Aktivity ZŠ Luhačovice

- klub zábavné logiky na I. stupni.

- dyslektický kroužek

- logopedická průprava

- hodina pohybu navíc

- třídy se zvýšenou mírou tělesné výchovy (6.B, 7. B, 8. B, 9. B)

- plavání v 1. až 6. ročníku a ve třídách 7. B, 8. B a 9. B

- lyžařský výcvik ve 3. a 7. ročníku a ve třídách 6. B, 8. B a 9. B

- jarní sportovní soustředění ve třídách 6. B, 7. B, 8. B a 9. B

- studijní třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A

- příprava k přijímacím zkouškám z M a ČJ

- víceúčelové hřiště

- dvě tělocvičny

- dvě učebny informatiky

- dvě jazykové učebny

- odborné učebny (F, CH, P, D, Z, Vl, HV, VV, cvičná kuchyň)

- modernizovaná žákovská knihovna

- modernizované dílny

- ukázková přírodní zahrada se včelínem

- výuka laboratorních prací

- nabídka druhého cizího jazyka - NJ, RJ

- spolupráce se SŠ zaměřená na technické obory

- spolupráce s firmami (např. Zálesí)

- dlouhodobě výborné výsledky v soutěžích (vědomostních i sportovních)

- Divadlo nejmladšího diváka (Zlín)

- taneční v 9. ročníku (pro zájemce)

- průběžná modernizace školy z dotačních titulů

- stravování ve dvou školních jídelnách (ŠJ1 - výběr ze dvou jídel)

- ranní družina (6:00-8:00)

- odpolední družina (11:30-16:20)