ŠJ I - informace pro rodiče žáků 9. ročníku

   Prosím rodiče, aby na ústřižek, který vaše dítě obdrželo ve škole, vyplnili číslo účtu, kam chtějí během měsíce července zaslat přeplatek stravného. Pokud se jedná o částku menší než 500,- kč, budu obnos vyplácet i v hotovosti, a to poslední týden v červnu, ve dnech 24/6 - 27/6 2019 v čase 7:00 - 8:00 hod. a 14:00 - 15:00 hod. a 28/6 2019 v čase od 8:00 - 10:00 hod. JE NUTNO S SEBOU PŘINÉST A ODEVZDAT ČIP DÍTĚTE ! Myslete však na to, aby mělo vaše dítě možnost odběru stravy, pokud si objednalo obědy až do konce týdne. V pátek 28/6 2019 se v ŠJ I nevaří.

     Pokud si má obnos (nižší než 500,- Kč) vyzvednout dítě samo, napište to prosím na podepsaný ústřižek a já mu vyplacenou částku potvrdím do žákovské knížky, kterou si spolu s čipem přinese do kanceláře vedoucí ŠJ. 

   PENÍZE ZA ČIPY SE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEVRACÍ.

   Monika Bublíková, vedoucí ŠJ

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: