Třetí vítězství v řadě

Jubilejní 20. ročník Valašské sportovní ligy vyhrála

Základní škola Luhačovice

 

 

   Skvělý úspěch dosáhla ZŠ Luhačovice, když potřetí v řadě vyhrála Valašskou

sportovní ligu. Tento tradiční tělovýchovný projekt se skládá z dvanácti sportovních soutěží a účastní se ho děti z osmi základních škol valašské oblasti

Zlínského kraje. Velké množství žáků tím má možnost zapojit se do sportovního soutěžení a reprezentovat jak své město, tak svoji školu nebo sportovní oddíl. Hlavním pořadatelem je vždy jedna základní škola, pořadatelství se po roce střídá.

  Soutěže jsou připraveny pro chlapce i dívky od 2. do 9. třídy, takže se netýkají pouze skupiny vybraných sportovců. Obětaví učitelé mají vždy zajištěnou bezchybnou organizaci.

   Každá škola uspořádá ve svém městě nebo obci vybranou soutěž, pro kterou má odpovídající podmínky. Výsledky jednotlivých sportů se obodují a v součtu pak vznikne konečné pořadí. Vyvrcholení je vždy na konci června při slavnostním vyhlášení výsledků. Za velký klad můžeme považovat zajištění kvalitního sportovního vyžití dětí, a to i z menších obcí. Většina soutěžících je pak podchycena ve sportovních oddílech a kroužcích a projekt tak naplňuje hlavní cíl – dát dětem radost z pohybu a sportovního klání.

   Poděkování patří všem učitelům zúčastněných škol, kteří tradiční VSL zajišťují.

 

   A jaké je konečné pořadí jubilejního 20. ročníku, který proběhl v tomto školním roce:

 

   1. ZŠ Luhačovice / vyhrála potřetí za sebou /

   2. ZŠ Štítná nad Vláří

   3. ZŠ Valašské Klobouky

   4. ZŠ Brumov

   5. ZŠ Slavičín

   6. ZŠ Újezd u Val.Klobouk

   7. ZŠ Nedašov

   8. ZŠ Vlachovice                         

                                                                   R.Lebloch

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: