Akce

← ← Historie Plánované → →

Leden 2016

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.1.2016 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Sobota 2.1.2016 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Neděle 3.1.2016 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Čtvrtek 7.1.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 7.1.2016 15:00 Návštěva školy - "Spolek aktivních seniorů" ZŠ Luhačovice
Pondělí 11.1.2016 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 12.1.2016 9:00 Podpora technického vzdělávání (6. ročník) - exkurze Uherský Brod
Středa 13.1.2016 6:00 Konference ČMOS Praha
Středa 13.1.2016 14:00 Vyhodnocení šetření V. A KPPP Zlín
Čtvrtek 14.1.2016 8:00 Konference ČMOS Praha
Čtvrtek 14.1.2016 8:00 Prezentace SOŠ Luhačovice - 9. ročník (5 stanovišť) ZŠ Luhačovice (dílny, cvičná kuchyň, školní dvůr)
Pondělí 18.1.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 3. ročník Újezd u Valašských Klobouk
Pondělí 18.1.2016 12:05 Srovnávací test - 9. ročník - "Biologie člověka" ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.1.2016 15:00 Metodická schůzka - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 19.1.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 3. ročník Újezd u Valašských Klobouk
Úterý 19.1.2016 8:00 OKresní kolo dějepisné olympiády Zlín
Úterý 19.1.2016 8:00 Okresní kolo matematické olympiády (5. až 9. ročník) Zlín
Středa 20.1.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 3. ročník Újezd u Valašských Klobouk
Středa 20.1.2016 14:00 Konzultace PPP ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 21.1.2016 7:00 Seminář Zlín
Čtvrtek 21.1.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 3. ročník Újezd u Valašských Klobouk
Pátek 22.1.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 3. ročník Újezd u Valašských Klobouk
Pondělí 25.1.2016 8:00 Lyžařský výcvik - 6.B + 8.B Újezd u Valašských Klobouk
Úterý 26.1.2016 6:30 "Hledáme nejmladšího mladého chemika" - vybraní žáci 9.A Valašské Meziříčí
Úterý 26.1.2016 8:00 Den otevřených dveří - 8.A, 9.A Otrokovice
Úterý 26.1.2016 8:00 Lyžařský výcvik - 6.B + 8.B Újezd u Valašských Klobouk
Úterý 26.1.2016 9:00 Exkurze - podpora technického vzdělávání - vybraní žáci 6. ročníku Uherský Brod
Úterý 26.1.2016 11:00 "Mladý ekonom" - soutěž - vybraní žáci 9. ročníku OA + VOŠ Zlín
Úterý 26.1.2016 13:45 Pololetní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 26.1.2016 14:45 Pololetní porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Středa 27.1.2016 8:00 Lyžařský výcvik - 6.B + 8.B Újezd u Valašských Klobouk
Středa 27.1.2016 8:00 Sportovní den - 6.A Uherský Brod
Středa 27.1.2016 8:55 Přírodovědný výukový program pro 4. a 5. ročník - lektoři z řad žáků 8.A ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 28.1.2016 8:00 Lyžařský výcvik - 6.B + 8.B Újezd u Valašských Klobouk
Čtvrtek 28.1.2016 8:15 "Peru" - cestopisná prezentace kino Elektra
Čtvrtek 28.1.2016 10:00 "Peru" - cestopisná prezentace kino Elektra
Čtvrtek 28.1.2016 13:30 Filmové představení - ŠD kino Elektra
Pátek 29.1.2016 0:00 Pololetní prázdniny ČR

Únor 2016

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 1.2.2016 0:00 Jarní prázdniny ZŠ Luhačovice
Úterý 2.2.2016 0:00 Jarní prázdniny ZŠ Luhačovice
Středa 3.2.2016 0:00 Jarní prázdniny ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.2.2016 0:00 Jarní prázdniny ZŠ Luhačovice
Pátek 5.2.2016 0:00 Jarní prázdniny ZŠ Luhačovice
Pondělí 8.2.2016 8:00 Pedagodická praxe ZŠ Luhačovice
Pondělí 8.2.2016 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 9.2.2016 8:00 Pedagodická praxe ZŠ Luhačovice
Úterý 9.2.2016 9:00 Podpora technického vzdělávání (6. ročník) - exkurze Uherský Brod
Středa 10.2.2016 8:00 Pedagodická praxe ZŠ Luhačovice
Středa 10.2.2016 12:55 Olympiáda - AJ - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.2.2016 8:00 Pedagodická praxe ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.2.2016 12:00 ŠD - "Valentýnské dílničky" ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.2.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.2.2016 13:00 Zápis budoucích žáků do 1. ročníku ZŠ Luhačovice
Pátek 12.2.2016 8:00 Pedagodická praxe ZŠ Luhačovice
Pátek 12.2.2016 12:00 ŠD - "Valentýnské dílničky" ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.2.2016 8:00 Okresní kolo OČJ Zlín
Pondělí 15.2.2016 9:00 Výchovný koncert - 5. + 6. ročník Zlín
Úterý 16.2.2016 8:00 Okresní kolo zeměpisné olympiády Zlín
Úterý 16.2.2016 15:00 Třídní schůzky KRPŠ - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 17.2.2016 14:00 Školní kolo recitační soutěže ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 18.2.2016 12:55 Školní kolo BiO - 6. + 7. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 18.2.2016 13:15 Školní kolo recitace - 2. + 3. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 18.2.2016 15:00 Třídní schůzka - 5. A ZŠ Luhačovice
Pátek 19.2.2016 8:00 VSL - lyžování Újezd u Valašských Klobouk
Pondělí 22.2.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník Stupava
Pondělí 22.2.2016 9:30 Okrskové kolo recitace - 2. až 5. ročník Městská knihovna Luhačovice
Úterý 23.2.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník Stupava
Úterý 23.2.2016 9:30 Okrskové kolo recitace - 6. až 9. ročník Městská knihovna Luhačovice
Středa 24.2.2016 8:00 Beseda poskytování první pomoci - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 24.2.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník Stupava
Středa 24.2.2016 9:00 Výchovný koncert - 1. a 2. ročník KC Zlín
Čtvrtek 25.2.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník Stupava
Čtvrtek 25.2.2016 12:55 Školní kolo BiO - 8. + 9. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 25.2.2016 13:00 Klub zvídavých dětí - keramika SOŠ Luhačovice
Čtvrtek 25.2.2016 13:30 Filmové představení - ŠD kino Elektra
Pátek 26.2.2016 8:00 Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník Stupava
Pondělí 29.2.2016 14:40 Provozní porada ZŠ Luhačovice

Březen 2016

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.3.2016 8:30 Sekce vedoucích vychovatelek Zlín
Středa 2.3.2016 9:00 Výchovný koncert - 3. a 4. ročník Zlín
Čtvrtek 3.3.2016 9:00 Výukový program "Hlodavci" - VII. A Astra Zlín
Čtvrtek 3.3.2016 13:30 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Čtvrtek 3.3.2016 13:30 Zábavné odpoledne v DDM - ŠD - II. a IV. oddělení DDM Luhačovice
Pátek 4.3.2016 8:00 Okresní kolo chemické olympiády Zlín
Pondělí 7.3.2016 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Středa 9.3.2016 8:00 Bezpečné zacházení s chemickými látkami - seminář DVPP Zlín
Středa 9.3.2016 8:00 Přijímací zkoušky nanečisto - 9. ročník ZŠ Luhačovice a ZŠ Slavičín
Čtvrtek 10.3.2016 8:00 VSL - volejbal (8. a 9. ročník; dívky Brumov
Čtvrtek 10.3.2016 8:30 Velikonoční dílničky - VI. D EnviCentrum Vysoké Pole
Čtvrtek 10.3.2016 10:00 Náslech PPP - V. B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.3.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.3.2016 13:30 Zábavné hry v DDM - I. oddělení ŠD DDM Luhačovice
Pondělí 14.3.2016 8:00 Recitační soutěž - okresní kolo Napajedla
Úterý 15.3.2016 8:00 Krajské kolo zeměpisné olympiády Uherské Hradiště
Čtvrtek 17.3.2016 8:00 VSL - basketbal starších žáků SC Radostova Luhačovice
Čtvrtek 17.3.2016 12:00 Muzikoterapie - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 17.3.2016 12:00 Velikonoční dílničky - ŠD - lektorka J. Svobodová ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 17.3.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Pátek 18.3.2016 10:00 Matematický klokan - (2. až 9. ročník) ZŠ Luhačovice
Pátek 18.3.2016 12:00 Velikonoční dílničky - ŠD - lektorka J. Svobodová ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 21.3.2016 14:40 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 22.3.2016 7:00 Dějepisná olympiáda - krajské kolo Kroměříž
Úterý 22.3.2016 8:55 MINI FIRST CERTIFICATE - soutěž v AJ - 7. ročník ZŠ Zlín
Středa 23.3.2016 8:00 Pythagoriáda - V. ročník - okresní kolo Zlín
Středa 23.3.2016 9:15 Beseda v knihovně - 1. A, B Městká knihovna
Čtvrtek 24.3.2016 0:00 Velikonoční prázdniny ČR
Pátek 25.3.2016 0:00 Velikonoční prázdniny ČR
Pondělí 28.3.2016 0:00 Pondělí velikonoční ČR
Středa 30.3.2016 14:30 Jednání komise sociálně právní ochrany dětí Luhačovice
Čtvrtek 31.3.2016 8:00 Krajské kolo chemické olympiády Zlín
Čtvrtek 31.3.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice

Duben 2016

Kdy: Co: Kde:
Úterý 5.4.2016 8:00 Okresní kolo matematické olympiády: 6. a 7. ročník Zlín
Úterý 5.4.2016 8:00 Okresní kolo matematické olympiády: 8. ročník Zlín
Úterý 5.4.2016 10:50 Hodnocení výtvarných prací - vývarná soutěž "Karel IV" ZŠ Luhačovice
Úterý 5.4.2016 13:15 Beseda s Městskou policií Luhačovice ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 7.4.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Pátek 8.4.2016 13:15 ŠD: filmové představení "Robinson Crusoe" DK Elektra
Pondělí 11.4.2016 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 12.4.2016 8:00 "Poznej a chraň" (starší kategorie) - regionální kolo (6 žáků ze VI. A) ZŠ Želechovice
Úterý 12.4.2016 8:00 Sekce vedoucích vychovatelek Zlín
Úterý 12.4.2016 13:15 Pěvecká soutěž - školní kolo - 1. až 3. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 13.4.2016 7:00 Okresní kolo BiO - C Gymnázium TGM Zlín
Středa 13.4.2016 8:00 Dopravní výchova - 4. ročník DDM Luhačovice
Středa 13.4.2016 13:00 Oblastní konference ČMOS Zlín
Středa 13.4.2016 13:30 Divadlo nejmladšího diváka MD Zlín
Čtvrtek 14.4.2016 9:30 Primární prevence rizikového chování - seminář Zlín
Čtvrtek 14.4.2016 13:30 Divadlo nejmladšího diváka MD Zlín
Čtvrtek 14.4.2016 14:00 Orffovy nástroje - seminář Slopné
Pátek 15.4.2016 8:00 Přijímací zkoušky na SŠ - žáci 9. ročníku
Pátek 15.4.2016 11:00 "Běh proti diabetu" - 6. B, 7. B, 8. B, 9. B, 7. A Luhačovice
Pátek 15.4.2016 13:30 Kouzelník ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.4.2016 8:00 Přijímací zkoušky do budoucí VI. A ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.4.2016 14:00 Třičtvrtletní pedagogická rada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.4.2016 14:40 Třičtvrtletní pedagogická rada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Středa 20.4.2016 8:00 "Hravá věda" - výukový program - VI. A, VI. D, VII. A, VII. B, VII. C, VII. D, VIII. A ZŠ Luhačovice
Středa 20.4.2016 8:00 VSL - McDonald´s Cup (1. až 3. ročník) Štítná nad Vláří
Středa 20.4.2016 8:00 "Žáci se SPU s dílčím oslabením výkonu" - seminář Brno
Středa 20.4.2016 14:00 Právní minimum v oblasti rizikových projektů chování Zlín
Čtvrtek 21.4.2016 7:00 Okresní kolo BiO - kategorie D ZŠ Malenovice
Čtvrtek 21.4.2016 8:00 "DEN ZEMĚ" Luhačovice
Čtvrtek 21.4.2016 8:00 Krajské kolo recitační soutěže Uherské Hradiště
Čtvrtek 21.4.2016 8:00 VSL - McDonald´s Cup (4. až 5. ročník) Nedašov
Čtvrtek 21.4.2016 8:00 VSL - minikopaná - (8. a 9. ročník) Luhačovice
Čtvrtek 21.4.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 21.4.2016 15:30 Třídní schůzky KRPŠ ZŠ Luhačovice
Sobota 23.4.2016 8:00 Vernisáž výstavy " Karel IV. dětskýma očima" KD Elektra - galerie
Pondělí 25.4.2016 9:30 Pěvecká soutěž - okrskové kolo Knihovna Luhačovice
Úterý 26.4.2016 8:00 Kvalita školy - testování - 5. B ZŠ Luhačovice
Středa 27.4.2016 8:00 Kvalita školy - testování - 3. A ZŠ Luhačovice
Středa 27.4.2016 8:00 Memoriál Milana Lásky (basketbal) Uherský Brod
Čtvrtek 28.4.2016 8:00 Kvalita školy - testování - 3. B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 28.4.2016 8:00 "Ze života hmyzu" - přírodovědná soutěž družstev 5. až 7. tříd (lektoři ze 7. A) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 28.4.2016 9:00 Školská legislativa - JUDr. Valenta MÚ Luhačovice
Čtvrtek 28.4.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Pátek 29.4.2016 8:00 Exkurze - 7. ročník ZOO Lešná

Květen 2016

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 2.5.2016 13:00 Schůzka ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 3.5.2016 7:00 Exkurze - 9. ročník (výběr žáků) Dukovany, Dalešice
Úterý 3.5.2016 10:30 Besídka pro maminky - 2. A ZŠ Luhačovice (Kladná Žilín)
Středa 4.5.2016 8:00 Filmový festival - koordinační schůzka Zlín
Čtvrtek 5.5.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Pátek 6.5.2016 12:00 Dílničky - "Svátek matek" ŠD ZŠ Luhačovice
Úterý 10.5.2016 8:00 Atletický čtyřboj - starší dívky (8. a 9. ročník) Zlín
Úterý 10.5.2016 8:00 Cyklistická soutěž DDM (4. až 9. ročník) DDM Luhačovice
Středa 11.5.2016 8:00 "Není tma jako tma" - výstava a doprovodný program - 8. A Zlín
Středa 11.5.2016 9:00 Atletický čtyřboj - mladší kategorie (6. a 7. ročník) Zlín
Středa 11.5.2016 11:00 Mezinárodní den OB; přednáška + mini závod Zlín
Čtvrtek 12.5.2016 8:00 Plán pedagogické podpory a práce se žíkem v rámci I. stupně podpůrného opatření - seminář Zlín
Čtvrtek 12.5.2016 8:00 Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" SOU Uherský Brod
Čtvrtek 12.5.2016 8:00 Úpravy ŠVP v systému INSPIS - seminář NIDV Zlín
Čtvrtek 12.5.2016 13:15 Kino - ŠD KD Elektra - kinosál
Pátek 13.5.2016 7:00 "Jak na šikanu" - seminář pro metodiky prevence Olomouc
Pátek 13.5.2016 8:00 Merkur - interaktivní výstava - 6. D Muzeum JAK Uherský Brod
Pátek 13.5.2016 9:00 Výchovný koncert - 9. ročník KC Zlín
Pondělí 16.5.2016 8:00 "Není tma jako tma" - výstava + doprovodný program; 9. A Zlín
Pondělí 16.5.2016 8:00 Sportovní dopoledne - 9. D Luhačovicko
Pondělí 16.5.2016 14:30 Metodické sdružení - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 17.5.2016 8:00 Krajské kolo orientačního běhu Kroměříž
Úterý 17.5.2016 8:00 Výlet - náboženství; 8. a 9. ročník Brno
Úterý 17.5.2016 9:00 ZUŠ pro ZŠ - výchovná koncert; 1. až 3. ročník kinosál Elektra
Středa 18.5.2016 8:00 Projektový den POKOS - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 18.5.2016 13:00 Setkání VP - setkání ve spolupráci KPPP a škol Zlín
Středa 18.5.2016 15:00 Vystoupení ke Dni matek - klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice - respirium
Čtvrtek 19.5.2016 8:00 Školní výlet - 4. A, B Moravský kras
Čtvrtek 19.5.2016 12:55 "Chráněná území ČR" - beseda s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.5.2016 12:00 Hodina pohybu navíc ZŠ Luhačovice
Úterý 24.5.2016 7:00 Školní výlet - 3. ročník Rožnov pod Radhoštěm
Úterý 24.5.2016 8:00 Atletické závody - I. stupeň Slavičín
Úterý 24.5.2016 8:00 Holocaust - přednáška pro žáky 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 24.5.2016 8:00 Návštěva SPC ZŠ Slopné
Středa 25.5.2016 7:00 Eko-olympiáda ZŠ Štípa
Středa 25.5.2016 7:45 Pythagoriáda - okresní kolo (6. a 8. ročník) Zlín
Středa 25.5.2016 8:00 Holocaust - přednáška pro žáky 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Středa 25.5.2016 8:15 Výtvarné dílničky ZUŠ pro žáky 1. ročníku ZUŠ Luhačovice
Čtvrtek 26.5.2016 8:00 Atletický čtyřboj - krajské kolo - mladší žáci + mladší žákyně Zlín
Čtvrtek 26.5.2016 8:00 Školní výlet - 9. C Jeseníky
Čtvrtek 26.5.2016 9:00 Exkurze SPŠ Otrokovice - KZD
Pátek 27.5.2016 0:00 Školní výlet - 9. C Jeseníky
Pátek 27.5.2016 8:00 Odvoz sběru papíru - ŠD (9. B) ZŠ Luhačovice
Pátek 27.5.2016 8:00 Školní výlet - 6. D Zlín
Pondělí 30.5.2016 5:30 Školní výlet - VIII. C + VII. D Praha
Pondělí 30.5.2016 13:15 Návštěva muzea - III. oddělení ŠD Muzeum Luhačovice
Pondělí 30.5.2016 15:00 Školská rada ZŠ Luhačovice - zasedání MÚ Luhačovice
Úterý 31.5.2016 0:00 Školní výlet - VIII. C + VII. D Praha
Úterý 31.5.2016 8:00 Filmový festival - IX. C Zlín
Úterý 31.5.2016 8:00 Školní výlet - II. A, B vyškov
Úterý 31.5.2016 8:00 "Zahrada hrou" - seminář Zlín
Úterý 31.5.2016 14:00 "Hledáme nejlepšího mladého chemika" - 1 žákyně IX. A Pardubice

Červen 2016

Kdy: Co: Kde:
Středa 1.6.2016 0:00 "Hledáme nejlepšího mladého chemika" - 1 žákyně IX. A Pardubice
Středa 1.6.2016 8:00 Fotografování tříd - paní Dynková ZŠ Luhačovice
Středa 1.6.2016 17:00 "Pasování na čtenáře" ZŠ Luhačovice - respirium školy
Čtvrtek 2.6.2016 13:30 "Pohádkový les" - ŠD ZŠ Luhačovice DDM Luhačovice
Čtvrtek 2.6.2016 14:30 Vystoupení KZD - pohádkové odpoledne - pro bývalé kolegyně a Klub aktivních seniorů - pohádkové odpoledne ZŠ Luhačovice
Pátek 3.6.2016 8:00 "Čas proměn" - žákyně 6. ročníku ZŠ Luhačovice
Pátek 3.6.2016 8:00 Filmový festival - VII. B, VIII. D, IX. A, IX. C Zlín
Pátek 3.6.2016 8:00 Plavecké závody - I. stupeň Luhačovice
Pátek 3.6.2016 13:30 Filmové představení pro děti "Pat a Mat" - ŠD ZŠ Luhačovice KD Elektra - kinosál
Pondělí 6.6.2016 8:00 Brněnská longitudiální studie mládeže - 7. a 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 6.6.2016 8:00 Řezbářské sympozium Lázně Luhačovice
Úterý 7.6.2016 8:00 Návštěva SPC ZŠ Luhačovice
Úterý 7.6.2016 8:00 Přednáška pro žáky 9. ročníku "AIDS a vztahy" ZŠ Luhačovice
Středa 8.6.2016 5:00 Celostátní finále v orientačním běhu Praha
Středa 8.6.2016 8:00 Přednáška pro žáky 9. ročníku "AIDS a vztahy" ZŠ Luhačovice
Středa 8.6.2016 8:00 Školní výlet - 9. A Brno
Středa 8.6.2016 8:00 Trojboj - 5. ročník Zlín
Středa 8.6.2016 13:00 Schůze OROS Zlín
Středa 8.6.2016 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ZŠ Luhačovice - respirium školy
Čtvrtek 9.6.2016 0:00 Školní výlet - 9. A Brno
Čtvrtek 9.6.2016 8:00 Školní výlet - 1. A, B ZOO Lešná
Čtvrtek 9.6.2016 8:00 Trojboj - 1. až 3. ročník Zlín
Pátek 10.6.2016 8:00 "Den pro přírodu" - výběr 10 žáků hrad Malenovice
Pátek 10.6.2016 8:00 Talentové zkoušky do sportovní třídy 6. B ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.6.2016 8:00 Školní výlet - 9. D Brno
Pondělí 13.6.2016 8:00 VSL - atletické závody Valašské Klobouky
Pondělí 13.6.2016 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 14.6.2016 0:00 Školní výlet - 9. D Brno
Úterý 14.6.2016 10:00 Návštěva dětí z MŠ v ZŠ - 1. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 15.6.2016 6:00 Exkurze - výběr devátého ročníku severní Morava + Osvětim
Středa 15.6.2016 7:00 Školní výlet - 7. A, B, C Rožnov pod Radhoštěm
Čtvrtek 16.6.2016 7:30 Školní výlet - 5. A Staré Město
Čtvrtek 16.6.2016 8:00 Návštěva ZŠ v Kladné Žilín + táborák - 1. ročník ZŠ Luhačovice (Kladná Žilín)
Čtvrtek 16.6.2016 8:00 Školní výlet - 5. B Kroměříž
Čtvrtek 16.6.2016 9:00 DVPP - informační seminář - Společné vzdělávání a OPVVV (novelizace školského zákona) ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2016 8:00 Lesní olympiáda ve spolupráci s Lesní správou v Luhačovicích (tříčlenná družstva 4., 5., 6. a 7. tříd) Luhačovice
Pondělí 20.6.2016 8:00 Školní výlet - 5. C + 6. B Rožnov pod Radhoštěm
Pondělí 20.6.2016 10:00 Fotografování žáků 9. ročníku Luhačovice
Pondělí 20.6.2016 14:00 Závěrečná pedagogická rada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2016 14:40 Fotografování ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2016 14:45 Závěrečná pedagogická rada - I. + II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 21.6.2016 8:00 "Den na včelíně" ZŠ Luhačovice - včelín
Úterý 21.6.2016 8:00 Školní výlet - 6. A + C Žítková
Úterý 21.6.2016 8:00 Školní výlet - 8. D Beskydy
Úterý 21.6.2016 8:00 Vycházka na přehradu - II. A Luhačovicko
Úterý 21.6.2016 9:00 Týden mobility - organizační schůzka MÚ Luhačovice
Středa 22.6.2016 7:00 Školní výlet - 8. A Praha
Středa 22.6.2016 8:00 Sportovní den - 6. B, 7. B SC Radostova
Středa 22.6.2016 9:00 Táborák na rozloučení v Kladné Žilín - II. A + B ZŠ Luhačovice (Kladná Žilín)
Čtvrtek 23.6.2016 0:00 Školní výlet + historická exkurze - 8. A Praha
Čtvrtek 23.6.2016 8:00 Exkurze - II. A Uherský Brod (planetárium)
Čtvrtek 23.6.2016 8:00 Sportovní den - 6. B, 7. B, 8. B SC Radostova
Čtvrtek 23.6.2016 12:30 Čtení dětem v MŠ - I. A + B MŠ Luhačovice
Pátek 24.6.2016 0:00 Školní výlet - 8. A Praha
Pátek 24.6.2016 8:00 Sportovní den - 6. B, 7. B, 9. B SC Radostova
Pátek 24.6.2016 8:00 Vycházka na přehradu - II. B Luhačovicko
Pondělí 27.6.2016 8:15 Návštěva žáků reprezentujících školu u místostarosty MÚ Luhačovice
Pondělí 27.6.2016 8:30 Návštěva žáků ZŠ Biskupice ZŠ Luhačovice
Pondělí 27.6.2016 10:00 Sportobní dopoledně na Ambře - 6. C (bowling) Ambra Luhačovice
Pondělí 27.6.2016 10:30 Sportovní den - 6. A Luhačovicko - přehrada
Úterý 28.6.2016 10:15 "Akademie" - vystoupení pro žáky ZŠ KD Elektra
Úterý 28.6.2016 11:30 Dílničky - malování na tělo ŠD ZŠ Luhačovice
Úterý 28.6.2016 16:30 "Akademie" - 9. ročník KD Elektra
Středa 29.6.2016 8:15 Filmové představení - 1. až 5. ročník + 6.C KD Elektra - kinosál
Středa 29.6.2016 10:00 Minigolf - 8. A Luhačovice - minigolf
Středa 29.6.2016 10:15 Filmové představení 6.A, B, D; 7. B, C, D; 8. B, C, D a 9. A, C, D KD Elektra - kinosál
Čtvrtek 30.6.2016 8:00 Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 ZŠ Luhačovice

Červenec 2016

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.7.2016 0:00 Hlavní prázdniny (1. 7 až 31. 8.) ČR

Září 2016

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.9.2016 8:00 Slavnostní zahájení školního roku ZŠ Luhačovice
Úterý 6.9.2016 8:00 "Spolu mimo školu" - VI. B - seznamovací dopoledne DDM Luhačovice
Středa 7.9.2016 8:00 "Spolu mimo školu" - VI. A - seznamovací dopoledne DDM Luhačovice
Čtvrtek 8.9.2016 8:00 "Spolu mimo školu" - VI. D - seznamovací dopoledne DDM Luhačovice
Pátek 9.9.2016 8:00 "Spolu mimo školu" - VI. C - seznamovací dopoledne DDM Luhačovice
Pondělí 12.9.2016 8:00 Týden mobility: beseda "První pomoc" - 6. roč. ZŠ Luhačovice
Pondělí 12.9.2016 8:05 Volba povolání - 9. A Úřad práce ve Zlíně
Úterý 13.9.2016 10:00 Týden mobility: beseda s M. Mikulenkovou - 8. roč. ZŠ Luhačovice
Úterý 13.9.2016 11:30 Jízda vláčkem - ŠD Luhačovicko
Úterý 13.9.2016 13:30 Setkání školních metodiků prevence Zlín
Středa 14.9.2016 8:00 Beseda o knihách s dopravní tématikou - 2. ročník Městská knihovna Luhačovice
Středa 14.9.2016 8:00 Týden mobility: Bezpečnostní problematika - beseda pro žáky 7. ročníku ZŠ Luhačovice
Středa 14.9.2016 10:00 Beseda o knihách s dopravní tématikou - 3. ročník Městská knihovna Luhačovice
Čtvrtek 15.9.2016 8:00 Výstava modelového kolejiště Základní škola - respirium
Čtvrtek 15.9.2016 9:00 Týden mobility: Ukázky práce složek IZS, agility a mladých hasičů - 1. až 6. ročník DDM Luhačovice
Pátek 16.9.2016 8:00 Beseda zaměřená na myslivost - 5. ročník Luhačovicko
Pátek 16.9.2016 8:30 Výstava modelového kolejiště Základní škola - respirium
Pátek 16.9.2016 9:00 Návštěva SPC (3. B, 9. C, 9. D) ZŠ Luhačovice
Úterý 20.9.2016 8:00 Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Zlín
Úterý 20.9.2016 8:00 Volba povolání - návštěva ÚP Zlín - IX. B Úřad práce ve Zlíně
Čtvrtek 22.9.2016 8:00 Návštěva SPC Kroměříž SPC Kroměříž
Čtvrtek 22.9.2016 8:00 Přespolní běh Vlachovice
Čtvrtek 22.9.2016 8:00 Týden mobility: dopravní výchova a jízdy zručnosti - 4. A, B DDM Luhačovice
Čtvrtek 22.9.2016 8:00 Volba povolání - návštěva ÚP Zlín - IX. D Úřad práce ve Zlíně
Pondělí 26.9.2016 11:00 Návštěva knihovny - 5. B Městská knihovna Luhačovice
Pondělí 26.9.2016 13:45 Provozní porada - I. + II. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.9.2016 14:15 Provozní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.9.2016 15:15 Provozní porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 27.9.2016 8:00 Výstava - Karel IV. Praha
Středa 28.9.2016 0:00 Státní svátek Česká republika
Čtvrtek 29.9.2016 10:00 Divadelní představení pro MŠ + 1. ročník (KZD + 8. A) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 29.9.2016 10:00 Návštěva knihovny - 5. C Městská knihovna Luhačovice
Čtvrtek 29.9.2016 10:00 Táborák - II. ročník Kladná Žilín
Čtvrtek 29.9.2016 11:00 Slavnostní otevření učňovských dílen SŠ Uherský Brod
Čtvrtek 29.9.2016 14:30 Divadlo pro seniory - KZD + 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 30.9.2016 5:00 Mezinárodní konference k 50. výročí Charty učitele Praha
Pátek 30.9.2016 8:00 Pracovní seminář - VP SPŠ a OA Uherský Brod
Pátek 30.9.2016 9:00 IT ve škole - seminář Luhačovice
Pátek 30.9.2016 13:30 Filmové představení "Doba ledová" - ŠD Elektra - kinosál

Říjen 2016

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.10.2016 12:55 Pč - 8. D - exkurze do čistírny odpadních vod v Luhačovicích Luhačovice
Pondělí 3.10.2016 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 4.10.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Středa 5.10.2016 13:00 Oxford Professional Development for Primary Teachers Zlín
Čtvrtek 6.10.2016 8:00 VSL - vybíjená (4. a 5. ročník) Újezd u Valašských Klobouk
Čtvrtek 6.10.2016 9:30 Firma ve škole - seminář Uherský Brod
Čtvrtek 6.10.2016 13:30 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Pátek 7.10.2016 8:00 Atletický trojboj - (4. a 5. ročník) - ZŠ Luhačovice + okolní školy ZŠ Luhačovice
Pátek 7.10.2016 8:00 Prevence užívání návykových látek (alkohol) - přednáška pro žáky 7. ročníku ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.10.2016 12:55 Exkurze do čistírny odpadních vod - VIII. C Luhačovice
Úterý 11.10.2016 8:00 Kyberšikana - přednáška - VI. A + B ZŠ Luhačovice
Úterý 11.10.2016 8:00 Logopedický asistent - kurz Zlín
Úterý 11.10.2016 13:15 Školská rada MÚ Luhačovice
Středa 12.10.2016 8:00 Kyberšikana - přednáška - VI. C + D ZŠ Luhačovice
Středa 12.10.2016 9:00 Klokan - přírodovědná soutěž - VIII. A, IX. A ZŠ Luhačovice
Středa 12.10.2016 9:00 Týden mobility - hodnotící schůzka MÚ Luhačovice
Čtvrtek 13.10.2016 8:00 Volba povolání - IX. C ÚP Zlín
Pátek 14.10.2016 9:00 Konzultace - návštěva KPPP - Mgr. Horváthová ZŠ Luhačovice
Pondělí 17.10.2016 13:15 Cesta do Japonska - ŠD Muzeum Luhačovice
Úterý 18.10.2016 8:00 Seminář "Integrovaný žák na základní škole" Brno
Úterý 18.10.2016 8:00 Seminář "Zdravá 5" Zlín
Úterý 18.10.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Středa 19.10.2016 12:00 Setkání VP Zlín
Čtvrtek 20.10.2016 8:00 9. ročník - exkurze SPŠ + OA Uherský Brod
Čtvrtek 20.10.2016 12:00 Seminář (II. část) - "Orffovy nástroje" Slopné
Čtvrtek 20.10.2016 13:30 Třídní schůzky - 1. A, B ZŠ Luhačovice
Pátek 21.10.2016 8:00 Návštěva SPC Zlín - 1. A SPC Zlín
Pondělí 24.10.2016 12:55 Exkurze do vodárny - VIII. C, D Ludkovice
Úterý 25.10.2016 8:00 Srovnávací prověrka - M - VI. ročník (VI. C) ZŠ Luhačovice
Úterý 25.10.2016 8:30 Logopedický asistent - kurz Zlín
Úterý 25.10.2016 8:45 Srovnávací prověrka - M - VI. ročník (VI. A, B, D) ZŠ Luhačovice
Úterý 25.10.2016 10:15 Divadelní představení - 4. až 9. ročník (kromě tříd 8. B a 9. B - kvůli plavání) KD Elektra Luhačovice
Středa 26.10.2016 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Čtvrtek 27.10.2016 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Pátek 28.10.2016 0:00 Státní svátek Česká republika

Listopad 2016

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.11.2016 10:00 Slavnostní otevření sportovního hřiště Radostova - fotbalový turnaj SC Radostova Luhačovice
Úterý 1.11.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Úterý 1.11.2016 14:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Středa 2.11.2016 8:30 John a Mary - divadelní představení v AJ - 3. až 6. ročník kino Elektra
Středa 2.11.2016 10:15 Peter Black 2 - divadelní představení v AJ - 7. až 9. ročník kino Elektra
Čtvrtek 3.11.2016 8:00 Podpora technického vzdělávání - exkurze - 9. B Zálesí Luhačovice
Čtvrtek 3.11.2016 9:00 Podpora technického vzdělávání - exkurze - 9. C Zálesí Luhačovice
Čtvrtek 3.11.2016 10:00 Drakiáda - II. ročník Kladná Žilín
Čtvrtek 3.11.2016 10:00 Podpora technického vzdělávání - exkurze - 9. D Zálesí Luhačovice
Čtvrtek 3.11.2016 13:30 Němčina kreativně a s elánem - seminář Zlín
Pátek 4.11.2016 8:00 Logická olympiáda - krajské kolo Zlín
Pátek 4.11.2016 13:30 Čapí dobrodružství - ŠD kino Elektra
Pondělí 7.11.2016 8:00 Testy SCIO - 9. B ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.11.2016 9:00 Seminář "Školské předpisy" MÚ Luhačovice
Pondělí 7.11.2016 9:20 Výchovný koncert - 8. ročník KC Zlín
Pondělí 7.11.2016 12:00 Prověrka BOZP - ing. Romaněnko ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.11.2016 14:00 Školení BOZP- provozní zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.11.2016 14:45 Školení BOZP- pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.11.2016 15:30 Provozní porada - vyhlášení inventarizace (instruktáž) ZŠ Luhačovice
Úterý 8.11.2016 8:00 Testy SCIO - 9. C ZŠ Luhačovice
Úterý 8.11.2016 8:30 Kurz "Logopedický asistent" Zlín
Úterý 8.11.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Středa 9.11.2016 8:00 Testy SCIO - 9. D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.11.2016 8:00 Motivační setkání vyučujících cizích jazyků Zlín
Čtvrtek 10.11.2016 13:30 Kouzelník - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.11.2016 15:00 Prezentace středních škol Základní škola Luhačovice - respirium
Čtvrtek 10.11.2016 16:00 Třídní schůzky KRPŠ (2. až 9. ročník) ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2016 8:00 Odvoz sběru - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2016 13:45 Čtvrtletní pedagogická porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2016 14:45 Čtvrtletní pedagogická porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 15.11.2016 10:00 Olympiáda - dějepis - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 15.11.2016 13:00 Klub zvídavých dětí ZŠ Luhačovice
Úterý 15.11.2016 13:00 Vycházka na mysliveckou chatu (vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů) Luhačovice
Středa 16.11.2016 13:00 Vycházka na mysliveckou chatu Luhačovice
Středa 16.11.2016 16:00 Divadlo pro seniory KD Elektra Luhačovice
Čtvrtek 17.11.2016 0:00 Státní svátek Česká republika
Úterý 22.11.2016 8:00 Prezentace SOŠ Luhačovice - 9. C SOŠ Luhačovice
Úterý 22.11.2016 8:30 Logopedický asistent - kurz Zlín
Úterý 22.11.2016 9:55 Prezentace SOŠ Luhačovice - 9. D SOŠ Luhačovice
Úterý 22.11.2016 10:00 Netradiční sladké pečení s biopotravinami ŠOŠ Luhačovice
Úterý 22.11.2016 12:05 Prezentace SOŠ Luhačovice - 9. B SOŠ Luhačovice
Středa 23.11.2016 8:00 Týden globálního vzdělávání - 9. A Olomouc
Středa 23.11.2016 16:00 Slavnost slabikáře - I- B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.11.2016 16:00 Slavnost slabikáře - I- A ZŠ Luhačovice
Pátek 25.11.2016 8:00 Soutěž v psaní na PC (4 žákyně z 8. A, 9. A) Zlín
Pátek 25.11.2016 9:00 Výchovný koncert - 9. ročník Zlín
Pondělí 28.11.2016 8:00 Inventarizace - ukončení I. části - odevzdání místních seznamů ZŠ Luhačovice
Úterý 29.11.2016 8:30 "Vánoce na dědině" - 4. a 5. ročník Strážnice
Úterý 29.11.2016 10:00 Olympiáda JČ - školní kolo ZŠ Luhačovice
Středa 30.11.2016 9:00 Prezentace SOŠ Luhačovice - výběr žáků 7., 8. a 9. ročníku ZŠ Luhačovice - cvičná kuchyň

Prosinec 2016

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.12.2016 8:00 XVI. Krajská konference o EVVO ve Zlínském kraji Zlín
Čtvrtek 1.12.2016 8:15 Síla lidskosti - Nicholas Winton (7., 8. + 9. A, C, D) KD Elektra Luhačovice
Čtvrtek 1.12.2016 12:55 Beseda "Vlk, medvěd - patří velké šelmy do naší přírody?" - 8. A - Hnutí Duha Olomouc ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2016 7:30 Exkurze - 7. ročník Technické muzeum Brno
Úterý 6.12.2016 8:00 Krajské kolo v halové kopané Sportovní hala Luhačovice
Úterý 6.12.2016 8:00 Mikulášská vybíjená - 4. + 5. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2016 8:00 Mikulášský den - vybraní žáci z 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2016 8:00 VSL - florbal Slavičín
Úterý 6.12.2016 13:30 Mikulášská besídka - ŠD Základní škola Luhačovice - respirium
Středa 7.12.2016 6:30 Exkurze na jižní Moravu s výjezdem do Vídně - 8. a 9. ročník ČR + Rakousko
Středa 7.12.2016 14:00 Medové odpoledne, zdobení perníků Základní škola Luhačovice - respirium
Čtvrtek 8.12.2016 8:00 Den řemesel - vybraní žáci 9. ročníku SOU Uherský Brod
Čtvrtek 8.12.2016 10:00 Výukový program - 7. A Astra Zlín
Čtvrtek 8.12.2016 13:00 Setkání VP SOU Uherský Brod
Pátek 9.12.2016 8:00 "Komunikujeme s lehkostí" SOŠ Luhačovice
Pátek 9.12.2016 13:30 Filmové představení "Lichožrouti" - ŠD kino Elektra
Pondělí 12.12.2016 8:00 Prezentace Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín - zájemci 9. ročníku Slavičín
Pondělí 12.12.2016 12:30 Seminář "Žáci se zvláštním chováním" Zlín
Pondělí 12.12.2016 13:30 Dílničky v knihovně - ŠD Knihovna
Úterý 13.12.2016 6:30 "Hledáme nejlepšího mladého chemika" - 3 žáci 9. A Valašské Meziříčí
Úterý 13.12.2016 10:00 Beseda s plukovníkem A. Dubcem - pilotem RAF (9. A) ZŠ Luhačovice
Úterý 13.12.2016 13:00 Muzeum - 7. A - VV Muzeum Luhačovice
Středa 14.12.2016 6:45 Výlet - zvídavé děti + 6. A Vidacentrum Brno
Středa 14.12.2016 8:00 "Hadi, želvy, krokodýli" - 7. D Astra Zlín
Čtvrtek 15.12.2016 8:00 Brněnská longitudinální studie mládeže - 8. + 9. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 15.12.2016 11:30 Vánoční dílničky - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pátek 16.12.2016 7:10 Hry nejen v matematice NIDV Zlín
Pátek 16.12.2016 7:30 Exkurze - 8. ročník Vidacentrum Brno
Pátek 16.12.2016 11:30 Vánoční dílničky - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 19.12.2016 8:00 Prezentace SOŠ veterinární Kroměříž - výběr žáků 9. ročníku Základní škola - učebna přírodopisu
Pondělí 19.12.2016 13:00 Vánoční dílničky - VI. B ZŠ Luhačovice
Úterý 20.12.2016 8:00 Vánoční dílničky - VI. B ZŠ Luhačovice
Úterý 20.12.2016 9:50 Olympiáda AJ - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 20.12.2016 10:00 Besídka žáků 4., 5., 6., 8. a 9. tříd ZŠ Luhačovice
Úterý 20.12.2016 10:00 Vánoční dílničky - VI. D ZŠ Luhačovice
Úterý 20.12.2016 13:00 Muzeum - VII. B - VV Muzeum Luhačovice
Středa 21.12.2016 8:00 Exkurze - výběr žaček IX. ročníku Galerie Uherské Hradiště
Středa 21.12.2016 10:00 Vánoční dílničky - V. B ZŠ Luhačovice
Středa 21.12.2016 10:00 Vánoční turnaj - VII. A SC Radostova Luhačovice
Středa 21.12.2016 14:30 Muzeum - vánoční program - ŠD Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 22.12.2016 8:00 Vánoce na farmě - VI. C Penzion "U Kůdelků"
Čtvrtek 22.12.2016 8:00 Vánoční besídka - VII. B, C ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 22.12.2016 10:00 Vánoční besídka - II. A, B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 22.12.2016 10:00 Vánoční besídka - V. C ZŠ Luhačovice
Pátek 23.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Pondělí 26.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Úterý 27.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Středa 28.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Čtvrtek 29.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Pátek 30.12.2016 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika