Modernizace naší ZŠ

Na jaře roku 2019 byla provedena modernizace a pořízeno vybavení do pěti odborných učeben Základní školy Luhačovice za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a přírodních věd.

Došlo k vybavení a k drobným stavebním úpravám pěti odborných učeben,

byla vyřešena bezbariérová dostupnost daných místností (schodišťová plošina)

a zajištění konektivity školy v souladu s předepsaným standardem. Ve všech učebnách došlo k pořízení tabulí (keramických nebo interaktivních), dataprojektorů, případně LED monitorů. Tam, kde bylo třeba, byl pořízen vhodný nábytek ( lavice, židle, skříně), v přírodovědných učebnách byla vybavena učitelská pracoviště ( multimediální katedra, PC, měřící senzory).

Byly provedeny nezbytné stavební úpravy drobného charakteru

( elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení, zatemnění, PVC podlaha).

Speciální vybavení bylo instalováno do jazykových učeben ( jazyková laboratoř) a chemie ( digestoř).

Realizace projektu byla ukončena řádně ve stanoveném termínu.

 

Rozpočet modernizace činil cca 5,5 mil., dotace z programu EU IROP,

výzva č. 46, byla 90 procent.

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: