Prameny klíčových kompetencí

Prameny klíčových kompetencí v ZŠ Luhačovice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení pro 5 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy.