Cvičná kuchyňka

V měsící září proběhla rekonstrukce cvičné kuchyňky.