Aktuality

 • Třetí vítězství v řadě

  20.06.2018 Jubilejní 20. ročník Valašské sportovní ligy vyhrála Základní škola Luhačovice        Skvělý úspěch dosáhla ZŠ Luhačovice, když potřetí v řadě vyhrála Valašskou sportovní ligu. Tento tradiční tělovýchovný projekt se skládá z dvanácti sportovních soutěží a účastní se ho děti z osmi základních škol valašské oblasti Zlínského kraje. Velké množství žáků tím má možnost zapojit se do sportovního soutěžení a reprezentovat jak své město, tak svoji školu nebo sportovní oddíl. Hlavním pořadatelem je vždy jedna základní škola, pořadatelství se po roce střídá.   Soutěže jsou připraveny pro chlapce i dívky od 2. do 9. třídy, takže se netýkají pouze skupiny vybraných sportovců. Obětaví učitelé mají vždy zajištěnou bezchybnou organizaci.    Každá škola uspořádá ve svém městě nebo obci vybranou soutěž, pro kterou má odpovídající podmínky. Výsledky jednotlivých sportů se obodují a v součtu pak vznikne konečné pořadí. Vyvrcholení je vždy na konci června při slavnostním vyhlášení výsledků. Za velký klad můžeme považovat zajištění kvalitního sportovního vyžití dětí, a to i z menších obcí. Většina soutěžících je pak podchycena ve sportovních oddílech a kroužcích a projekt tak naplňuje hlavní cíl – dát dětem radost z pohybu a sportovního klání.    Poděkování patří všem učitelům zúčastněných škol, kteří tradiční VSL zajišťují.      A jaké je konečné pořadí jubilejního 20. ročníku, který proběhl v tomto školním roce:      1. ZŠ Luhačovice / vyhrála potřetí za sebou /    2. ZŠ Štítná nad Vláří    3. ZŠ Valašské Klobouky    4. ZŠ Brumov    5. ZŠ Slavičín    6. ZŠ Újezd u Val.Klobouk    7. ZŠ Nedašov    8. ZŠ Vlachovice                                                                                             R.Lebloch
 • Testování žáků ZŠ

  20.06.2018    V měsíci dubnu se naše škola zúčastnila celostátního testování žáků 3., 5. a 7. ročníků ve vybraných předmětech, které prováděla Společnost pro kvalitu školy. Přestože jsou výsledky ve srovnání s ostatními školami (zejména percentil) velmi dobré, neznamená to, že bychom měli usnout na vavřínech. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je totiž velmi tenká. Zpráva z testování - vysvětlivky Zpráva z testování 3. ročníků ZŠ Zpráva z testování 5. ročníků ZŠ Zpráva z testování 7. ročníků ZŠ  
 • Výborné výsledky

  25.05.2018 Družstvo naší školy tvořené žáky 8. A třídy vybojovalo skvělé 3. místo v soutěži Krajského integrovaného záchranného systému a obhájilo loňské stupně vítězů v této náročné soutěži.   Naše škola se dělí o 1. místo shodným počtem 43 bodů s Gymnáziem Zlín v krajské olympiádě škol v orientačním běhu.
 • Bětuška Procházková (7. C) - 1. místo ve hře na zobcovou flétnu - v republice

  praha17.jpg18.05.2018 Vynikající reprezentace ZUŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, Luhačovic i celého Zlínského kraje:      ... dále už dejme slovo paní ředitelce ZUŠ Luhačovice Monice Slovákové" "Ve dnech 3. – 6. května 2018 se konalo v Praze celostátní kolo soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Naši luhačovickou zušku zde reprezentovala na zobcovou flétnu talentovaná žákyně Alžběta Procházková a získala ocenění nejvyšší – 1. místo. Vzhledem k mimořádně vysoké úrovni a konkurenci 120 soutěžících je toto ocenění velkým úspěchem pro celou ZUŠ Luhačovice. Největší dík patří skvělé učitelce Bc. Ritě Ryndové a její kolegyni uč. Ivaně Vítkové. Klavírní doprovod bravurně předvedla uč. Drahomíra Kuncová, která svým příkladným trpělivým přístupem vždy děti výborně podpoří. Alžběta Procházková je také skvělá klavíristka a tanečnice. Do budoucna jí přejeme mnoho dalších pódiových zkušeností, plné koncertní sály a mnoho sil k zvládání dalších technických i interpretačních úskalí. Srdečně gratulujeme. Jsme velmi rádi, že v konkurenci věhlasných základních uměleckých škol tak obstála na jedničku i naše ZUŠ Luhačovice. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                                            Monika Slováková, ředitelka školy"        A nám nezbývá než se přidat k řadě gratulantů. Bětuško, ať se Ti i dále daří !!!  
 • Rozvojový program MŠMT "EXCELENCE"

  11.01.2018    ZŠ Luhačovice obdržela na základě vynikajících výsledků žáků v soutěžích vyhlašovaných a spolufinancovaných MŠMT dotaci z rozvojového programu "EXCELENCE".    Výrazných úspěchů dosáhl D. Holub v zeměpisné olympiádě, A. Martinyová a O. Pavelka v biologické olympiádě. Poděkování patří také učitelům, kteří je na tyto náročné soutěže připravili.

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: