Akce

← ← Historie Plánované → →

Červen 2018

Kdy: Co: Kde:
Pátek 1.6.2018 8:00 Filmový festival - VIII. B Zlín
Pátek 1.6.2018 9:00 Say No! - školení ŠMP Zlín
Pondělí 4.6.2018 8:00 Fotografování - paní Dynková - 7. A, B; 9. C Luhačovice
Úterý 5.6.2018 8:00 Společné foto 9. tříd - pan Matulík ZŠ Luhačovice
Úterý 5.6.2018 8:00 Školní výlet - VII. A, VIII. A Pustevny, Rožnov
Úterý 5.6.2018 8:00 VSL - I. stupeň - atletika Slavičín
Středa 6.6.2018 8:00 Atletický trojboj - 4.+5. ročník Zlín
Středa 6.6.2018 8:00 Financování regionálního školství - seminář Brno
Středa 6.6.2018 8:00 Fotografování - III. A, B ZŠ Luhačovice
Středa 6.6.2018 8:00 Fotografování - 2. třídy ZŠ Luhačovice
Středa 6.6.2018 8:00 "Vztahy, sex a pohlavní choroby" - přednáška - IX. A, B ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 7.6.2018 8:00 Atletický trojboj - 3. ročník Zlín
Čtvrtek 7.6.2018 8:00 "Vztahy, sex a pohlavní choroby" - přednáška - IX. C, D ZŠ Luhačovice
Pátek 8.6.2018 8:00 Plavecké závody - I. stupeň Plovárna Luhačovice
Úterý 12.6.2018 10:00 Beseda s pamětníkem - II. světová válka - IX. D + výběr žáků z devátého ročníku ZŠ Luhačovice
Úterý 12.6.2018 10:00 Návštěva dětí z MŠ v ZŠ - 1. ročník - program DDM ZŠ Luhačovice
Úterý 12.6.2018 18:00 Akce ve škole - V. A ZŠ Luhačovice
Středa 13.6.2018 8:00 Den ve včelíně Včelín ZŠ Luhačovice
Středa 13.6.2018 8:00 Školní výlet - IX. A, D Jižní Morava
Středa 13.6.2018 8:00 Školní výlet - IX. C Olomouc
Středa 13.6.2018 8:00 Školní výlet - V. A DDM Luhačovice
Středa 13.6.2018 8:00 Výlet - náboženství - VI. ročník Kroměříž
Středa 13.6.2018 13:20 Beseda s městskou policií - 1. a 2. třídy - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 14.6.2018 7:05 Školní výlet - VI. C Trojanovice, Pustevny
Čtvrtek 14.6.2018 8:00 VSL - 6. až 9. ročník - atletika Valašské Klobouky
Čtvrtek 14.6.2018 12:30 Zasedání sociální komise MÚ Luhačovice
Pondělí 18.6.2018 13:30 Závěrečná pedagogická rada - I. stupeň ZŠ Luhačovice
Pondělí 18.6.2018 14:45 Závěrečná pedagogická rada - I.+II. stupeň ZŠ Luhačovice
Úterý 19.6.2018 8:00 První pomoc - III. A, B DDM Luhačovice
Úterý 19.6.2018 8:00 Vycházka - II. A, B Podhradí, studánka Sojsínka
Úterý 19.6.2018 12:00 Malování na tělo - dílničky - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Středa 20.6.2018 8:00 Krajské finále AČ Zlín
Středa 20.6.2018 8:00 Sportovní den - VI. B, VII. B, VIII. B Žítková
Středa 20.6.2018 12:00 Vyhodnocení VSL Štítná nad Vláří
Čtvrtek 21.6.2018 7:00 Školní výlet - VII. C Velký Lopeník
Čtvrtek 21.6.2018 8:00 Sportovní den - VI. B, VII. B, VIII. B SC Radostova Luhačovice
Čtvrtek 21.6.2018 18:00 Převzetí daru společnosti SYNOT SYNOT
Pátek 22.6.2018 8:00 Sportovní den - VI. B, VII. B, VIII. B SC Radostova Luhačovice
Pátek 22.6.2018 8:00 Školní výlet - VII. D + IX. B Olomouc
Pátek 22.6.2018 8:00 Vycházka na přehradu - III. B Luhačovická přehrada
Pátek 22.6.2018 8:00 Vzdělávací projekt SOŠ - VII. A, C SOŠ Uherský Brod
Pátek 22.6.2018 8:30 Návštěva žáků z Pozlovic ZŠ Luhačovice
Pátek 22.6.2018 13:15 "Příšerákovi" - kino - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Pondělí 25.6.2018 7:00 Školní výlet - VI. C Žítková
Pondělí 25.6.2018 8:00 Sportovní den - VI. A, VII. C Luhačovice
Pondělí 25.6.2018 9:00 Přijetí významných žáků u starostky MÚ Luhačovice
Pondělí 25.6.2018 9:00 Školská rada MÚ Luhačovice
Pondělí 25.6.2018 10:00 Týden mobility - přípravná schůzka MÚ Luhačovice
Úterý 26.6.2018 8:00 Školní výlet - III. A, B Baťův kanál
Úterý 26.6.2018 10:00 Akademie žáků 9. ročníku KD Elektra Luhačovice
Úterý 26.6.2018 16:30 Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku KD Elektra Luhačovice
Úterý 26.6.2018 18:00 Akce ve škole - V. A ZŠ Luhačovice
Středa 27.6.2018 8:00 Kulturní program - VI. B Domov pro seniory
Středa 27.6.2018 8:00 Návštěva knihovny - III. A, B Knihovna
Středa 27.6.2018 8:00 Rozloučení s I. stupněm - V. A ZŠ Luhačovice
Středa 27.6.2018 8:00 Vycházka - VI. C Luhačovice
Středa 27.6.2018 8:00 Vycházka - VI. D Luhačovice
Středa 27.6.2018 10:00 Bowling - IX. C Ambra Luhačovice
Čtvrtek 28.6.2018 8:00 Filmové představení - VI. A, C, D; VII. A, B, C, D; VIII. A, B, C, D; IX. C kino Elektra
Čtvrtek 28.6.2018 10:00 Bowling - VIII. C Ambra Luhačovice
Čtvrtek 28.6.2018 10:00 Filmové představení - II. A, B; V. A, B kino Elektra
Pátek 29.6.2018 8:00 Předání vysvědčení ZŠ Luhačovice

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: