Akce

← ← Historie Plánované → →

Leden 2012

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 2.1.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Středa 4.1.2012 9:00 Konzultace Phdr. Szpakové ZŠ Luhačovice
Středa 4.1.2012 10:00 Tvorba podpůrného vzdělávacího programu ZŠ Luhačovice
Pondělí 9.1.2012 8:00 Srovnávací test z dějepisu - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 9.1.2012 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Luhačovice
Pondělí 9.1.2012 14:00 Krátká provozní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 9.1.2012 14:50 Krátká provozní porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 10.1.2012 12:05 Chemická olympiáda - školní kolo ZŠ Luhačovice
Úterý 10.1.2012 14:30 Školení "Bakalář" Zlín
Středa 11.1.2012 10:00 Knihovna - I. A, B Městská knihovna
Čtvrtek 12.1.2012 8:00 Bílý den ve III. A. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 12.1.2012 8:00 Soutěžní den ve III. B. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 12.1.2012 13:30 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Pátek 13.1.2012 9:00 Zkouška ke slavnostnímu večeru KD Elektra
Pátek 13.1.2012 18:00 Slavnostní večer k 600. výročí Luhačovic KD Elektra
Úterý 17.1.2012 8:00 Srovnávací testy - 6. ročník - přírodopis ZŠ Luhačovice
Středa 18.1.2012 8:00 Pythagoriáda - okresní kolo - 6. až 8. ročník Zlín
Středa 18.1.2012 8:00 Srovnávací testy z P - VII. A, C ZŠ Luhačovice
Středa 18.1.2012 9:55 Srovnávací testy z CH - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 18.1.2012 14:30 Školení "Bakalář" - II. část Zlín
Čtvrtek 19.1.2012 8:00 Srovnávací písemná práce z P - VIII. A, B, C, VII. B, D, 9. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 19.1.2012 10:00 Beseda s pamětnicí koncentračních táborů Terezín, Osvětim, - paní Erikou Bezdíčkovou - IX. C, D ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.1.2012 14:15 Pololetní pedagogická porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.1.2012 14:50 Pololetní pedagogická porada - I. + II. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.1.2012 15:30 Pololetní pedagogická porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.1.2012 16:15 Porada - testy žáků 5. - 9. (vyučujcí M, Č, A) ZŠ Luhačovice
Úterý 24.1.2012 10:00 Vystoupení žáků na konferenci cestovního ruchu Luhačovice
Středa 25.1.2012 8:00 MO - okresní kolo 5., 9. ročník Zlín
Čtvrtek 26.1.2012 8:00 Test - čtenářská gramotnost - vybraní žáci 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 31.1.2012 8:00 Lyžařský kurz - 3. ročník Újezd
Úterý 31.1.2012 8:00 Ukončení I. pololetí, vydání výpisu vysvědčení ZŠ Luhačovice
Úterý 31.1.2012 12:00 Finanční gramotnost - projekt - 4 žáci 8. D Praha
Úterý 31.1.2012 13:00 Přijímací řízení podle nového zákona Zlín

Únor 2012

Kdy: Co: Kde:
Středa 1.2.2012 0:00 Finanční gramotnost - projekt - 4 žáci 8. D Praha
Středa 1.2.2012 8:00 DO - okresní kolo Zlín
Středa 1.2.2012 8:00 Konzultace PhDr. Szpaková ZŠ Luhačovice
Středa 1.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 3. ročník. Újezd
Středa 1.2.2012 10:45 Pythagoriáda - 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 2.2.2012 8:00 DVPP - EVVO - CEA Sluňákov Horka nad Moravou
Čtvrtek 2.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 3. ročník. Újezd
Čtvrtek 2.2.2012 8:15 "Nový Zéland" - zeměpisný projekt - 5., 6. a 7. ročník Kino Elektra
Čtvrtek 2.2.2012 10:00 "Nový Zéland" - zeměpisný projekt - 8. a 9. ročník Kino Elektra
Pátek 3.2.2012 0:00 Pololetní prázdniny ČR
Pátek 3.2.2012 8:00 DVPP - EVVO - CEA Sluňákov Horka nad Moravou
Pondělí 6.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 3. ročník. Újezd
Pondělí 6.2.2012 8:00 Testy čtenářské gramotnosti ZŠ Luhačovice
Pondělí 6.2.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Pondělí 6.2.2012 14:00 Krajská komise EVVO Zlín
Úterý 7.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 3. ročník. Újezd
Úterý 7.2.2012 13:00 Koncepce rozvoje školství v kraji Zlín
Úterý 7.2.2012 13:00 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Luhačovice
Středa 8.2.2012 9:00 Testy Kalibro - 5. ročník - Č, M ZŠ Luhačovice
Středa 8.2.2012 13:00 Schůze OROS Zlín
Čtvrtek 9.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Mikulčin vrch
Čtvrtek 9.2.2012 8:00 Plán ICT Gymnázium Zlín
Pátek 10.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Mikulčin vrch
Pátek 10.2.2012 10:00 Maškarní ZŠ Luhačovice
Pátek 10.2.2012 12:05 Recitační soutěž - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.2.2012 8:00 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Lopeník
Pondělí 13.2.2012 8:00 Praxe ve ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.2.2012 14:45 Školení v poskytování první pomoci ČČK ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.2.2012 16:30 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 14.2.2012 8:00 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 14.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Lopeník
Úterý 14.2.2012 8:00 VSL - florbal - 6. + 7. ročník Slavičín
Středa 15.2.2012 8:00 "Báje a pověsti" - 4. A Knihovna
Středa 15.2.2012 8:00 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Středa 15.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Újezd
Středa 15.2.2012 9:00 "Báje a pověsti" - 4. B Knihovna
Středa 15.2.2012 9:00 Návštěva pracovníků SPC - 8. D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 16.2.2012 8:00 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 16.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Újezd
Čtvrtek 16.2.2012 9:20 Výchovný koncert - 2. + 3. třídy Zlín
Čtvrtek 16.2.2012 10:00 "Fašank" - vystoupení dětí MŠ ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 16.2.2012 13:00 Změny v regionálním školství Zlín
Pátek 17.2.2012 8:00 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Pátek 17.2.2012 8:00 Dopravní výchova - 4. B DH Malenovice
Pátek 17.2.2012 8:00 Lyžařský kurz - 7. ročník. Újezd
Pátek 17.2.2012 10:00 Dopravní výchova - 4. A DH Malenovice
Pátek 17.2.2012 13:00 Praxe ve ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pátek 17.2.2012 14:00 Karneval ve ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.2.2012 0:00 Jarní prázdniny Luhačovice
Úterý 21.2.2012 0:00 Jarní prázdniny Luhačovice
Středa 22.2.2012 0:00 Jarní prázdniny Luhačovice
Čtvrtek 23.2.2012 0:00 Jarní prázdniny Luhačovice
Pátek 24.2.2012 0:00 Jarní prázdniny Luhačovice
Úterý 28.2.2012 8:00 Bauer "Holocaust" - seminář Uherské Hradiště
Úterý 28.2.2012 13:45 Recitační soutěž - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 28.2.2012 14:00 Jednání VP Zlín
Středa 29.2.2012 8:00 Turnaj MŠMT ve florbalu Slušovice
Středa 29.2.2012 8:15 Konference CPIV Olomouc
Středa 29.2.2012 9:00 Schůzka k otevírání pramenů KD Elektra
Středa 29.2.2012 9:00 SPC - konzultace ZŠ Luhačovice

Březen 2012

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.3.2012 13:00 Práce s nadanými žáky Zlín
Čtvrtek 1.3.2012 13:00 Soutěž v recitaci - 1. až 3. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 1.3.2012 15:00 KRPŠ - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 2.3.2012 8:00 HI - TECHNOLOGY - 4. A, B Uherský Brod
Pátek 2.3.2012 8:00 Okresní kolo chemické olympiády Zlín
Pátek 2.3.2012 8:00 VSL - lyžování Újezd u Valašských Klobouk
Pondělí 5.3.2012 8:00 "HI - TECHNOLOGY" - 5. ročník Uherský Brod
Pondělí 5.3.2012 9:30 Okrskové kolo recitační soutěže Městská knihovna Luhačovice
Pondělí 5.3.2012 9:55 Školní kolo ZO - 6. + 7. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.3.2012 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 5.3.2012 14:00 Školení - "Interaktivní tabule" ZŠ Luhačovice
Úterý 6.3.2012 8:00 "HI - TECHNOLOGY" - 6. A, B + chlapci 6. E Uherský Brod
Úterý 6.3.2012 8:00 Okresní finále halové kopané Luhačovice
Středa 7.3.2012 8:00 ŘVV - školní knihovna ZŠ Luhačovice
Středa 7.3.2012 8:45 Recitační soutěž - okrskové kolo, I. stupeň Knihovna Luhačovice
Středa 7.3.2012 11:45 Školní kolo - BiO - kategorie C (8. a 9. ročník) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.3.2012 8:00 Srovnávací testy ZŠ Luhačovice x ZŠ Slavičín ZŠ Luhačovice, ZŠ Slavičín
Čtvrtek 8.3.2012 13:30 Kouzelník ve ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.3.2012 13:40 Divadelní představení Zlín
Pátek 9.3.2012 8:00 "HI - TECHNOLOGY" - 6. C, D Uherský Brod
Pondělí 12.3.2012 8:00 Okresní kolo recitační soutěže DDM Napajedla
Pondělí 12.3.2012 13:45 Pěvecká soutěž - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 14.3.2012 8:00 Beseda v knihovně - VI. A Knihovna
Středa 14.3.2012 8:00 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Zlín
Středa 14.3.2012 9:55 Školní kolo BiO - kat. D (6. a 7. ročník) ZŠ Luhačovice
Středa 14.3.2012 10:00 Literární beseda v knihovně s p. Svitákem - 4. A Knihovna
Středa 14.3.2012 11:00 Beseda v knihovně - V. B Knihovna
Čtvrtek 15.3.2012 14:00 Metodické sdružení - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pátek 16.3.2012 8:00 DVPP - seminář z anglického jazyka Brno
Pátek 16.3.2012 10:00 Matematický klokan - 2. až 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 19.3.2012 14:00 Provozní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 19.3.2012 14:45 Provozní porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 20.3.2012 7:30 Exkurze - 7. ročník (výběr) Brno
Úterý 20.3.2012 8:00 Divadlo - 6. A, 8. D Uherské Hradiště
Úterý 20.3.2012 8:00 Krajské finále v halové kopané starších žáků SC Radostova
Úterý 20.3.2012 8:00 Zdravověda - první pomoc, 4. a 5. ročník DDM Luhačovice
Úterý 20.3.2012 9:00 Okresní kolo olympiády JČ ZŠ Brumov
Středa 21.3.2012 8:00 VSL - basketbal - starší žáci SC Radostova
Středa 21.3.2012 8:00 Výukový program "Plazi" - 6. a 7. ročník DDM Astra Zlín
Středa 21.3.2012 10:00 Školení pro zadavatele testování (PISA) Zlín
Pátek 23.3.2012 12:05 Výtvarná soutěž - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.3.2012 9:00 Keramická dílna - 2. A DDM Luhačovice
Pondělí 26.3.2012 9:15 Koncert 4. a 5. tříd Zlín
Pondělí 26.3.2012 11:00 Velikonoční dílna - 1. A DDM Luhačovice
Úterý 27.3.2012 8:00 Okresní finále - basketbal Zlín
Úterý 27.3.2012 8:00 Pythagoriáda 5. ročník - okresní kolo Zlín
Úterý 27.3.2012 8:30 Velikonoční dílna - 3. ročník DDM Luhačovice
Úterý 27.3.2012 9:15 Koncert pro mládež - 6. ročník Zlín
Úterý 27.3.2012 10:30 Velikonoční dílna - 3. ročník DDM Luhačovice
Úterý 27.3.2012 11:30 Velikonoční dílna - 1. B DDM Luhačovice
Středa 28.3.2012 8:00 Celodenní VP s ekologickým zaměřením - 5. a 6. třídy - "Hodina Země" ZŠ Luhačovice
Středa 28.3.2012 9:30 Koncert ZUŠ - 1. až 3. ročník DK Elektra Luhačovice
Čtvrtek 29.3.2012 7:15 Velikonoční program - 2. A, B Strážnice
Čtvrtek 29.3.2012 7:30 Okresní kolo BiO (8. a 9. ročník) TGM Zlín
Čtvrtek 29.3.2012 8:00 Keramika - 4. A, B; 5. A, B DDM Luhačovice
Čtvrtek 29.3.2012 8:00 Soutěž MINI FIRST CERTIFICATE - 7. třídy Zlín
Čtvrtek 29.3.2012 8:00 VSL - volejbal Brumov - Bylnice
Čtvrtek 29.3.2012 9:00 Seminář "Hra o Zemi" Zlín
Čtvrtek 29.3.2012 13:00 Pěvecká soutěž - 1. až 3. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 30.3.2012 7:00 Regionální kolo "Poznej a chraň" - 6. a 7. ročník Želechovice
Pátek 30.3.2012 8:00 Celodenní program s ekologickým zaměřením - 1., 3. a 4. třídy - Luhačovice
Pátek 30.3.2012 8:00 Soutěž MINI FIRST CERTIFICATE - 9. třídy Zlín

Duben 2012

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 2.4.2012 8:00 KALIBRO-testy; 3. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 2.4.2012 8:00 Návštěva PPP Zlín ve třídě VI. C ZŠ Luhačovice
Pondělí 2.4.2012 11:00 Porada "Dětská policie" Luhačovice
Pondělí 2.4.2012 12:30 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 3.4.2012 7:30 Exkurze "Technické muzeum, Špilberk" - 8. ročník Brno
Úterý 3.4.2012 8:00 Seminář "Práce s alergickými dětmi" Zlín
Středa 4.4.2012 8:00 Zasedání OROS Praha
Čtvrtek 5.4.2012 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Pátek 6.4.2012 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Pondělí 9.4.2012 0:00 Pondělí velikonoční Česká republika
Úterý 10.4.2012 7:00 Okresní kolo BiO - kategorie "D" ZŠ Malenovice
Úterý 10.4.2012 7:00 Testy PISA - výběr žáků 9. ročníku ZŠ Luhačovice
Středa 11.4.2012 8:00 Krajské kolo recitační soutěže DDM Šikula Uherské Hradiště
Středa 11.4.2012 8:00 MO - okresní kolo, 6., 7. a 8. ročník Zlín
Čtvrtek 12.4.2012 8:00 VSL - minikopaná Luhačovice
Čtvrtek 12.4.2012 8:00 Zlínská CO2 liga - odeslání a ukončení závěrečných zpráv ZŠ Luhačovice
Pátek 13.4.2012 8:00 Obhajoba závěrečné práce EVVO - závěrečné zkoušky SS EVVO Vsetín
Sobota 14.4.2012 8:00 Ukončení SS EVVO Vsetín
Pondělí 16.4.2012 8:00 Krajské kolo chemické olympiády Zlín
Pondělí 16.4.2012 14:15 Pedagogická porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 16.4.2012 14:45 Pedagogická porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 17.4.2012 8:00 Dětská policie - DDM, 4. ročník Luhačovice
Středa 18.4.2012 8:00 "Den Země" - 1. až 5. ročník, 8. C Luhačovice
Středa 18.4.2012 8:00 Krajské kolo ZO Uherské Hradiště
Čtvrtek 19.4.2012 11:00 Koncert - 6. A, 8. D KC Zlín
Čtvrtek 19.4.2012 15:30 Třídní schůzky 1.- 8. tříd ZŠ Luhačovice
Pátek 20.4.2012 8:00 Krajské kolo "Poznej a chraň" ZŠ Želechovice
Pondělí 23.4.2012 8:00 Okresní kolo v házené - 6. a 7. ročník Zlín
Pondělí 23.4.2012 8:00 Přijímací zkoušky - 9. ročník Česká republika
Pondělí 23.4.2012 9:00 Finanční gramotnost Zlín
Úterý 24.4.2012 8:00 Přijímací zkoušky - 9. ročník Česká republika
Úterý 24.4.2012 8:00 Testy dopravní výchovy - 4. A, B DDM Luhačovice
Úterý 24.4.2012 10:00 DDM - keramická dílnička, 1. B DDM Luhačovice
Středa 25.4.2012 8:00 Krajské kolo olympiády JČ - ZŠ Zlín
Středa 25.4.2012 8:00 VSL - Mc Donald Cup (1. - 3.) Nedašov
Středa 25.4.2012 9:00 "Otevírání pramenů" - schůzka KD Elektra
Středa 25.4.2012 9:20 "Peru" - 7. A Knihovna
Čtvrtek 26.4.2012 8:00 "Holocaust" - přednáška - p. Pakosta - 9. A, D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 26.4.2012 8:00 Stavba roku Zlínského kraje - zasedání komise soutěže ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 26.4.2012 8:00 VSL - Mc Donald Cup - 4. a 5. ročník Vlachovice
Pátek 27.4.2012 8:00 "Čarodějnice" ZŠ Luhačovice - III. B
Pátek 27.4.2012 8:00 "Holocaust" - přednáška - p. Pakosta - 9. B, C ZŠ Luhačovice
Pátek 27.4.2012 13:00 Slet čarodějnic ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 30.4.2012 7:00 Soustředění - orientační běh Velké Meziříčí
Pondělí 30.4.2012 7:30 Přírodovědná exkurze - 6. D + 7. ročník ZOO Lešná

Květen 2012

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.5.2012 0:00 Státní svátek Česká republika
Středa 2.5.2012 8:00 Konference koordinátorů EVVO ve Zlínském kraji Zlín
Středa 2.5.2012 8:00 Testy s rozšířenou výukou matematiky ZŠ Luhačovice
Středa 2.5.2012 8:00 Výtvarná soutěž "Památky očima dětí" Luhačovice
Středa 2.5.2012 8:15 Memoriál - basketbal Uherský Brod
Čtvrtek 3.5.2012 8:00 Policie ČR - 2., 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 3.5.2012 11:00 Exkurze - výroba oplatků - 1. A, B Luhačovice
Čtvrtek 3.5.2012 13:00 "Příběhy domů a vil Luhačovic" Muzeum Luhačovice
Pátek 4.5.2012 8:00 Cyklistická soutěž - vybraní žáci 6. až 9. ročníku DDM Luhačovice
Pátek 4.5.2012 9:00 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Pátek 4.5.2012 11:30 Výroba dárků ke Dni matek pod odborným vedením výtvarnice Jany Svobodové ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.5.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Pondělí 7.5.2012 17:30 Taneční - 1. lekce - zahájení - žáci 9. ročníku MěDK Elektra
Úterý 8.5.2012 0:00 Státní svátek Česká republika
Středa 9.5.2012 6:30 Školní výlet - 4. A, B Moravský kras
Středa 9.5.2012 10:00 Glazování keramického výrobku - 1. A, B DDM Luhačovice
Čtvrtek 10.5.2012 7:00 Exkurze Dalešice, Dukovany
Čtvrtek 10.5.2012 8:00 Muzeum J. A. Komenského - exkurze; 5. A, B Uherský Brod
Čtvrtek 10.5.2012 8:00 Policie ČR - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.5.2012 13:00 Příběhy domů a vil Muzeum Luhačovice
Pátek 11.5.2012 7:30 Krajské kolo BiO - kategorie C Zlín
Pátek 11.5.2012 9:00 Turnaj světlovského panství ZŠ Luhačovice
Pátek 11.5.2012 13:30 Slavnostní otevírání hotelu Pohoda - vystoupení žáků Hotel Pohoda
Středa 16.5.2012 6:00 Exkurze - výběr 9. ročníku Osvětim
Středa 16.5.2012 8:00 Čtyřboj - starší žáci Zlín
Středa 16.5.2012 8:00 Exkurze - 6. ročník Planetárium Brno
Čtvrtek 17.5.2012 8:00 Čtyřboj - mladší žáci Zlín
Čtvrtek 17.5.2012 8:00 VSL - atletika (II. stupeň) Valašské Klobouky
Čtvrtek 17.5.2012 10:00 Knihovna - bajky; 1. A, B Knihovna Luhačovice
Čtvrtek 17.5.2012 18:00 Stavba roku Zlínského kraje - vyhodnocení Zlín
Pátek 18.5.2012 9:00 Poslední přílet bojového vrtulníku Letiště Luhačovice
Pondělí 21.5.2012 10:00 Staré pověsti české - III. A Knihovna Luhačovice
Pondělí 21.5.2012 11:00 Celostátní testování žáků z matematiky - 9. A, B, D ZŠ Luhačovice
Pondělí 21.5.2012 14:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 22.5.2012 8:00 Celostátní testování žáků z matematiky - 5. A, B, 9. D ZŠ Luhačovice
Středa 23.5.2012 7:30 Eko-olympiáda; 4. ročník ZŠ Štípa
Středa 23.5.2012 8:00 Krajské finále škol v orientačním běhu Zlín
Středa 23.5.2012 9:00 Celostátní testování žáků z českého jazyka - 5. A, B, 9. C ZŠ Luhačovice
Středa 23.5.2012 11:00 Staré pověsti české - III. B Knihovna Luhačovice
Čtvrtek 24.5.2012 8:00 Celostátní testování žáků z českého jazyka - 9. A, B, D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.5.2012 8:00 VSL - atletika - I. stupeň Slavičín
Pátek 25.5.2012 8:00 Celostátní testování žáků z anglického/německého jazyka - 9. A, B, C ZŠ Luhačovice
Pondělí 28.5.2012 10:00 "Čas proměn" přednáška pro žákyně 6. ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 29.5.2012 8:00 "Projektová a tématická výuka v EVVO pro ZŠ a SŠ - Bílé Karpaty - orchidejové louky" ZŠ Luhačovice
Úterý 29.5.2012 9:00 Fotografování - 1. A, B ZŠ Luhačovice
Úterý 29.5.2012 9:00 Hodnocení "Otevírání pramenů" MÚ Luhačovice
Středa 30.5.2012 8:00 Testování žáků - AJ, NJ (celostátní plošné hodnocení) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 31.5.2012 8:00 III. A - "Den dětí" ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 31.5.2012 9:00 Testy finanční gramotnosti: 3. ročník ZŠ Luhačovice

Červen 2012

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.6.2012 8:00 "Příběhy vil Luhačovic" - 8. D Muzeum Luhačovice
Pátek 1.6.2012 13:00 "Den dětí" Školní družina
Pátek 1.6.2012 17:00 Výstava "Památky očima dětí" Piešťany
Pondělí 4.6.2012 7:05 Školní výlet - 5. ročník Ostrava
Pondělí 4.6.2012 8:00 Výlet (výuka náboženství) Svatý Kopeček u Olomouce
Pondělí 4.6.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 5.6.2012 8:00 Návštěva MŠ v ZŠ - 1. třídy ZŠ Luhačovice
Úterý 5.6.2012 8:00 Příběhy vil - VI. E Muzeum Luhačovice
Úterý 5.6.2012 8:00 Školní výlet - 8. D ZOO Lešná
Středa 6.6.2012 8:00 Celorepublikové finále škol v OB Olomouc
Středa 6.6.2012 8:00 Plavecké závody (I. stupeň) Luhačovice
Středa 6.6.2012 9:00 Návštěva Dr. Szpakové ZŠ Luhačovice
Středa 6.6.2012 16:00 Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře ZŠ Luhačovice
Středa 6.6.2012 19:00 Koncert ZUŠ Lázeňské divadlo
Čtvrtek 7.6.2012 8:00 Atletický trojboj - I. stupeň Zlín
Čtvrtek 7.6.2012 8:00 Fotografování: I. stupeň - 2. a 3. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 7.6.2012 8:00 Příběhy vil - 7. C Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 7.6.2012 8:00 Školení EVV - školní knihovna ZŠ Luhačovice
Pátek 8.6.2012 8:00 Fotografování: 4. A, B; 5. A, B; 6. C + sportovci ZŠ Luhačovice
Pondělí 11.6.2012 8:00 Školní výlet - 1. A Pozlovice
Pondělí 11.6.2012 8:55 Muzeum - 6. A Muzeum Luhačovice
Pondělí 11.6.2012 9:55 Muzeum - Příběhy vil; 9. A Muzeum Luhačovice
Pondělí 11.6.2012 12:05 Muzeum - Příběhy vil; 9. D Muzeum Luhačovice
Úterý 12.6.2012 8:00 Školní výlet - 6. A, 7. C Bouzov
Středa 13.6.2012 12:05 Muzeum - Příběhy vil; 9. B Muzeum Luhačovice
Středa 13.6.2012 15:30 Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 14.6.2012 8:00 Školní výlet - 3. A, B Dinopark Vyškov
Čtvrtek 14.6.2012 8:00 Školní výlet - 6. E Uherské Hradiště
Čtvrtek 14.6.2012 13:00 Školení "Spisová služba" MÚ Luhačovice
Pátek 15.6.2012 9:00 Konference "Práce s nadanými žáky" Adamantino Pozlovice
Pondělí 18.6.2012 8:00 Školní výlet - 7. A, B Rožnov pod Radhoštěm
Pondělí 18.6.2012 14:15 Závěrečná klasifikační porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.6.2012 14:45 Fotografování sboru ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.6.2012 15:00 Závěrečná klasifikační porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 19.6.2012 7:15 Školní výlet - 1. B Podhradí
Úterý 19.6.2012 14:00 Metodické sdružení I. stupně ZŠ Luhačovice
Středa 20.6.2012 8:00 Příběhy vil - 8. C Muzeum Luhačovice
Středa 20.6.2012 8:00 Školní výlet - 2. A, B Vyškov
Středa 20.6.2012 8:00 Školní výlet - 6. B, C Malenovice
Středa 20.6.2012 8:00 Školní výlet - 8. A Brno
Středa 20.6.2012 9:00 Porada "Týden mobility" MÚ Luhačovice
Středa 20.6.2012 12:05 Příběhy vil - 9. B Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 21.6.2012 8:00 Školní výlet - 8. B Pulčín
Čtvrtek 21.6.2012 8:00 Turistická vycházka - 3. A Luhačovická přehrada
Pátek 22.6.2012 9:55 Příběhy vil - 9. C Muzeum Luhačovice
Pondělí 25.6.2012 8:00 Zábavné dopoledne - 8. ročník Hotel Vega
Pondělí 25.6.2012 10:30 Závěrečná třídní besídka - V. B ZŠ Luhačovice
Pondělí 25.6.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Pondělí 25.6.2012 18:00 Závěrečné taneční KD Elektra
Úterý 26.6.2012 8:00 Nácvik vystoupení - 9. ročník KD Elektra
Úterý 26.6.2012 8:00 Sportovní dopoledne - IV. B ZŠ Luhačovice
Úterý 26.6.2012 8:00 Školní výlet - III. C Zlín
Úterý 26.6.2012 8:00 V. B - hry, opékání špekáčků SC Radostova
Úterý 26.6.2012 9:00 Ocenění žáků u starosty města MÚ Luhačovice
Úterý 26.6.2012 10:00 Návštěva ZŠ v Kladné Žilín ZŠ Luhačovice
Úterý 26.6.2012 10:00 Zasedání školské rady MÚ Luhačovice
Středa 27.6.2012 9:00 Sportovní dopoledne - I. A, B SC Radostova
Středa 27.6.2012 10:00 Generální zkouška "Rozloučení" - diváci: 4. až 8. ročník KD Elektra
Středa 27.6.2012 13:15 Beseda s městskou policií ŠD ZŠ Luhačovice
Středa 27.6.2012 16:30 Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku KD Elektra
Čtvrtek 28.6.2012 8:00 Třídnické práce, úklid (třídy, odborné učebny, kabinety) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 28.6.2012 8:00 Turistická vycházka na přehradu - 2. ročník Luhačovická přehrada
Čtvrtek 28.6.2012 8:00 Turistický výlet - Sojsinka - III. B Podhradí
Čtvrtek 28.6.2012 10:15 Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka - 4. až 9. ročník KD Elektra
Čtvrtek 28.6.2012 13:30 Hrajeme si v DDM ŠD ZŠ Luhačovice
Pátek 29.6.2012 8:00 Slavnostní zakončení školního roku ZŠ Luhačovice
Pátek 29.6.2012 11:30 Slavnostní oběd Hotel Alexandria

Září 2012

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.9.2012 8:00 Zahájení školního roku 2012/2013. ZŠ Luhačovice
Pondělí 3.9.2012 13:50 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Středa 5.9.2012 8:00 Seznamovací den - VI. A DDM Luihačovice
Středa 5.9.2012 14:45 Schůzka vyučujících TV Zlín
Čtvrtek 6.9.2012 8:00 Seznamovací den - VI. B DDM Luhačovice
Pátek 7.9.2012 8:00 Seznamovací den - VI. C DDM Luihačovice
Pátek 7.9.2012 9:00 Zájezd / mezinárodní konference; vybraní žáci 9. ročníku: "Holocaust" Piešťany
Pondělí 10.9.2012 8:00 Seznamovací den - VI. D DDM Luhačovice
Pondělí 10.9.2012 14:00 Testy profesní orientace ZŠ Luhačovice
Úterý 11.9.2012 8:00 Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Valašské Meziříčí
Středa 12.9.2012 9:00 Prezentace včelařského kroužku - 4. B ZŠ Luhačovice
Středa 12.9.2012 10:00 Prezentace včelařského kroužku - 4. A ZŠ Luhačovice
Pátek 14.9.2012 10:00 Folklórní festival (3. až 7. ročník) Luhačovice
Pondělí 17.9.2012 8:00 Týden mobility - beseda "Prevence úrazovosti" - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 17.9.2012 8:00 Týden mobility - beseda "První pomoc" - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 17.9.2012 14:00 Seminář "Hodnocení žáků, sebehodnocení žáků" ZŠ Luhačovice
Pondělí 17.9.2012 14:00 Vyhodnocení testů profesní orientace - Dr. Opravilová ZŠ Luhačovice
Pondělí 17.9.2012 14:50 Schůzka komise OSPOD MěÚ Luhačovice
Úterý 18.9.2012 8:00 Týden mobility - beseda "Prevence úrazovosti" - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 18.9.2012 8:00 Týden mobility - "Dětská policie" - 4. ročník DDM Luhačovice
Úterý 18.9.2012 8:15 Vlakem do Uherského Brodu - 5. ročník Luhačovice
Úterý 18.9.2012 9:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 1. ročník KD Elektra
Úterý 18.9.2012 9:00 Školení - Dr. Valenta ZŠ Luhačovice
Úterý 18.9.2012 10:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 3. ročník DK Elektra
Úterý 18.9.2012 14:00 Seminář "Hodnocení žáků, sebehodnocení žáků" ZŠ Luhačovice
Středa 19.9.2012 10:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 5. B DK Elektra
Středa 19.9.2012 10:30 VP "Piju mošty, což Ty?" - IX. D Centrum Veronica Hostětín
Středa 19.9.2012 11:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 5. A DK Elektra
Středa 19.9.2012 12:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 4. A DK Elektra
Středa 19.9.2012 13:30 Týden mobility - jízda vláčkem ŠD Luhačovice
Čtvrtek 20.9.2012 8:00 Týden mobility - beseda "chování v dopravních prostředcích" - 2. ročník Knihovna Luhačovice
Čtvrtek 20.9.2012 8:00 Týden mobility - beseda s městskou policií - 7. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 20.9.2012 9:00 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 2. ročník DK Elektra
Čtvrtek 20.9.2012 10:00 Týden mobility - beseda "chování v dopravních prostředcích" - 3. ročník Knihovna Luhačovice
Čtvrtek 20.9.2012 10:45 Návštěva výstavy "Včelařství zblízka" - 4. B DK Elektra
Pátek 21.9.2012 8:30 "Podzim na dědině" - 5. A, B Strážnice
Pátek 21.9.2012 10:00 Týden mobility - IZS - 1. ročník Luhačovice
Pátek 21.9.2012 11:00 Týden mobility - IZS - 3. ročník Luhačovice
Pátek 21.9.2012 12:00 Týden mobility - IZS - 4. ročník Luhačovice
Pondělí 24.9.2012 13:45 "Land art" - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 25.9.2012 8:00 Sekce ŠD Zlín
Úterý 25.9.2012 12:00 Spisová služba - školení ZŠ Luhačovice
Středa 26.9.2012 10:45 Výtvarné díly - I. B DDM Luhačovice
Čtvrtek 27.9.2012 10:00 II. A, B: "Indiánská výprava s opékáním veverek" Kladná Žilín
Čtvrtek 27.9.2012 10:00 VSL - vybíjená - 5. ročník Újezd
Čtvrtek 27.9.2012 10:00 Výtvarné díly - I. A DDM Luhačovice
Pátek 28.9.2012 0:00 Státní svátek Česká republika

Říjen 2012

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 1.10.2012 8:00 Úřad práce - IX. B, C, část D Zlín
Pondělí 1.10.2012 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 1.10.2012 14:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Pondělí 1.10.2012 15:45 Školská rada MÚ Luhačovice
Úterý 2.10.2012 8:00 Školení výchovných poradců a pedagogů SPŠ Uherský Brod
Středa 3.10.2012 6:55 Krajský veletrh programů a aktivit na podporu EVVO ZOO Lešná
Středa 3.10.2012 8:00 Úřad práce - IX. A, C, část D Zlín
Středa 3.10.2012 9:00 Atletický trojboj - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.10.2012 8:00 VSL - přespolní běh Štítná
Pátek 5.10.2012 13:30 Program pro ŠD DDM Luhačovice
Pondělí 8.10.2012 8:45 Návštěva SPC - 9. D ZŠ Luhačovice
Pondělí 8.10.2012 9:00 Přednáška Centra podpory integrace cizinců - 4. A, B ZŠ Luhačovice
Pondělí 8.10.2012 10:00 Přednáška Centra podpory integrace cizinců - 9. C, D ZŠ Luhačovice
Úterý 9.10.2012 13:00 Oxford professional development for primary teachers Zlín
Středa 10.10.2012 9:00 "Indiáni" - 2. A, B - spolupráce s DDM ZŠ Luhačovice
Středa 10.10.2012 12:00 Setkání logopedických asistentek Zlín
Středa 10.10.2012 13:00 Schůze OROS Zlín
Čtvrtek 11.10.2012 8:00 Exkurze - 6. A Praha
Čtvrtek 11.10.2012 15:00 Schůzky KRPŠ - 1. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 12.10.2012 8:00 Výchovný koncert - 9. ročník Zlín
Pátek 12.10.2012 11:00 Návštěva SPŠ Uherské Hradiště
Pondělí 15.10.2012 8:00 Hvězdárna - exkurze - 6. A, B Vsetín
Úterý 16.10.2012 9:00 Porada ředitelů oblasti Luhačovic a Vizovic MÚ Luhačovice
Středa 17.10.2012 8:00 Hvězdárna - 6. C, D Vsetín
Středa 17.10.2012 8:00 Přírodovědný klokan - 8. A, 9. D ZŠ Luhačovice
Středa 17.10.2012 8:00 Školní experimenty v chemii Zlín
Čtvrtek 18.10.2012 9:50 Historická konference Olomouc
Čtvrtek 18.10.2012 13:00 Seminář ŠD Slopné
Úterý 23.10.2012 8:00 Fotografování - 1. A ZŠ Luhačovice
Úterý 23.10.2012 9:00 Fotografování - 1. B ZŠ Luhačovice
Úterý 23.10.2012 13:30 Hodnocení škol - ČŠI Zlín
Středa 24.10.2012 8:00 Muzeum JAK - 8. B Uherský Brod
Středa 24.10.2012 17:00 Klavírní koncert ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 25.10.2012 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Pátek 26.10.2012 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Úterý 30.10.2012 8:00 Exkurze - výběr žáků 9. ročníku SPŠ Uherský Brod
Úterý 30.10.2012 8:00 Účetnictví - školení Zlín
Středa 31.10.2012 8:00 Halloween - I. B ZŠ Luhačovice
Středa 31.10.2012 12:55 Výukový program o velkých šelmách - IX. D ZŠ Luhačovice

Listopad 2012

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.11.2012 13:30 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Pátek 2.11.2012 8:00 ŘVV - školení podporovatelů ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 7:00 Zahájení inventarizace ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 8:00 Testy SCIO - 9. ročník - JČ ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 13:00 Exkurze - 9. C "Zálesí" - závod "Plasty"
Pondělí 5.11.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 14:00 Školení BOZ - správní zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 14:45 Školení BOZ - pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.11.2012 15:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 6.11.2012 8:00 Sekce ŠD Zlín
Úterý 6.11.2012 8:00 Testy SCIO - 9. ročník - JA, JN ZŠ Luhačovice
Úterý 6.11.2012 10:00 Exkurze - 8. C "Zálesí" - závod "Plasty"
Úterý 6.11.2012 13:45 Dějepisná olympiáda - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 7.11.2012 8:00 Testy SCIO - 9. ročník - M ZŠ Luhačovice
Středa 7.11.2012 9:00 Motivační setkání učitelů RJ Zlín
Středa 7.11.2012 13:00 Schůzka VP Zlín
Čtvrtek 8.11.2012 5:00 Konference - EV ako prierezová téma na ZŠ Trenčianské Teplice
Čtvrtek 8.11.2012 8:00 Testy SCIO - 9. ročník - OSP ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.11.2012 8:00 VSL - plavání Brumov
Čtvrtek 8.11.2012 9:00 Motivační setkání učitelů AJ Zlín
Pátek 9.11.2012 7:00 Konference - EV ako prierezová téma na ZŠ Trenčianské Teplice
Úterý 13.11.2012 8:00 Test čtenářské gramotnosti - 9. A ZŠ Luhačovice
Úterý 13.11.2012 12:05 Test čtenářské gramotnosti - 9. C ZŠ Luhačovice
Úterý 13.11.2012 13:45 Astronomická olympiáda - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 13.11.2012 15:00 Slavnost slabikáře - 1. A, B ZŠ Luhačovice
Středa 14.11.2012 8:00 Divadelní představení - 7. A, 9. D Uherské Hradiště
Středa 14.11.2012 12:55 Test čtenářské gramotnosti - 9. B ZŠ Luhačovice
Středa 14.11.2012 13:00 Oblastní konference OROS Zlín
Čtvrtek 15.11.2012 13:45 Astronomická olympiáda - 6. a 7. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 16.11.2012 10:00 Filmové představení "Na stupních vítězů" - 9. B, D Luhačovice - sokolovna
Pondělí 19.11.2012 8:15 Divadelní představení - AJ - 4. + 5. ročník Kino Elektra
Pondělí 19.11.2012 10:00 Divadelní představení - AJ - 6. + 7. A, B Kino Elektra
Pondělí 19.11.2012 12:05 Divadelní představení - AJ - 7. C, D, E + 8. ročník Kino Elektra
Pondělí 19.11.2012 12:55 Výukový program "Nakládání s odpady - galerie nádob" 7. A ZŠ Luhačovice
Středa 21.11.2012 10:00 Divadelní představení - div. představení hendikepovaných z Uh. Hradiště - 4. B, 5. A Knihovna Luhačovice
Středa 21.11.2012 10:00 Školení podporovatelů RVV ZŠ Luhačovice
Středa 21.11.2012 12:55 Výukový program "Řemesla" ZŠ Luhačovice
Středa 21.11.2012 14:00 Konference "Problematika technických oborů" Slavičín
Čtvrtek 22.11.2012 8:00 Exkurze - 8. C Muzeum Komenského Uherský Brod
Čtvrtek 22.11.2012 8:00 Krajská konference o EVVO Uherské Hradiště
Čtvrtek 22.11.2012 9:00 Standardy v JČ - školení Zlín
Čtvrtek 22.11.2012 14:00 Metodické sdružení - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pátek 23.11.2012 7:00 Kyberšikana - NIDV Brno
Pátek 23.11.2012 7:00 Matematický projekt - konference Olomouc
Pondělí 26.11.2012 13:45 Čtvrtletní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.11.2012 14:30 Komise ASPOD ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.11.2012 14:50 Čtvrtletní porada - II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 27.11.2012 15:30 Schůzky KRPŠ + přehlídka středních škol ZŠ Luhačovice
Středa 28.11.2012 8:00 "Stromečku, rozsviť se" - 7. D Muzeum Luhačovice
Středa 28.11.2012 8:00 Závěrečná konference projektu CPIV Olomouc
Středa 28.11.2012 12:55 Výukový program "Nakládání s odpady - galerie nádob" 9. D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 29.11.2012 14:30 "Literatura XX. století" - přednáška SŠ Luhačovice
Pátek 30.11.2012 10:00 Zdobení stromečku na výstavu - 9. D Galerie Elektra
Pátek 30.11.2012 13:00 Vánoční dílničky KD Elektra

Prosinec 2012

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.12.2012 8:00 Mikulášský turnaj ve vybíjené ZŠ Luhačovice
Pondělí 3.12.2012 8:00 Výukovýprogram "Hadi, želvy, krokodýli" - 7. A ZŠ Luhačovice
Pondělí 3.12.2012 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 4.12.2012 8:30 Sekce ŠD Zlín
Úterý 4.12.2012 10:00 Konference KVV - ukončení projektu Praha
Úterý 4.12.2012 10:30 Exkurze - 8. C Zálesí - plasty
Úterý 4.12.2012 12:00 Seminář "Škola podporující zdraví" + schůzka metodiků prevence Zlín
Úterý 4.12.2012 13:00 Medový den Respirium ZŠ Luhačovice
Středa 5.12.2012 9:00 Adventní čas - 1. A, B Knihovna
Středa 5.12.2012 9:00 Návštěva PhDr. Szpakové ZŠ Luhačovice
Středa 5.12.2012 14:00 Seminář AJ Uherské Hradiště
Čtvrtek 6.12.2012 7:00 Vánoce na dědině - 4. A, B Strážnice
Čtvrtek 6.12.2012 8:00 Mikulášská besídka v MŠ, I. stupeň, ZŠ, ŠD - IX. D MŚ, ZŠ, ŠD Luhačovice
Čtvrtek 6.12.2012 13:00 Schůzka ředitelů v SOU Uherský Brod
Čtvrtek 6.12.2012 13:30 Mikulášská besídka ŠD Luhačovice
Pátek 7.12.2012 8:00 Den otevřených dveří SOŠ Luhačovice
Pátek 7.12.2012 8:00 Vánoční jarmark Luhačovice
Pátek 7.12.2012 12:00 Vánoční dílničky ŠD Luhačovice
Úterý 11.12.2012 7:30 Návštěva technického muzea - vybraní žáci 7. ročníku Brno
Úterý 11.12.2012 15:00 Beseda s důchodci Luhačovice
Středa 12.12.2012 8:00 "Stromečku sviť" - 5.B Muzeum
Středa 12.12.2012 9:00 Krajský výbor cestovního ruchu Zlín
Středa 12.12.2012 10:00 "Stromečku sviť" - 3.A Muzeum
Středa 12.12.2012 12:55 Vánoční strom pro zvěř - 9.D Luhačovice
Středa 12.12.2012 18:00 Vánoční strom - koncert ZUŠ KD Elektra
Čtvrtek 13.12.2012 7:15 Technické muzeum - exkurze (6.A + 8.A) Brno
Čtvrtek 13.12.2012 8:00 Stromečku sviť - 3.B Muzeum
Čtvrtek 13.12.2012 10:00 Pomoc rozvojovým zemím - projekt 7. ročník Kostel Svaté Rodiny
Čtvrtek 13.12.2012 10:00 Stromečku sviť - 4.B Muzeum
Pátek 14.12.2012 8:00 Stromečku sviť - 5.A Muzeum
Pátek 14.12.2012 10:00 Pomoc rozvojovým zemím - projekt 5. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 14.12.2012 10:00 Stromečku sviť - 4.A Muzeum
Úterý 18.12.2012 8:00 Stromečku sviť - 9.A Muzeum
Úterý 18.12.2012 8:00 VSL - florbal mladších žáků Slavičín
Úterý 18.12.2012 9:00 Junior achievement - 5.A ZŠ Luhačovice
Úterý 18.12.2012 12:05 Stromečku sviť - 9.C Muzeum
Středa 19.12.2012 8:00 Exkurze - 7.B Uherské Hradiště
Středa 19.12.2012 10:00 Stromečku sviť - 1.B Muzeum
Středa 19.12.2012 12:55 Stromečku sviť - 9.A Muzeum
Středa 19.12.2012 14:00 OROS Zlín
Čtvrtek 20.12.2012 8:00 Stromečku sviť - 1.A Muzeum
Čtvrtek 20.12.2012 9:55 Stromečku sviť - 6.A Muzeum
Čtvrtek 20.12.2012 12:05 Stromečku sviť - 6.C Muzeum
Čtvrtek 20.12.2012 12:05 Výukový program EKOABECEDA - 7.D ZŠ Luhačovice
Pátek 21.12.2012 8:00 Stromečku sviť - 2.A, B Muzeum
Pátek 21.12.2012 9:55 Stromečku sviť - 9.D Muzeum
Pondělí 24.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Úterý 25.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Středa 26.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Čtvrtek 27.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Pátek 28.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Pondělí 31.12.2012 0:00 Vánoční prázdniny ČR