Akce

← ← Historie Plánované → →

Říjen 2018

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 1.10.2018 8:00 Atletický čtyřboj - krajské finále Zlín
Pondělí 1.10.2018 8:00 Setkání vyučujících ICT SPŠ a OA Uherský Brod
Pondělí 1.10.2018 9:30 Výchovný koncert - VII. ročník KC Zlín
Úterý 2.10.2018 8:00 Návštěva KPP ZŠ Luhačovice
Úterý 2.10.2018 15:30 Třídní schůzky I. tříd ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.10.2018 8:00 Burza středních škol Zlín
Čtvrtek 4.10.2018 8:00 Konference výchovných poradců Brno
Čtvrtek 4.10.2018 8:00 VSL - přespolní běh Vlachovice
Čtvrtek 4.10.2018 13:00 Seminář AJ Zlín
Pátek 5.10.2018 8:00 Konference výchovných poradců Brno
Pátek 5.10.2018 9:00 Scénické čtení - Slovácké divadlo - 3. + 4. ročník ZŠ Luhačovice - respirium
Pátek 5.10.2018 10:00 Scénické čtení - Slovácké divadlo - 6. ročník ZŠ Luhačovice - respirium
Pátek 5.10.2018 12:00 Školská rada ZŠ Luhačovice
Pondělí 8.10.2018 8:00 Začátek plavecké výuky Plovárna Luhačovice
Pondělí 8.10.2018 13:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Pondělí 8.10.2018 13:00 Školení CKP - hudební výchova Zlín
Úterý 9.10.2018 6:00 Konference o školství Praha
Úterý 9.10.2018 8:00 Exkurze - 9. ročník - vybraní žáci SPŠ Uherský Brod
Středa 10.10.2018 8:00 Návštěva SPC - 3. A ZŠ Luhačovice
Středa 10.10.2018 8:00 Přírodovědný klokan - 8. A, 9. A ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.10.2018 8:00 VSL - minikopaná Luhačovice
Čtvrtek 11.10.2018 10:00 Seminář ČŠI - Kvalita ve vzdělávání Brno
Pátek 12.10.2018 9:00 Výchovný koncert - 8. ročník Zlín
Pondělí 15.10.2018 10:00 Kariérní program - školení Ambra Luhačovice
Úterý 16.10.2018 8:00 Konference - POKOS Zlín
Úterý 16.10.2018 8:00 Návštěva SPC (1. B; 2. A) ZŠ Luhačovice
Úterý 16.10.2018 12:05 Exkurze - 8. A, B Vodárna Ludkovice
Středa 17.10.2018 8:00 Můj 1. školní rok - fotografování 1. tříd ZŠ Luhačovice
Středa 17.10.2018 8:00 Staleté kořeny - beseda - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Středa 17.10.2018 13:00 Setkání výchovných poradců Zlín
Čtvrtek 18.10.2018 8:00 Staleté kořeny - beseda - 8. ročník ZŠ Luhačovice
Pátek 19.10.2018 8:00 Exkurze - 9. ročník - výběr žáků SOŠ Luhačovice
Pondělí 22.10.2018 14:00 Setkání vyučujících chemie Slavičín
Úterý 23.10.2018 8:00 Seminář BOZP v hodinách TV Zlín
Středa 24.10.2018 10:30 Hodnotící schůzka Týdne mobility MÚ Luhačovice
Čtvrtek 25.10.2018 8:00 Školení ČJ Zlín
Čtvrtek 25.10.2018 10:00 Slavnostní koncert k 100. výročí ČSR (2. až 8. ročník) Elektra
Pátek 26.10.2018 8:30 Divadelní představení - 8. C Divadlo Zlín
Pátek 26.10.2018 8:30 "Jeden den na gymnáziu" - výběr žáků 9. ročníku Gymnázium JAK Uherský Brod
Pondělí 29.10.2018 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Úterý 30.10.2018 0:00 Podzimní prázdniny Česká republika
Středa 31.10.2018 8:00 Florbal - okresní kolo - výběr 5. ročníku Slušovice

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: