Objednání obědů

Objednávání a odhlašování obědů

  1. předešlý den do 14.15 hod.
    - na terminálu v jídelně.
  2. v ten den ráno do 7.30 hod. 
    - v kanceláři ŠJ;
    - telefonicky: 577 131 070;
    - emailem: jidelna@zsluhacovice.cz

Objednávat obědy lze na týden dopředu.

Způsob platby stravného

bezhotovostně
- z vašeho účtu na účet školy s variabilním symbolem žáka
- trvalým příkazem
- poštovní poukázkou

Při zakoupení čipu obdrží každý strávník svůj variabilní symbol s číslem účtu školy (1404927309/0800).
Cena čipu je 75 Kč.
Ztrátu ČIPU nahlásit ihned vedoucí školní jídelny- stravné zůstává.

Cena stravného:

Věková skupina:
7 - 10 let (25,- Kč)
11- 14 let (26,- Kč)
15 a více let (27,- Kč)

Platnost od: 1. 1. 2019