Maják - síť kolegiální podpory

Název projektu: Maják - síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se záměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.                                       

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/

logo-Majak.jpg