Aktuality

 • Slovo ředitele

  29.06.2020    Vážení rodiče,    v polovině nejkrásnějšího období v roce - letních prázdnin - mně končí druhé funkční období ředitele školy. Deset let jsem měl tu čest vést školu v našem městě. Velmi si cením toho, že v převážné míře jsme s Vámi - rodiči - našli společnou řeč při vzdělávání dětí nám svěřených.    Naši žáci dosahovali velmi dobrých výsledků u přijímacích zkoušek, v celostátních testováních, v soutěžích. O tom hovoří přesně spočítaná čísla, která nikdo nemůže zpochybnit. Na tyto výsledky jsem hrdý. Rovněž jsme dovedli zcela bezproblémově pracovat s dětmi, kterým nebylo dáno tolik štěstí jako měli jejich spolužáci a měly určité zdravotní problémy. Slova díků jejich rodičů byla pro nás všechny tou nejkrásnější odměnou. Díky zřizovateli a určitým dotacím jsme proinvestovali velké množství peněz. Poslední akcí byla modernizace sedmi odborných učeben, které jsou (nejen podle mě) na vynikající úrovni. Je samozřejmé, že kromě technických záležitostí jsou nejdůležitější lidské zdroje.    Chtěl bych rovněž všem rodičům a kolegům poděkovat za organizačně zvládnutý závěr školního roku, který si nikdo z nás ještě v únoru nedovedl představit.     Až se budou děti a učitelé po prázdninách vracet, uvědomíme si, že nic není v životě jaksi samozřejmé. Myslím, že naše školy už nebudou jako včera. Bude potřeba najít shodu, abychom navázali na učivo tam, kde skončilo, co a jak učit, co snad vynechat. Nebude to lehké, ale překážky se dají překonat.     Děkuji Vám, že jsem mohl s Vámi a Vašimi dětmi tolik let spolupracovat.    Mgr. Roman Lebloch
 • Páté vítězství ve VSL.

  23.06.2020 Naše škola zvítězila popáté v řadě v prestižní a skvěle organizované Valašské sportovní lize. I když v letošním ročníku neproběhly úplně všechny soutěže, vedení ligy rozhodlo vyhlásit konečné výsledky. Děkujeme všem žákům za vynikající reprezentaci školy.
 • Vynikající úspěch

  12.06.2020 Žákyně 8. A třídy Amálie Rumpíková byla nejlepší řešitelkou biologické olympiády ve Zlínském kraji a v ČR získala 9. místo.
 • Projekt Modernizace učebny PC a zeměpisu, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008144

  30.01.2020 Celkově došlo k vybavení a drobným stavebním úpravám u dvou odborných učeben (zeměpisu a počítačové učebny). V učebnách došlo k pořízení keramické a interaktivní tabule a dataprojektorů. Do učeben byl pořízen vhodný nábytek (lavice, skříně, židle), byla vybavena žákovská pracoviště (lavice, PC), byly provedeny nezbytné drobné stavební úpravy (elektroinstalace, vodoinstalace, částečné zatemnění, PVC podlaha). Jedna učebna je vybavena moderními počítači. Práce byly provedeny v daném čase a v požadované kvalitě a škola získala další učebny odpovídající dnešní době.
 • Modernizace naší školy

  16.07.2019      Na jaře roku 2019 byla provedena modernizace a pořízeno vybavení do pěti odborných učeben Základní školy Luhačovice za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a přírodních věd.      Došlo k vybavení a k drobným stavebním úpravám pěti odborných učeben, byla vyřešena bezbariérová dostupnost daných místností (schodišťová plošina)  a zajištění konektivity školy v souladu s předepsaným standardem. Ve všech učebnách došlo k pořízení tabulí (keramických nebo interaktivních), dataprojektorů, případně LED monitorů. Tam, kde bylo třeba, byl pořízen vhodný nábytek (lavice, židle, skříně), v přírodovědných učebnách byla vybavena učitelská pracoviště (multimediální katedra, PC, měřící senzory).   Byly provedeny nezbytné stavební úpravy drobného charakteru  (elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení, zatemnění, PVC podlaha). Speciální vybavení bylo instalováno do jazykových učeben (jazyková laboratoř) a chemie (digestoř).      Realizace projektu byla ukončena řádně ve stanoveném termínu.