Akce

← ← Historie Plánované → →

Leden 2011

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.1.2011 11:15 Zahájení plavecké výuky Luhačovice
Úterý 4.1.2011 14:00 Rada města Luhačovice
Středa 5.1.2011 9:00 PhDr. Szpaková - konzultace ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.1.2011 13:00 Schůzka ředitelů příspěvkových organizací Luhačovice
Pondělí 10.1.2011 14:45 Přednáška projektu CPIV (inkluzivní vzdělávání) ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.1.2011 15:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 13.1.2011 8:00 Regiontour /zeměpis/ Brno
Pondělí 17.1.2011 8:00 Ped. praxe studentky VŠ /do 21.1.2011 ZŠ Luhačovice
Úterý 18.1.2011 8:00 Školení - Rubikon Vsetín
Středa 19.1.2011 9:00 Návštěva SPC Zlín ZŠ Luhačovice
Středa 19.1.2011 13:15 Metodické sdružení ZŠ Luhačovice
Středa 19.1.2011 13:45 Pololetní porada I. st. ZŠ Luhačovice
Středa 19.1.2011 14:45 Pololetní porada I. st. + II. st. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 20.1.2011 7:00 Veletrh cestovního ruchu Brno
Čtvrtek 20.1.2011 14:00 Setkání ředitelů škol + VP Uherský Brod
Čtvrtek 20.1.2011 14:00 Školení - Dotace Zlín
Pátek 21.1.2011 8:00 Školení - Prevence patologických jevů Zlín
Sobota 22.1.2011 8:00 Školení - Prevence patologických jevů Zlín
Pondělí 24.1.2011 14:35 RUBIKON - ročníkové kolo 7. roč. ZŠ Luhačovice
Úterý 25.1.2011 8:00 Házená - okresní přebor Napajedla
Úterý 25.1.2011 9:00 Konference cestovního ruchu Holešov
Úterý 25.1.2011 14:35 RUBIKON - ročníkové kolo 8. roč. ZŠ Luhačovice
Středa 26.1.2011 9:00 MO - 5. + 9. roč. Zlín
Středa 26.1.2011 14:35 RUBIKON - 9. roč. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 27.1.2011 14:00 Zastupitelstvo města Luhačovice
Pondělí 31.1.2011 8:00 Lyžařský výcvik 7. + 3. ročník Újezd

Únor 2011

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.2.2011 8:00 Lyžařský výcvik 7. + 3. tříd Újezd
Úterý 1.2.2011 14:00 Rada města Luhačovice
Středa 2.2.2011 8:00 Lyžařský výcvik 7. + 3. tříd Újezd
Středa 2.2.2011 8:00 Okresní kolo dějepisné olympiády Zlín
Čtvrtek 3.2.2011 8:00 Kontrola spisovny - Státní okresní archiv Zlín ZŠ Luhačovice
Pátek 4.2.2011 0:00 Pololetní prázdniny Česká republika
Pondělí 7.2.2011 8:00 Divadelní představení - Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Pondělí 7.2.2011 13:00 Porada ředitelů Luhačovice
Úterý 8.2.2011 8:00 Olympiáda NJ - okresní kolo Zlín
Úterý 8.2.2011 8:00 Otevírání pramenů - schůzka Luhačovice
Úterý 8.2.2011 14:00 Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Luhačovice
Středa 9.2.2011 8:00 Konzultace - PhDr. Szpaková ZŠ Luhačovice
Středa 9.2.2011 14:45 Krátká provozní porada, II. stupeň ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.2.2011 10:30 Náhradní plavání pro 3.A,B Luhačovice
Pátek 11.2.2011 9:00 Výchovný koncert - Kongresové centrum, 8. roč. Zlín
Pondělí 14.2.2011 8:00 Školení vedoucích ŠJ Zlín
Úterý 15.2.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Středa 16.2.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Čtvrtek 17.2.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Pátek 18.2.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Úterý 22.2.2011 8:15 Okresní kolo AJ Slavičín
Úterý 22.2.2011 8:30 Sekce ŠD - IV. ZŠ Zlín
Úterý 22.2.2011 9:00 DVPP Olomouc
Úterý 22.2.2011 9:00 Pythagoriáda 6. roč. - školní kolo ZŠ Luhačovice
Úterý 22.2.2011 9:00 Školní kolo - RUBIKON ZŠ Luhačovice
Středa 23.2.2011 13:30 Recitační soutěž - 4. - 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.2.2011 13:30 Recitační soutěž - 1. - 3. tříd ZŠ Luhačovice
Pátek 25.2.2011 9:00 DDM - ZDRAVOVĚDA 4.A, 4.B Luhačovice
Pondělí 28.2.2011 8:00 Školení Zlín
Pondělí 28.2.2011 12:05 Školní kolo BiO - kategorie C + D ZŠ Luhačovice

Březen 2011

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.3.2011 14:00 Rada města Luhačovice
Středa 2.3.2011 10:00 Recitace - okrskové kolo (2. - 5. roč.) Městská knihovna
Středa 2.3.2011 15:30 KRPŠ 9. tříd ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 3.3.2011 8:00 Okresní kolo halové kopané - SC Radostova Luhačovice
Čtvrtek 3.3.2011 9:00 DVPP Luhačovice
Pátek 4.3.2011 9:00 DVPP Luhačovice
Pátek 4.3.2011 13:00 Karneval ŠD Luhačovice
Pondělí 7.3.2011 8:00 Čtenářská gramotnost - IV. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 7.3.2011 13:00 Schůzka ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 8.3.2011 8:00 Srovnávací testy: ZŠ Luhačovice x ZŠ Slavičín ZŠ Luhačovice, ZŠ Slavičín
Úterý 8.3.2011 9:00 Výchovný koncert - 7. ročník Zlín
Úterý 8.3.2011 10:00 Vynášení Morany - 2. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 9.3.2011 8:00 SPC Duha ZŠ Luhačovice
Středa 9.3.2011 9:00 Otevírání pramenů - schůzka KD Elektra
Středa 9.3.2011 14:00 Činnostní učení v M - DVPP Malenovice
Středa 9.3.2011 14:00 Recitační soutěž II. stupeň - školní kolo ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 10.3.2011 8:00 VSL - basketbal Luhačovice
Čtvrtek 10.3.2011 9:30 Recitační soutěž - okrskové kolo Městská knihovna Luhačovice
Čtvrtek 10.3.2011 13:30 Divadelní představení pro žáky "Věc Makropulos" Zlín
Pátek 11.3.2011 8:00 Předsjezdové setkání mladých odborářů Olomouc
Pondělí 14.3.2011 7:30 Okresní kolo recitační soutěže Napajedla
Pondělí 14.3.2011 10:00 Testy klíčových kompetencí Uherský Brod
Pondělí 14.3.2011 12:15 Keramika - V. C DDM Luhačovice
Pondělí 14.3.2011 14:00 Školení PO - provozní zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.3.2011 14:45 Školení PO - pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.3.2011 15:30 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.3.2011 16:00 Porada vedoucích PK a vedoucích skupin "Otevírání pramenů" ZŠ Luhačovice
Úterý 15.3.2011 8:00 Testy finanční a čtenářské gramotnosti - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 15.3.2011 14:00 Rada města ZŠ Luhačovice
Středa 16.3.2011 8:00 JČ - okresní kolo olympiády ZŠ Otrokovice
Středa 16.3.2011 9:00 "Krizové řízení" MÚ Luhačovice
Středa 16.3.2011 12:15 Keramika - V. B DDM Luhačovice
Čtvrtek 17.3.2011 9:30 Výchovný koncert - 3. + 4. ročník Zlín
Pátek 18.3.2011 8:00 "KLOKAN" - 2. - 5. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 18.3.2011 10:00 "KLOKAN" - 6. - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 18.3.2011 11:00 Keramika - V. A DDM Luhačovice
Pondělí 21.3.2011 11:00 Filmové představení "Síla lidskosti" - 7., 8. a 9. ročník KD Elektra
Úterý 22.3.2011 7:00 Exkurze - jaderná a vodní elektrárna Dukovany, Dalešice
Úterý 22.3.2011 8:00 Krajské kolo halové kopané SC Radostova
Středa 23.3.2011 8:00 DVPP Uherské Hradiště
Středa 23.3.2011 9:00 MO - krajské kolo, 9. ročník Zlín
Čtvrtek 24.3.2011 8:00 AJ - soutěž - 7. ročník Zlín
Čtvrtek 24.3.2011 8:00 Krajské kolo chemické olympiády Zlín
Čtvrtek 24.3.2011 8:00 Okresní kolo Pythagoriády Zlín
Pátek 25.3.2011 8:00 AJ - soutěž - 9. ročník Zlín
Pátek 25.3.2011 8:00 Školení metodiků prevence Zlín
Pátek 25.3.2011 10:00 Koncert Pěveckého sboru L. Janáčka - 4. až 9. ročník DK Elektra
Pátek 25.3.2011 12:00 Schůzka organizátorů z naší školy "Otevírání pramenů" ZŠ Luhačovice
Sobota 26.3.2011 8:00 Školení metodiků prevence Zlín
Pondělí 28.3.2011 13:00 Schůze OROS ZŠ Luhačovice
Pondělí 28.3.2011 14:00 Školení řidičů ZŠ Luhačovice
Úterý 29.3.2011 9:45 RUBIKON - oblastní kolo KD Elektra
Úterý 29.3.2011 13:45 Hudební soutěž - 4. a 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 31.3.2011 8:00 VSL - volejbal Brumov
Čtvrtek 31.3.2011 9:30 Školení Zlín

Duben 2011

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.4.2011 20:00 Pohádková noc s Andersenem DDM Luhačovice
Pondělí 4.4.2011 8:00 DVPP - EVVO Veselí nad Moravou
Pondělí 4.4.2011 8:00 Krajské kolo dějepisné olympiády Kroměříž
Pondělí 4.4.2011 13:00 DVPP - Finanční gramotnost Zlín
Pondělí 4.4.2011 13:00 Porada ředitelů PO MÚ Luhačovice
Úterý 5.4.2011 7:30 Okresní kolo BiO - "C" Gymnázium TGM Zlín
Úterý 5.4.2011 8:00 DVPP - EVVO Veselí nad Moravou
Středa 6.4.2011 8:00 DVPP - EVVO Veselí nad Moravou
Středa 6.4.2011 8:00 MO - okresní kolo - 6. a 7. ročník ZŠ Dřevnická Zlín
Středa 6.4.2011 8:00 MO - okresní kolo - 8. ročník Gymnázium TGM Zlín
Středa 6.4.2011 9:00 Konzultační den - PhDr. Szpaková ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 7.4.2011 8:00 VSL - minikopaná SC Radostova
Pátek 8.4.2011 8:00 Regionální kolo ekologické soutěže "Poznej a chraň" - 6. a 7. ročník Želechovice
Pondělí 11.4.2011 13:30 MS - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 12.4.2011 7:00 Okresní kolo BiO - kategorie D (6. ročník) Zlín
Středa 13.4.2011 9:00 Beseda v knihovně - II. A, B Knihovna
Středa 13.4.2011 9:00 Podpora výuky kvality cizích jazyků Zlín
Středa 13.4.2011 11:00 Integrace žáků-cizinců (Projekt CPIV) ZŠ Luhačovice
Středa 13.4.2011 13:00 Schůze ČMOS Zlín
Čtvrtek 14.4.2011 8:00 Krajské kolo recitace Uherské Hradiště
Čtvrtek 14.4.2011 10:00 Pěvecká soutěž - okrskové kolo Knihovna
Čtvrtek 14.4.2011 13:00 DVPP - projekt CPIV ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 14.4.2011 13:00 DVPP - Výchova ke zdraví Zlín
Pátek 15.4.2011 8:00 Cyklosoutěž DDM Luhačovice
Pondělí 18.4.2011 13:45 Tříčtvrtletní porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.4.2011 14:45 Tříčtvrtletní porada - I. + II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 19.4.2011 8:00 Školní mléko - kontrola ZŠ Luhačovice
Úterý 19.4.2011 10:00 "Den Země" - (I. stupeň + vybraní žáci z 8. ročníku) Luhačovice
Úterý 19.4.2011 15:30 Třídní schůzky - (1. až 8. ročník) ZŠ Luhačovice
Středa 20.4.2011 7:00 Krajské kolo ekologické soutěže "Poznej a chraň" Želechovice
Středa 20.4.2011 9:30 Koncert ZUŠ - 1. až 3. ročník MD Elektra
Středa 20.4.2011 10:00 Krajský výbor cestovního ruchu Uherské Hradiště
Středa 20.4.2011 15:00 Zasedání komise pro otevírání obálek Zlín
Čtvrtek 21.4.2011 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Pátek 22.4.2011 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Pondělí 25.4.2011 0:00 Pondělí velikonoční Česká republika
Úterý 26.4.2011 8:00 Přijímací zkoušky - 9. ročník - I. kolo Česká republika
Středa 27.4.2011 8:00 "Otevírání pramenů" - schůzka MD Elektra
Středa 27.4.2011 8:00 Přijímací zkoušky - 9. ročník - II. kolo Česká republika
Středa 27.4.2011 8:00 Pythagoriáda - krajské kolo Zlín
Středa 27.4.2011 8:00 VSL - McDonald´s Cup - 1. až 3. třída Újezd
Čtvrtek 28.4.2011 8:00 Hodnotící komise ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 28.4.2011 8:00 Přijímací zkoušky - 9. ročník - III. kolo Česká republika
Čtvrtek 28.4.2011 8:00 VSL - McDonald´s Cup - 4. až 5. třída Vlachovice
Pátek 29.4.2011 12:00 "Den matek" - malujeme na hedvábí - ŠD ZŠ Luhačovice

Květen 2011

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 2.5.2011 8:00 "Řekni drogám ne" - výchovný program - 6. a 7. ročník DK Elektra
Pondělí 2.5.2011 9:45 "Řekni drogám ne" - výchovný program - 8. a 9. ročník DK Elektra
Pondělí 2.5.2011 10:00 Táborák v Kladné Žilín ZŠ Luhačovice
Pondělí 2.5.2011 12:55 Zeměpisná olympiáda, 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 2.5.2011 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 2.5.2011 14:00 Slet čarodějnic ŠD Luhačovice
Pondělí 2.5.2011 16:00 Zahájení tanečních kurzů - 9. ročník DK Elektra
Úterý 3.5.2011 8:00 Začátek kostýmových zkoušek DK Elektra
Úterý 3.5.2011 8:00 Zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZŠ Luhačovice
Úterý 3.5.2011 12:55 Zeměpisná olympiáda, 7. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 4.5.2011 7:00 Krajské kolo "Zelená stezka - zlatý list" Maršov u Uherského Brodu
Středa 4.5.2011 12:55 Zeměpisná olympiáda, 6. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 5.5.2011 7:00 Krajské kolo "Zelená stezka - zlatý list" Maršov u Uherského Brodu
Čtvrtek 5.5.2011 8:00 Dopravní výchova + jízdy zručnosti; 4. A, B DDM Luhačovice
Čtvrtek 5.5.2011 8:00 VI. sjezd ČMOS PŠ Praha
Pátek 6.5.2011 8:00 VI. sjezd ČMOS PŠ Praha
Sobota 7.5.2011 8:00 VI. sjezd ČMOS PŠ Praha
Pondělí 9.5.2011 9:00 Vystoupení žáků 2. třídy Domov důchodců Luhačovice
Pondělí 9.5.2011 13:00 Seminář EU - "Peníze školám" Zlín
Pondělí 9.5.2011 13:15 Výtvarná soutěž žáků 4. a 5. tříd ZŠ Luhačovice
Úterý 10.5.2011 7:00 Exkurze - výběr žáků 8. třídy Velké Losiny, Dlouhé Stráně
Úterý 10.5.2011 7:00 Krajské kolo BiO - kategorie C (8. a 9. ročník) ZOO Lešná
Úterý 10.5.2011 8:00 Návštěva SPC - 4. A ZŠ Luhačovice
Středa 11.5.2011 8:00 Krajské kolo v orientačním běhu Uherský Brod
Čtvrtek 12.5.2011 8:00 Návštěva MŠ v 1. třídách ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 12.5.2011 11:00 Setkání ředitelů Uherský Brod
Čtvrtek 12.5.2011 13:30 Divadlo mladého diváka Zlín
Pátek 13.5.2011 9:40 Otevírání pramenů - 3. a 4. vyučovací hodina Lázně Luhačovice
Pondělí 16.5.2011 9:00 Seminář - preventivní programy Zlín
Pondělí 16.5.2011 10:00 Příprava trasy na Lesní olympiádu ve spolupráci s LS Luhačovice Luhačovicko
Pondělí 16.5.2011 10:00 Ukončení "Abecedy podnikání" ZŠ Luhačovice
Pondělí 16.5.2011 13:45 Profitesty - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 17.5.2011 8:00 Atletický čtyřboj - mladší žáci Zlín
Středa 18.5.2011 7:00 Školní výlet - V. A, B Ostrava Landek
Středa 18.5.2011 8:00 Atletický čtyřboj - starší žáci Zlín
Středa 18.5.2011 16:00 Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 19.5.2011 6:30 Exkurze - výběr žáků 9. ročníku Osvětim
Čtvrtek 19.5.2011 8:00 VSL - atletika Valašské Klobouky
Čtvrtek 19.5.2011 9:00 Integrace žáků - cizinců - IV. B ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.5.2011 9:00 Výchovný koncert - 1. + 2. ročník Zlín
Pondělí 23.5.2011 9:00 Zasedání krizového štábu MÚ Luhačovice
Pondělí 23.5.2011 10:00 Přednáška "Čas proměn" - dívky 6. ročníku ZŠ Luhačovice
Pondělí 23.5.2011 14:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 24.5.2011 8:00 Ekoolympiáda Štípa
Úterý 24.5.2011 8:00 Fotografování - 1. + 3. třídy ZŠ Luhačovice
Úterý 24.5.2011 9:55 Dějepisná olympiáda - 6. + 7. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 25.5.2011 8:00 Výlet - náboženství (7. + 8. ročník) Pulčín
Středa 25.5.2011 9:00 Otevírání pramenů - hodnocení DK Elektra
Středa 25.5.2011 10:00 Srovnávací prověrky z dějepisu - 6. B, C, D ZŠ Luhačovice
Středa 25.5.2011 13:00 Přednáška - 9. ročník - "Lidická tragédie" SOŠ Luhačovice
Čtvrtek 26.5.2011 8:00 VSL - atletika - I. stupeň Slavičín
Čtvrtek 26.5.2011 9:00 Divadelní představení - 2. A MŠ Pozlovice
Čtvrtek 26.5.2011 10:00 Srovnávací prověrky z dějepisu - 6. A, 7. A, B, C, D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 26.5.2011 13:00 VV soutěž - 1. - 3. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 27.5.2011 8:00 Srovnávací prověrky z dějepisu - 8. A, B, C, D ZŠ Luhačovice
Pátek 27.5.2011 14:00 Seminář školních preventistů Rusava
Sobota 28.5.2011 8:00 Seminář školních preventistů Rusava
Pondělí 30.5.2011 8:00 DVPP - EVVO Hostětín
Pondělí 30.5.2011 8:00 Srovnávací prověrky z dějepisu - 9. C, D ZŠ Luhačovice
Úterý 31.5.2011 8:00 DVPP - EVVO Hostětín
Úterý 31.5.2011 8:00 VSL - atletika (krajské kolo) Valašské Meziříčí
Úterý 31.5.2011 8:55 Srovnávací prověrky z dějepisu - 9. A, B ZŠ Luhačovice

Červen 2011

Kdy: Co: Kde:
Středa 1.6.2011 8:00 DVPP - EVVO Hostětín
Středa 1.6.2011 8:00 Návštěva výstavy v kostele - 6. C, D Luhačovice
Středa 1.6.2011 9:00 Konzultace - PhDr. Szpaková ZŠ Luhačovice
Středa 1.6.2011 9:00 Městská knihovna - 1. A, B Knihovna
Středa 1.6.2011 10:00 Návštěva výstavy v kostele - 6. B, 7. A Luhačovice
Středa 1.6.2011 11:00 Návštěva výstavy v kostele - 7. C, D Luhačovice
Středa 1.6.2011 14:00 Mezinárodní den dětí - Stezka dovednosti ŠD Luhačovice
Čtvrtek 2.6.2011 8:00 Školní výlet - 3. A, B Vyškov
Čtvrtek 2.6.2011 9:00 Návštěva výstavy v kostele - 8. A, B Luhačovice
Čtvrtek 2.6.2011 10:00 Návštěva výstavy v kostele - 8. C, D Luhačovice
Čtvrtek 2.6.2011 11:00 Výstava Luhačovice
Čtvrtek 2.6.2011 13:00 Vycházka do lázní ŠD Luhačovice
Pátek 3.6.2011 8:00 Anketa ŘVV - 2. B ZŠ Luhačovice
Pátek 3.6.2011 8:00 Zážitkový den s atmosférou - 5. B ZŠ Luhačovice
Pátek 3.6.2011 14:00 Koloběžkové závody ŠD Luhačovice
Pondělí 6.6.2011 8:00 "Holocaust" - přednáška; pan Pakosta - 9. C ZŠ Luhačovice
Pondělí 6.6.2011 9:30 Výchovný koncert - 5. A, B, C Kongresové centrum Zlín
Pondělí 6.6.2011 9:55 "Holocaust" - přednáška; pan Pakosta - 9. D ZŠ Luhačovice
Úterý 7.6.2011 8:00 "Holocaust" - přednáška; pan Pakosta - 9. A ZŠ Luhačovice
Úterý 7.6.2011 8:00 Školní výlet - 9. C, D Ratibořice
Úterý 7.6.2011 9:00 Výstava liturgických předmětů - 4. A, B Kostel Luhačovice
Úterý 7.6.2011 9:55 "Holocaust" - přednáška; pan Pakosta - 9. B ZŠ Luhačovice
Úterý 7.6.2011 10:00 Výstava liturgických předmětů - 5. A, B Kostel Luhačovice
Úterý 7.6.2011 11:00 Výstava liturgických předmětů - 5. C, 6. A Kostel Luhačovice
Středa 8.6.2011 8:00 Školní výlet - 9. C, D Ratibořice
Středa 8.6.2011 9:15 Konzultace - PhDr. Szpaková ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 9.6.2011 8:00 Školní výlet - 8. C, D Teplice nad Bečvou
Čtvrtek 9.6.2011 8:00 Školní výlet - 9. C, D Ratibořice
Pátek 10.6.2011 5:00 Seminář škol cestovního ruchu Jihlava
Pátek 10.6.2011 9:00 Výchovný koncert - 9. ročník Zlín
Pondělí 13.6.2011 8:00 Cykloturistika - 3 A Luhačovice
Pondělí 13.6.2011 8:00 Národní kolo přírodovědné ekologické soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" Nové Město na Moravě
Pondělí 13.6.2011 8:00 Prevence rizikového chování - přednáška - 9. B ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.6.2011 9:00 Beseda v knihovně - Pohádka, 1. A Knihovna Luhačovice
Pondělí 13.6.2011 9:00 Revize plynového zařízení - Ing. Vývoda ZŠ Luhačovice
Pondělí 13.6.2011 10:00 Beseda v knihovně - Pohádka, 1. B Knihovna Luhačovice
Pondělí 13.6.2011 10:00 Prevence rizikového chování - přednáška - 9. A ZŠ Luhačovice
Úterý 14.6.2011 0:00 Národní kolo přírodovědné ekologické soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" Nové Město na Moravě
Úterý 14.6.2011 8:00 Prevence rizikového chování - přednáška - 9. D ZŠ Luhačovice
Úterý 14.6.2011 8:00 Regionální přebory v plavání žáků I. stupně Luhačovice
Úterý 14.6.2011 8:00 Školní výlet - 6. A, C Hukvaldy
Úterý 14.6.2011 10:00 Prevence rizikového chování - přednáška - 9. C ZŠ Luhačovice
Středa 15.6.2011 0:00 Národní kolo přírodovědné ekologické soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" Nové Město na Moravě
Středa 15.6.2011 8:00 Fotografování tříd: 7. A, B, C; 8. A, C; 9. B Luhačovice
Středa 15.6.2011 8:00 Školní výlet - 2. A, B Kostelany
Středa 15.6.2011 9:00 Výbor cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Čtvrtek 16.6.2011 0:00 Národní kolo přírodovědné ekologické soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" Nové Město na Moravě
Čtvrtek 16.6.2011 8:00 Atletický čtyřboj žáků 4. - 5. tříd Zlín
Čtvrtek 16.6.2011 8:00 Exkurze - výběr žáků 9. tříd Ploština
Čtvrtek 16.6.2011 8:00 Projekt včelařského kroužku - pan Horák ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 16.6.2011 9:00 Servis kotlů ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 16.6.2011 12:00 VSL - závěrečné vyhodnocení soutěží Štítná nad Vlárou
Čtvrtek 16.6.2011 15:00 Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd ZŠ Luhačovice
Pátek 17.6.2011 0:00 Národní kolo přírodovědné ekologické soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" Nové Město na Moravě
Pátek 17.6.2011 8:00 Kvalita ve školství Zlín
Pondělí 20.6.2011 8:00 Školní výlet - 7. A Jeseníky
Pondělí 20.6.2011 9:00 Týden mobility ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2011 13:45 Porada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2011 14:30 Fotografování sboru ZŠ Luhačovice
Pondělí 20.6.2011 14:50 Porada - I. a II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 21.6.2011 8:00 Lanové aktivity - 4. B, 6. A, 8. B, 8. C DDM Luhačovice
Úterý 21.6.2011 8:00 Školní výlet - 1. A, 1. B Podhradí
Středa 22.6.2011 8:00 Lanové aktivity - 6. C, 7. A, 7. C, 8. D DDM Luhačovice
Čtvrtek 23.6.2011 7:00 Projekt Chips Opatovice nad Labem
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Lanové aktivity - 3. A, 3. B, 9. A, 9. B DDM Luhačovice
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Návštěva ZŠ Biskupice ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Školní výlet - 4. A, 4. B Malenovice
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Školní výlet - 5. C, 7. D Olomouc
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Školní výlet - 6. B, 8. A Lednice
Čtvrtek 23.6.2011 8:00 Školní výlet - 7. B, 7. C Velké Karlovice
Čtvrtek 23.6.2011 10:00 Bezpečnostní rada města - vyhodnocení evakuace MÚ Luhačovice
Čtvrtek 23.6.2011 13:30 Lanové centrum - ŠD DDM Luhačovice
Pátek 24.6.2011 7:00 Projekt Chips Opatovice nad Labem
Pátek 24.6.2011 8:00 DVPP - seminář pro metodiky prevence Zlín
Sobota 25.6.2011 8:00 DVPP - seminář pro metodiky prevence Zlín
Pondělí 27.6.2011 8:00 Rozloučení s Kladnou Žilín - táborák, hry ZŠ Luhačovice
Pondělí 27.6.2011 8:00 Sportovní dopoledne - 4. B Radostova
Pondělí 27.6.2011 8:00 Školení podporovatelů ŘVV škol Knihovna
Pondělí 27.6.2011 8:00 Turistika - 8. B Luhačovice - okolí
Pondělí 27.6.2011 10:00 Přijetí reprezentantů školy u starosty MÚ Luhačovice
Pondělí 27.6.2011 11:00 Zasedání školské rady MÚ Luhačovice
Pondělí 27.6.2011 14:15 Beseda s městskou policií ŠD Luhačovice
Úterý 28.6.2011 8:00 Pochod na letiště - přelet bojových vrtulníků; 1. až 8. ročník Luhačovice a okolí
Úterý 28.6.2011 8:30 Nácvik programu - slavnostní rozloučení 9. ročníku KD Elektra
Středa 29.6.2011 10:00 Slavnostní rozloučení 9. tříd KD Elektra
Středa 29.6.2011 16:00 Slavnostní rozloučení 9. tříd - pro rodiče KD Elektra
Čtvrtek 30.6.2011 8:00 Ukončení školního roku ZŠ Luhačovice

Červenec 2011

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.7.2011 0:00 Hurá na prázdniny !!! ČR

Září 2011

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.9.2011 8:00 Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.9.2011 8:00 Seznamovací akce pro žáky 6. ročníku - VI. C DDM Luhačovice
Pondělí 5.9.2011 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 5.9.2011 15:00 Schůzka učitelů TV Zlín
Úterý 6.9.2011 8:00 Seznamovací akce pro žáky 6. ročníku - VI. E DDM Luhačovice
Středa 7.9.2011 8:00 Seznamovací akce pro žáky 6. ročníku - VI. B DDM Luhačovice
Středa 7.9.2011 11:00 Projekt včelařského kroužku - IV. A ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.9.2011 8:00 Dentální prevence (I. A, B; III. A, B) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.9.2011 8:00 Seznamovací akce pro žáky 6. ročníku - VI. A DDM Luhačovice
Pátek 9.9.2011 8:00 Seznamovací akce pro žáky 6. ročníku - VI. D DDM Luhačovice
Pátek 9.9.2011 10:00 Folklórní festival - 3. až 7. ročník Luhačovice
Pátek 9.9.2011 10:00 Technická přejímka hřiště ZŠ Luhačovice
Úterý 13.9.2011 8:00 Dentální prevence (IV.A, B; V.A, B) ZŠ Luhačovice
Středa 14.9.2011 8:00 Dentální prevence (VII.A, B, C, D) ZŠ Luhačovice
Středa 14.9.2011 8:00 Seminář - "Bezpečnost v TV" Zlín
Středa 14.9.2011 9:00 Filmové představení "Jana Eyrová"; 8.+9. ročník KD Elektra
Čtvrtek 15.9.2011 8:00 Kolaudace hřiště ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 8:00 Jízda zručnosti - V.A, B ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 8:00 Městská policie - přednáška - VII. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 8:00 Přednáška ČČK - 8.A,B,C,D. ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 9:00 Atletický trojboj partnerských měst ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 11:00 Slavnostní otevření hřiště ZŠ Luhačovice
Pátek 16.9.2011 13:30 ŠD - Jízda vláčkem Luhačovice
Pondělí 19.9.2011 8:00 Beseda na téma "Prevence úrazovosti" - pan Fojtík - VI. B, C, D ZŠ Luhačovice
Pondělí 19.9.2011 8:00 Program na ÚP - IX. A, část IX. D Zlín
Pondělí 19.9.2011 13:00 Návštěva školícího střediska Uherský Brod
Úterý 20.9.2011 8:00 Beseda v knihovně - 2. ročník Knihovna
Úterý 20.9.2011 8:00 Prevence úrazovosti - beseda - VI. A, E ZŠ Luhačovice
Úterý 20.9.2011 8:00 Program na ÚP - IX. B, část IX. D Zlín
Úterý 20.9.2011 8:00 Výukový program - 4. ročník DDM Luhačovice
Úterý 20.9.2011 8:30 Jízda vláčkem na přehradu - 3. ročník Luhačovicko
Úterý 20.9.2011 9:30 Jízda vláčkem na přehradu - 2. ročník Luhačovicko
Úterý 20.9.2011 10:00 Beseda v knihovně - III. ročník Knihovna
Úterý 20.9.2011 13:00 Setkání logopedických asistentek Zlín
Středa 21.9.2011 8:30 Program na ÚP - IX. C, část IX. D Zlín
Čtvrtek 22.9.2011 9:00 Den bez aut - Evropský týden mobility - VI. D Uherský Brod
Čtvrtek 22.9.2011 9:00 Problémové situace ve školství Zlín
Čtvrtek 22.9.2011 10:00 Ukázky BESIP týmu: 1. A,B; 3. A,B; 4. A,B; 5. A,B. Luhačovice
Čtvrtek 22.9.2011 12:00 Ukázky BESIP týmu: 6. C,D,E. Luhačovice
Pátek 23.9.2011 10:00 Humanitární pomoc v rozvojových zemích - přednáška; 7. a 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.9.2011 14:00 Metodické sdružení ZŠ Luhačovice
Pondělí 26.9.2011 14:40 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 27.9.2011 8:00 Schůzka výchovných poradců Uherský Brod
Středa 28.9.2011 0:00 Státní svátek Česká republika
Čtvrtek 29.9.2011 8:00 Inventarizace majetku - školení MÚ Luhačovice
Čtvrtek 29.9.2011 9:00 Diagnostika stavu znalostí - konference Zlín
Čtvrtek 29.9.2011 19:00 "Za Turka provdaná" - komponovaný program o válkách s Turky Muzeum Luhačovice

Říjen 2011

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.10.2011 10:00 Hodnocení týdne mobility MÚ Luhačovice
Středa 5.10.2011 8:00 Atletický trojboj okolních škol - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Středa 5.10.2011 8:00 VSL - přespolní běh Štítná nad Vláří
Středa 5.10.2011 9:00 Konzultace PhDr. Szpakové ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 6.10.2011 8:00 Projekt "Řešení vrstevnických vztahů" ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 6.10.2011 8:00 VSL - vybíjená I. stupeň Újezd u Valašských Klobouk
Čtvrtek 6.10.2011 13:00 Projekt "Bílé Karpaty" Pozlovice
Čtvrtek 6.10.2011 15:00 Schůzky KRPŠ - 1. třídy ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.10.2011 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 10.10.2011 14:40 Školská rada MÚ Luhačovice
Úterý 11.10.2011 13:00 Exkurze do dílen SOŠ Luhačovice SOŠ Luhačovice
Úterý 11.10.2011 13:45 Seminář "Komunikace s obtížným dítětem či rodičem" ZŠ Luhačovice
Pátek 14.10.2011 7:00 Seminář metodiků prevence Zlín
Pátek 14.10.2011 8:00 Muzeum J. A. Komenského - exkurze Uherský Brod
Sobota 15.10.2011 7:00 Seminář metodiků prevence Zlín
Pondělí 17.10.2011 7:00 Úvodní seminář k soutěži "Zlínská CO2 liga" Hostětín
Pondělí 17.10.2011 14:00 Zasedání OROS Zlín
Úterý 18.10.2011 8:00 Návštěva knihovny - 7. B Městská knihovna
Úterý 18.10.2011 9:00 Státní okresní archív Zlín - Klečůvka
Středa 19.10.2011 8:55 Přírodovědný klokan - 8. D, 9. D ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 20.10.2011 7:00 Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Valašské Meziříčí
Čtvrtek 20.10.2011 8:00 Exkurze SOŠ - 9. ročník Uherský Brod
Čtvrtek 20.10.2011 8:55 Beseda "Mladý knihovník" - 6. C Městská knihovna
Pondělí 24.10.2011 12:05 Prezentace Malého Zálesí ZŠ Luhačovice
Pondělí 24.10.2011 14:45 Provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 25.10.2011 7:00 DVPP - EVVO Brno
Úterý 25.10.2011 7:00 Porada vedoucích ŠJ Uherský Brod
Úterý 25.10.2011 8:15 Exkurze - VP - Zeměpis cestovního ruchu Modrá, Velehrad
Úterý 25.10.2011 9:00 Návštěva muzea - 4. A Muzeum Luhačovice
Úterý 25.10.2011 11:00 Halloween - svátek dýní ZŠ Luhačovice
Středa 26.10.2011 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Středa 26.10.2011 8:00 DVPP - EVVO Brno
Čtvrtek 27.10.2011 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Čtvrtek 27.10.2011 8:00 DVPP - EVVO Brno
Pátek 28.10.2011 0:00 Státní svátek Česká republika
Pátek 28.10.2011 8:00 DVPP - EVVO Brno
Pondělí 31.10.2011 10:00 Profesionální trumpetista ZŠ Luhačovice
Pondělí 31.10.2011 13:00 Seminář pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů Zlín

Listopad 2011

Kdy: Co: Kde:
Úterý 1.11.2011 11:00 "Čeština nemusí být nuda" - DVPP Zlín
Středa 2.11.2011 8:00 Výlet - V. ročník Olomouc
Středa 2.11.2011 8:30 Návštěva žáků ze ZŠ Pozlovice ZŠ Luhačovice
Středa 2.11.2011 9:00 Konzultace Phdr. Szpakové ZŠ Luhačovice
Středa 2.11.2011 9:00 "Svět podle Fagiho" - VI. B, C, D, E Sokolovna
Středa 2.11.2011 10:00 "Svět podle Fagiho" - VII. B, C, D Sokolovna
Středa 2.11.2011 14:00 Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku ZŠ Napajedla
Čtvrtek 3.11.2011 8:00 Divadlo - I. A, B Sokolovna
Čtvrtek 3.11.2011 10:00 Povídání o obrazech a cestování - L. Vojkůvka; VI. A, VII. A Sokolovna
Čtvrtek 3.11.2011 13:30 Divadlo nejmladšího diváka Zlín
Pondělí 7.11.2011 12:30 Školení - datové schránky MÚ Luhačovice
Pondělí 7.11.2011 13:00 "Aritmetika nápaditě" Zlín
Pondělí 7.11.2011 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Úterý 8.11.2011 8:00 Exkurze - VII. A Olomouc
Úterý 8.11.2011 8:30 Porada ředitelů správního obvodu Luhačovice - Vizovice Vizovice
Úterý 8.11.2011 9:00 Kontrola z finančního úřadu - dotované školní mléko ZŠ Luhačovice
Středa 9.11.2011 8:00 Exkurze - VII. B + VP 7. - 8. roč. Zlín
Středa 9.11.2011 8:00 SCIO - testy - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 9.11.2011 14:00 Činnostní učení ve výuce ČJ - 1. ročník ZŠ Napajedla
Čtvrtek 10.11.2011 10:00 Školení učitelů AJ Zlín
Čtvrtek 10.11.2011 13:00 Asociace ředitelů AJ Zlín
Pátek 11.11.2011 8:00 Asociace ředitelů ZŠ Luhačovice
Pátek 11.11.2011 8:00 Den otevřených dveří SOŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2011 9:00 Výchovný koncert - 8. a 9. ročník Zlín
Pondělí 14.11.2011 12:00 Prověrka BOZP - Ing. Romaněnko ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2011 14:00 Školení BOZP - provozní zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2011 14:45 Školení BOZP - pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 14.11.2011 15:30 Volební schůze ZO ČMOS ZŠ Luhačovice
Úterý 15.11.2011 8:45 Policie ČR - beseda "Bezpečná cesta do školy" - 1. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 15.11.2011 13:45 Dějepisná olympiáda - 8. a 9. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 16.11.2011 6:00 DVPP - EVVO Vsetín
Středa 16.11.2011 8:00 Exkurze - IV. A, B Olomouc
Středa 16.11.2011 8:00 Exkurze - VI. A Olomouc
Středa 16.11.2011 8:00 Exkurze - VIII. C - chlapci SOŠ dílny
Středa 16.11.2011 8:00 Školení RVV Školní knihovna
Středa 16.11.2011 9:00 Setkání ředitelů a VP Uherský Brod
Středa 16.11.2011 14:00 Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku ZŠ Napajedla
Čtvrtek 17.11.2011 0:00 Státní svátek Česká republika
Čtvrtek 17.11.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Pátek 18.11.2011 8:00 DVPP - EVVO Vsetín
Sobota 19.11.2011 8:30 DVPP - EVVO Vsetín
Pondělí 21.11.2011 8:00 VSL - plavání (4. + 5. ročník) Brumov-Bylnice
Pondělí 21.11.2011 14:00 Porada čtvrtletní - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 21.11.2011 14:45 Porada čtvrtletní - I. a II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 22.11.2011 8:00 Vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Zlín
Úterý 22.11.2011 9:30 Výchovný koncert - 7. ročník Zlín
Úterý 22.11.2011 11:00 Adventní věnce - PČ - VI. D ZŠ Luhačovice
Úterý 22.11.2011 12:55 Exkurze 9. ročník - VP dílny Kovo-Zálesí Luhačovice
Středa 23.11.2011 9:00 Návykové látky - seminář Zlín
Středa 23.11.2011 9:00 Oblastní konference OROS PŠ Zlín
Středa 23.11.2011 13:30 Adventní věnce ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.11.2011 7:00 Krajská konference o EVVO - XI. Uherské Hradiště
Čtvrtek 24.11.2011 8:00 Nejlepší laborant - soutěž Zlín
Čtvrtek 24.11.2011 8:00 Sportovní hry - velká tělocvična (DDM) - 1. A, B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.11.2011 11:00 "Den díkuvzdání" - 9. ročník. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.11.2011 13:00 Příprava na burzu škol. ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 24.11.2011 15:30 Schůzky KRPŠ + burza škol ZŠ Luhačovice
Pátek 25.11.2011 8:00 Den otevřených dveří SOŠ Luhačovice
Pondělí 28.11.2011 13:45 Školení ICT (interaktivní tabule) ZŠ Luhačovice
Úterý 29.11.2011 8:15 "Čína - říše mocného draka" - výukový program; 5., 6. r. + 7. B, C KD Elektra
Úterý 29.11.2011 10:00 "Čína - říše mocného draka" - výukový program; 8., 9. r. + 7. A, D KD Eletra
Úterý 29.11.2011 11:00 Adventní věnec - VI. C, E ZŠ Luhačovice
Úterý 29.11.2011 11:30 Tradice vánoc - 3. ročník DDM Luhačovice
Úterý 29.11.2011 15:00 "Slavnost slabikáře" - 1. A, B ZŠ Luhačovice
Středa 30.11.2011 13:00 Adventní věnec - VI. A ZŠ Luhačovice
Středa 30.11.2011 14:00 Metodické sdružení - I. stupeň ZŠ Luhačovice

Prosinec 2011

Kdy: Co: Kde:
Čtvrtek 1.12.2011 9:00 Letopisy Narnie - výukový program ČJ - IV. A DDM Luhačovice
Čtvrtek 1.12.2011 11:45 Letopisy Narnie - výukový program ČJ - V. B DDM Luhačovice
Čtvrtek 1.12.2011 12:00 Školení - "Práce s nadanými dětmi" Zlín
Pátek 2.12.2011 10:30 Vánoční jarmark Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 8:00 Vánoční dílny - 4. A DDM Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 9:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 11:00 Vánoční tradice a pečení - 5. B DDM Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 12:05 Srovnávací testy ze Z - 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 12:05 Vánoční tradice a pečení - 4. B DDM Luhačovice
Pondělí 5.12.2011 13:45 Astronomická olympiáda - školní kolo ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2011 8:00 Mikulášská besídka v MŠ, ŠD, 1. + 3. třídy (9 žáků z 9. D) MŠ, ŠD, ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2011 8:00 Mikulášský turnaj ve vybíjené okolních škol ZŠ Luhačovice
Úterý 6.12.2011 8:00 Vánoční tradice a pečení - 3. B DDM Luhačovice
Úterý 6.12.2011 11:30 Vánoční tradice a pečení - 3. A DDM Luhačovice
Úterý 6.12.2011 13:00 Mikulášská besídka - ŠD ŠD Luhačovice
Středa 7.12.2011 7:00 Vánoční Brno - VIII. D Brno
Středa 7.12.2011 8:00 Vánoční Olomouc - IX. B Olomouc
Středa 7.12.2011 9:00 Vánoční dílny - I. A, B DDM Luhačovice
Čtvrtek 8.12.2011 6:00 "TOP VEDÁM" Topoľčany
Čtvrtek 8.12.2011 6:30 Vánoční program - IV. A, B, V. A, B Strážnice
Čtvrtek 8.12.2011 7:00 Mladá policie MÚ Luhačovice
Čtvrtek 8.12.2011 8:00 Moderní dějiny Ostrava
Čtvrtek 8.12.2011 9:00 Dílničky - 3. ročník Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 8.12.2011 11:15 Vánoční program - ZCR + 6. B Strážnice
Čtvrtek 8.12.2011 13:00 Výtvarná soutěž (1. - 3. třídy) ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 8.12.2011 14:00 Beseda s myslivci ŠD Luhačovice
Pátek 9.12.2011 11:00 Vánoční dílny - IV. A Muzeum Luhačovice
Pátek 9.12.2011 16:00 Moderní dějiny Ostrava
Pondělí 12.12.2011 11:35 Pythagoriáda - 7. ročník ZŠ Luhačovice
Úterý 13.12.2011 8:00 Olympiáda v JČ - školní kolo ZŠ Luhačovice
Úterý 13.12.2011 11:55 Pythagoriáda - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 14.12.2011 8:00 Pracovní schůzka "Otevírání pramenů" DK Elektra
Středa 14.12.2011 8:00 Soutěž řemeslných oborů - vybraní žáci 9. ročníku Uherský Brod
Středa 14.12.2011 10:50 Srovnávací testy - 8. ročník - zeměpis ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 15.12.2011 10:40 Pythagoriáda - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 15.12.2011 12:00 Školení - vyhláška č. 50/1978 Sb. - učitelé F, školníci ZŠ Luhačovice
Pondělí 19.12.2011 8:00 "Prevence zneužívání návykových látek" - 6. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 22.12.2011 14:00 Vánoční besídka ŠD Luhačovice
Pátek 23.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Pondělí 26.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Úterý 27.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Středa 28.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Čtvrtek 29.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR
Pátek 30.12.2011 0:00 Vánoční prázdniny ČR