Další velký úspěch

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v rámci řešení podpory matematické gramotnosti uspořádala krajskou matematickou soutěž třídních kolektivů II. stupně základních škol a oborů SŠ.

Soutěž proběhla online přes webové rozhraní v sedmi kategoriích podle ročníků (6. – 9. roč. a 1. – 3. roč. oborů SŠ).

Kolektiv naší VIII. A třídy vedený p. učitelkou Kavkovou soutěž ve své kategorii vyhrál a získal odměnu v podobě exkurze v Pevnosti poznání v Olomouci.

Nezanedbatelným efektem soutěže byla i týmová spolupráce dětí.

 

Mgr. Roman Lebloch

ředitel ZŠ Luhačovice

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: