Učebny informatiky

 

Výuka informačních technologií má na Základní škole v Luhačovicích dlouholetou tradici, byla jednou z prvních škol ve Zlínském regionu, která ji zařazovala do učebního plánu již počátkem 90.let.

1. září 2011 byly uvedeny do provozu dvě nové učebny informatiky. Vybavení učeben posunuje výuku informačních technologií na naší škole o další stupeň nahoru. Každý žák má při hodině k dispozici výkonný počítač se všemi potřebnými programy a aplikacemi.

Nové učebny byly financovány z Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" vypsaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Realizaci projektu provedla firma KDZ, spol. s r.o..