Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomohlo ZŠ Luhačovice v oblasti bezpečnosti.

Zdá se, že již opadly emoce po dalším útoku vyšinutého jedince v blízkém Uherském Brodě. Docházíme však k závěru, že riziko opakování těchto mimořádných událostí nelze zcela eliminovat. Když se narušený jedinec rozhodne vraždit nebo alespoň někoho napadnout, zabrání se tomu těžko. Virtuální hrozby zastínily činy jedinců (Žďár nad Sázavou, Uherský Brod). Nezbývá než hledat cesty k zajištění alespoň elementární bezpečnosti, což se týká i  školství, a pokud možno chránit děti a ztížit přístup kohokoliv do našich budov.

Program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ byl vhodnou a správnou příležitostí, jak se o to pokusit. ZŠ Luhačovice získala dotaci z tohoto programu Ministerstva školství na zabezpečení budovy 1. stupně a školní družiny. Hlavní budovu jsme zajistili vlastními silami včetně zaměstnání vrátného v programu Úřadu práce. Snažíme se tak naplňovat Minimální standard bezpečnosti a za získanou dotaci jsme velmi rádi. Každá dotace, kterou obdržíme mimo základní rozpočet zřizovatele, posouvá školu dál, tím více v oblasti bezpečnosti.

Mgr. Roman Lebloch
ředitel ZŠ Luhačovice