Aktuality

 • Lyžařský kurz - 7. A, C, D

  12.02.2019 Místo konání: lyžařský svah Lopata Mikulčin vrch Termín: 18. 2. - 22. 2. 2019 Odjezd: 8:00 hod. od nádraží v Luhačovicích Ukončení: 14:00 hod. příjezd na oběd do ŠJ Luhačovice Vybavení: kvalitní lyžařská výbava, lyžařská helma, kvalitní oblečení - rukavice, čepice, lyžařské brýle, servisované lyže (svázané i s hůlkami do autobusu !!! Ponechání lyží v uzamykatelné lyžárně. V místě horská chalupa s jídlem a pitím. Záloha na čip a vlek první den 190 Kč. V ceně je záloha 50 Kč na čip + 140 Kč za 20 jízd na vleku. Platba autobusu až po skončení kurzu! Informace: ZŠ Luhačovice - 577 13 10 69
 • Skvělé úspěchy posledních dnů

  31.01.2019 Žáci 9. tříd O. Máčalík, O. Pavelka, P. Novák, A. Kudera a M. Pavlacká se stali úspěšnými řešiteli okresního kola MO. Naše družstvo vybojovalo 2. místo v lyžování ve Valašské sportovní lize. Skvělé 2. místo získal O. Pavelka v okresním kole dějepisné olympiády a postoupil do krajského kola. Krajské finále Mladého chemika ve Valašském Meziříčí vyhrál O. Pavelka, který bude Zlínský kraj reprezentovat v Pardubicích na VŠCHT, M. Pavlacká byla 9. a N. Janoušková 16. V soutěži Mladý ekonom, kterou pořádá Obchodní akademie Zlín, získalo naše družstvo v těžké konkurenci 1. a 3. místo. Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3          
 • Lyžařský kurz - 7. B, 8. B a 9. B

  29.01.2019 Místo konání: lyžařský svah Lopata Mikulčin vrch Termín: 4. 2. - 8. 2. 2019 Odjezd: 8:00 hod. od nádraží v Luhačovicích Ukončení: 14:00 hod. příjezd na oběd do ŠJ Luhačovice Vybavení: kvalitní lyžařská výbava, lyžařská helma, kvalitní oblečení - rukavice, čepice, lyžařské brýle, servisované lyže (svázané i s hůlkami do autobusu !!! Ponechání lyží v uzamykatelné lyžárně. V místě horská chalupa s jídlem a pitím. Záloha na čip a vlek první den 190 Kč. V ceně je záloha 50 Kč na čip + 140 Kč za 20 jízd na vleku. Platba autobusu až po skončení kurzu! Informace: ZŠ Luhačovice - 577 13 10 69      
 • Národní testování 9. tříd

  11.12.2018 Žáci 9. ročníku se opět zúčastnili národního testování SCIO a dosáhli velmi dobrých výsledků. Studijní třída 9. A ve srovnání s ostatními základními školami a víceletými gymnázii v republice dosáhla téměř excelentních výsledků (viz graf). Národní testování 2018/2019 - 9. ročník Národní testování 2018/2019 - percentil studijní třídy 9. A
 • Úspěch v halové kopané

  07.12.2018 Výborného výsledku dosáhli žáci ZŠ Luhačovice v krajském finále halového fotbalu ve SC Radostov, když vybojovali 2. místo v kategoriii 8.-9. tříd. Reprezentovali: P. Šůstek, V. Šenovský, J. Boráň, J. Gregor, R. Lukeš, M. Majzlík, A. Šůstek, M. Šidlík, J. Slovák, J. Suchý. Konečné pořadí: 1. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště 2. ZŠ Luhačovice 3. ZŠ Slovan Kroměříž 4. ZŠ Vsetín Sychrov

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: