Budování odborných a jazykových učeben

Projekt BUDOVÁNÍ ODBORNÝCH A JAZYKOVÝCH UČEBEN V ZŠ LUHAČOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben (zeměpisu a počítačové učebny) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Publicita