Akce

← ← Historie Plánované → →

Září 2019

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 2.9.2019 8:00 Zahájení školního roku ZŠ Luhačovice
Pondělí 2.9.2019 10:00 Schůzka učitelů TV OA Zlín
Středa 4.9.2019 8:00 "Predátoři" - výstava vzácných zoologických sbírek - VI. D Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Čtvrtek 5.9.2019 8:00 Adaptační program pro žáky 6. tříd - VI. B DDM Luhačovice
Čtvrtek 5.9.2019 8:00 DVPP - setkání vyučujících AJ, RJ Zlín
Pátek 6.9.2019 8:00 Adaptační program pro žáky 6. tříd - VI. D DDM Luhačovice
Pondělí 9.9.2019 8:00 Adaptační program pro žáky VI. C DDM Luhačovice
Pondělí 9.9.2019 8:00 Setkání učitelů SŠ Pk biologie "Jak se učí biologie u nás a v Německu" Zlín
Pondělí 9.9.2019 8:00 Seznámení s knihovnou - 6. B Knihovna
Pondělí 9.9.2019 9:00 Seznámení s knihovnou - 6. D Knihovna
Pondělí 9.9.2019 14:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 10.9.2019 8:00 Adaptační program pro žáky VI. A DDM Luhačovice
Čtvrtek 12.9.2019 8:00 Seznámení s knihovnou - 6. A Knihovna
Čtvrtek 12.9.2019 8:00 Týden mobility - beseda "První pomoc" - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 13.9.2019 8:00 Setkání vyučujících chemie Otrokovice
Pátek 13.9.2019 8:00 Týden mobility - beseda "Experimentování s alkoholem" - 7. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 16.9.2019 8:00 Výstava modelového kolejiště ZŠ Luhačovice - respirium
Pondělí 16.9.2019 10:00 Týden mobility - beseda 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 16.9.2019 12:00 Seznámení s knihovnou - 6. C Knihovna
Pondělí 16.9.2019 16:00 Školská rada ZŠ Luhačovice
Úterý 17.9.2019 8:30 Výstava modelového kolejiště Základní škola - respirium
Úterý 17.9.2019 9:00 Ukázka práce složek IZS v DDM - 1. až 6. ročník DDM Luhačovice
Středa 18.9.2019 8:00 Chování v dopravních prostředcích - 2. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 18.9.2019 8:00 Konference "Kyberšikana" Olomouc
Středa 18.9.2019 8:00 Seminář "Ochrana člověka za mimořádných událostí" Zlín
Středa 18.9.2019 9:55 "Prvňáčci na přechodech" - I. A ZŠ Luhačovice
Středa 18.9.2019 10:00 Chování v dopravních prostředcích - 3. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 18.9.2019 10:50 "Prvňáčci na přechodech" - I. B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 19.9.2019 8:00 Kariérové poradenství - DVPP Zlín
Čtvrtek 19.9.2019 13:00 Sportovně dopravní program pro žáky školní družiny ŠD ZŠ Luhačovice
Pátek 20.9.2019 8:00 Beseda zaměřená na myslivost - 5. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 20.9.2019 8:00 Přírodovědná exkurze - 6. D, 7. A Kroměříž
Pondělí 23.9.2019 13:30 CKP Zlín Zlín
Pondělí 23.9.2019 13:30 Kino - školní družina kino Elektra
Úterý 24.9.2019 8:00 Úřad práce - 9. C - exkurze ÚP Zlín
Úterý 24.9.2019 8:30 Týden mobility - dopravní výchova - 4. ročník DDM Luhačovice
Úterý 24.9.2019 9:00 Atletický trojboj - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 25.9.2019 8:00 Úřad práce - 9. B - exkurze ÚP Zlín
Středa 25.9.2019 13:00 Setkání metodiků prevence Zlín
Čtvrtek 26.9.2019 8:00 Reforma financování škol Zlín
Čtvrtek 26.9.2019 8:00 VSL - přespolní běh Vlachovice
Pátek 27.9.2019 8:30 Návštěva SPC (2. B, 3. B, 6. D) ZŠ Luhačovice
Pátek 27.9.2019 10:15 Divadelní představení 1. - 3. ročník Luhačovice
Pondělí 30.9.2019 8:00 Úřad práce - 9. D ÚP Zlín
Pondělí 30.9.2019 9:30 Seznámení k knihovnou - 1. ročník Městká knihovna Luhačovice
Pondělí 30.9.2019 14:00 RŠ SOŠ Luhačovice SOŠ Luhačovice