, kde bylo třeba, byl pořízen vhodný nábytek (lavice, židle, skříně), v přírodovědných učebnách byla vybavena učitelská pracoviště (multimediální katedra, PC, měřící senzory).

 

Byly provedeny nezbytné stavební úpravy drobného charakteru

 (elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení, zatemnění, PVC podlaha).

Speciální vybavení bylo instalováno do jazykových učeben (jazyková laboratoř) a chemie (digestoř).

 

   Realizace projektu byla ukončena řádně ve stanoveném termínu.